::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::


 
altera 9
 

Editorial
altera 9
Regionalism şi regionalizare

Gérard Marcou: Experienţa franceză în regionalizare: descentralizarea regională în statul unitar
George Kassimatis � P. Lazaratos: Statutul juridic şi instituţional al regiunilor în Grecia
Ralf Kleinfield � Theo A. J. Toonen: Aspecte politice, instituţionale şi juridice ale regiunilor Olandei
Gurutz Jáuregui: Naţiunea şi statul naţional în perspectiva Uniunii Europene
Alexandru Cistelecan: Provincia ratată
Gábor Kolumbán: România într-o �Europă a regiunilor�
 


Dialog

De la �problema transilvană� la �problema europeană�
 
Studiu de caz
Marius Cosmeanu: (Fu)turism: strategiile migraţionale ale românilor prin Ungaria
 
Document
Recomandarea de la Oslo cu privire la drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale
 
Convergenţe transilvane
Nadia Badrus: Cărturarii saşi despre evrei
 
Feţele Europei
Jean-Jeaques Furer: Elveţia şi limbile sale
 
Ecumenica
Michael Bordeaux: Glasnost şi Evanghelie. Apariţia pluralismului religios în Rusia
 
Recenzii
Bán D. András, Diószegi László, Márer Pál, Pritz Pál, Romsics Ignác: Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában
a 19. és 20. században (Tendinţe integraţioniste în Europa Centrală şi de Est în secolele 19. şi 20.)