::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::


Liga Pro Europa mai editează  ALTERA, singura revistă teoretică din Romānia dedicată alterităţii, multiculturalităţii şi drepturilor minorităţilor.

Altera  este o publicaţie periodică care īsi propune să stimuleze dialogul social, promovīnd valorile pluralismului, respectul pentru diversitate şi integrarea europeană. 

1997
1997
altera5
1997
altera 6
1998
altera 7
1998
altera 8
1998
altera 9
1999
altera 10
1999
2000
2000
altera 14
2001
altera 16
2002
altera 17-18
2002
altera 19
2003
altera 20-21
2004
2004
altera 24
2005
altera 25
2007
altera 32


Editat de/Published by Liga PRO EUROPA

Editori/Publishers: Smaranda Enache , Elek Szokoly

Colegiul editorial:
Gabriel Andreescu, Nicolae Harsanyi, Jakub Karpinski, Pierre Kende, Adrian Marino, Christoph Pan, Alan Phillips, Paul Philippi, William Totok, Dorin Tudoran

Secretar tehnic de redactie:
Judith Andrea Kacsó

Abonamente īn Romānia: 440.000 lei/4 numere; īn străinătate: 40 EURO/4 numere
(cheltuieli postale incluse)
Cont Banca Raiffeisen SA Sucursala Mures 158270(Lei); 1913575 (EURO)

Adresa redactiei: Liga PRO EUROPA
540049 Tīrgu-Mures, ROMĀNIA, Piata Trandafirilor nr. 5, C.P. 1-154
Tel/fax: 40-265-250182, 40-265-250183, 40-745-507166
E-mail: office@proeuropa.ro