::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::NOTA  BIOGRFICĂ  A AUTORILOR


inapoi
Nota biografică a autorilor

Liviu Andreescu doctor în ştiinţe politice, licenţiat al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, lector la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, între 2005-2006 bursier Fulbright la Institute of Church-State Studies, Baylor University (SUA), membru fondator al Solidarităţii pentru Libertatea de Conştiinţă. A publicat studii în revistele 22, Contrapunct şi Observator Cultural. Colaborator la volumul colectiv coordonat de Gabriel Andreescu, Naţionalişti, antinaţionalişti: O polemică în publicistica românească (1996).

Laura ARDELEAN sociolog, absolventă a secţiei de Sociologie a Facultăţii de Istorie-Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, master în comportament colectiv, sociologia comunicării şi populaţie la aceeaşi instituţie, absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş. A participat la mai multe seminarii internaţionale pe probleme de multiculturalism, interculturalism, relaţii interetnice şi interconfesionale. Autoare a studiului de caz Simbolistica naţională în muzeele ardelene in Altera nr. 19/2002.

Remus CERNEA activist pentru drepturile omului, a derulat numeroase campanii civice pentru apărarea libertăţii de gîndire, conştiinţă şi religie şi pentru apărarea separării dintre stat şi biserică. Actualmente este Director executiv la Asociaţia „Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă” - şi preşedinte al „Comisiei pentru Drepturile Omului” la „Mişcarea europeană”.

Smaranda ENACHE  co-preşedinta Ligii Pro Europa şi vice-preşedinta Centrului pentru Democraţie şi Reconciliere în Sud-Estul Europei (Thessaloniki, Grecia). Membră fondatoare a Helsinki Citizens’ Assembly (Praga 1991), membră a Comisiei pentru Drepturile Omului a Internaţionalei Liberale (1995), co-preşedintă a Consiliului Director al Centrului European pentru Problemele Minorităţilor (Flensburg,1997-2000), membră a Comitetului Director al Civitas International (Washington /Strasbourg, 1997-2001). Ambasador al României în Finlanda şi Estonia (1998-2001).
Publicaţii: Democracy and Ethnicity in Post-Communist Romania, in Salter, Mark ed. After the Revolutions: Democracy in East Central Europe, Uppsala Life &Peace Institute, 1996; Romania in  the Context of the New European Reality, in Saarikoski, Vesa ed., Ten Years After. In the Wake of the Eastern Enlargement, University of Turku, Department of Contemporary History, Turku 2002; Nationalism, Identity and Regionalism in Romania in Jensen, Jody ed. Europe Bound - Faultlines and Frontlines of Security in the Balkans, Savaria University Press 2003

KACSÓ Judit-Andrea jurist, absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş. A participat la numeroase seminarii naţionale şi internaţionale pe probleme dr drepturile omlui, drepturile minorităţilor naţionale, multiculturalism şi interculturalism. Este preşedinta reţelei Intercultural Education care reuneşte organizaţii neguvernamentale din mai multe ţări din Europa. Autoarea a studiului Construcţia de lăcaşuri de cult în România după 1989 şi impactul său asupra libertăţii de conştiinţă şi secularităţii statului, împreună cu Liviu Andreescu şi Emil Moise; redactor al volumului Diversity and Social Cohesion. Equal Participation of Minorities în Europe: The Role of Intercultural Education.

Emil MOISE preşedintele al Asociaţiei Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă, doctorand al Facultăţii de Ştiinţe Politice al Şcolii Naţionale de Studii politice şi Administrative din Bucureşti, profesor de ştiinţe socio-umane la Colegiul Dr. Constantin Angelescu din Buzău. Participant în cadrul HESP ReSET Program la cursurile internaţionale Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies, organizate de Societatea Academică de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor, la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj.

SZOKOLY Elek publicist, absolvent al Facultăţii de Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Editorialist la Gazeta de Mureş, director al Centrului Intercultural al Ligii Pro Europa. A publicat numeroase articole şi eseuri în limbile maghiară şi română în ţară şi străinătate pe teme de minorităţi şi regionalizare şi în volumele colective Revenirea în Europa (coord. Adrian Marino) şi Problema transilvană (coord. Gabriel Andreescu şi Gusztáv Molnár). Editor coordonator al antologiei Provincia, Editura Pro Europa. Editor al revistei Altera.

sus