::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::


 

EDUCAŢIA  RELIGIOASĂ ĪN  ŞCOLILE PUBLICE
("Citarea partiala sau integrala a prezentului text, numai cu specificarea sursei.")

coperta religie

Promovarea interesului superior al copilului
īn educaţia religioasă

Monitorizarea educaţiei religioase īn şcolile publice
din Romānia

Coordonator:
Smaranda Enache

Editura Pro Europa
Tārgu-Mureş 2007
Autori:    Liviu Andreescu, Laura Ardelean, Remus Cernea,
                 Smaranda Enache, Judit-Andrea Kacsó,
                 Emil Moise, Elek Szokoly

Coordonator:  Smaranda Enache

Tehnoredactare:  Judit-Andrea Kacsó
Coperta: Mediaprint SRL

Copyright: Liga Pro Europa
540049 Tārgu-Mureş, Piaţa Trandafirilor nr, 5
phone: +40-265-250182, fax: +40-265-250183
email: office@proeuropa.ro, www.proeuropa.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Romāniei
Educaţia religioasă īn şcolile publice: promovarea interesului superior al copilului īn educaţia religioasă: monitorizarea educaţiei religioase īn şcolile publice din Romānia /Liviu Andreescu, Laura Ardelean, Remus Cernea...;
coord.: Smaranda Enache. - Tārgu-Mureş: Pro Europa, 2007
Bibliogr.
ISBN 978-973-85039-9-1

    I. Andreescu, Liviu
    II. Ardelean, Laura
    III. Cernea, Remus
    IV. Enache, Smaranda

Tiparul: Mediaprint SRL Tārgu-Mureş
Tel./fax: +40-0265-255238

Opiniile exprimate īn acest volum aparţin autorilor şi nu reflectă īn mod necesar poziţia Ambasadei Ţărilor de Jos la Bucureşti

Cuprins
Prefaţă
Mulţumiri

1. Descrierea proiectului
1.1. Contextul general
1.2. Motivaţia proiectului
1.3. Scopul şi obiectivele
1.4. Etapele proiectului
1.5. Metodologia cercetării educaţiei religioase īn şcolile publice din Romānia
1.6. Echipa proiectului şi colaboratorii

2. Norme şi practici īn educaţia religioasă din şcolile publice din Romānia
2.1. Scurt istoric al predării religiei īn şcoli după căderea comunismului
2.2. Statutul juridic al disciplinei religie  – ambiguităţi şi confuzii
2.3. Statutul cadrelor didactice care predau religia
2.4. Discriminarea elevilor şi profesorilor aparţinīnd minorităţilor religioase
2.5. Manualele de religie – analiză de conţinut
2.6. Simboluri, ritualuri religioase, lăcaşuri de cult īn şcoli
        Cazuri de īndoctrinare şi tratamente umilitoare
   
3. Educaţia religioasă din perspectiva elevilor şi a cadrelor didactice
3.1. Opinii formulate īn cadrul dezbaterilor 
3.2. Opiniile monitorilor locali
3.3. Evaluarea tematică a chestionarelor
3.4. Evaluarea chestionarelor pe regiuni istorice

4. Educaţia religioasă īn alte state
5. Concluzii generale
6. Recomandări
Postfaţă
Lista abrevierilor
Note
Note biografice ale autorilor
Anexe
I.Lista cultelor religioase recunoscute oficial
II. Răspunsul MEC la solicitarea Bisericii Greco-Catolice din Oradea
III. Modelul chestionarelor
IV. Lista unităţilor de īnvăţămīnt
V. Lista localităţilor
VI.Lista manualelor analizate
VII. Comunicatul de presă al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
VIII. Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti, fragment
IX. Ghidul de evaluare pentru religie, fragment
X. Sesizarea secretarului Bisericii Greco-Catolice
XI. Hotărīrea nr. 279/2007 al CNCD, fragment
XII. Hotărīrea din 21 noiembrie 2006 al CNCD, fragment

Scurtă descriere a Ligii Pro Europa
Lista publicaţiilor Ligii Pro Europa
Abstract