::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::


 
altera 15

Editorial
 

    Altera 15Altera continuă să ofere publicului cititor, īn acest număr, o suită consistentă de studii şi articole relevante privind dezbaterea consacrată, pe plan internaţional, drepturilor lingvistice ca drepturi fundamentale ale omului şi politicilor specifice de protecţie a diversităţii lingvistice.
    Cum anul 2001 este unul consacrat promovării limbilor, prin decizia Consiliului Europei, credem că focusarea pe această tematică poate fi benefică  īntr-un moment cīnd, iată, īn Romānia au loc dezbateri aprinse īn jurul legii care va reglementa, īntre altele, statutul limbilor minoritare īn administraţia publică. Prin complexitatea prevederilor sale, legea devine un important vehicol al descentralizării şi, totodată, consacră de facto caracterul de limbă regională al unei limbi minoritare, chiar dacă această denumire lipseşte explicit din lege. Prin aceasta, legislaţia romānească īn domeniul limbilor face un progres important, aliniindu-se standardelor europene celor mai liberale īn domeniul tratamentului minorităţilor. Desigur, abia implementarea legii va da măsura adevărată a democratismului societăţii noastre, putīnd să servească, īn caz de succes, ca exemplu de bună practică īntr-o regiune nu arareori frămīntată de contradicţii.

    Pornind de la titlul pentru care editorii au optat, drepturile lingvistice – drepturi fundamentale, īn prima secţiune a alterei, au fost reunite studiile consacrate evoluţiilor recente īn domeniul drepturilor lingvistice, cele consacrate bilingvismului şi dialogului academic pe acest subiect.
    John Packer şi Guillaume Sieminski pledează pentru necesitatea reperelor şi liniilor directoare īn domeniul aplicării drepturilor lingvistice ale minorităţilor, prezentīnd originile şi dezvoltarea Recomandărilor de la Oslo, proces iniţiat şi valorificat de instituţia Īnaltului Comisar OSCE pentru Minorităţile Naţionale. Subliniind că documentul de la Oslo nu este şi nici nu s-a dorit să constituie un set de standarde noi, autorii atrag atenţia asupra faptului că recomandările doresc să faciliteze o interpretare coerentă şi consecventă a standardelor privind drepturile lingvistice. Este de dorit ca statele să consulte recomandările atunci cīnd iniţiază politici şi programe privind limbile minoritare.
    Jim Cummins īşi concentrează analiza asupra achiziţiilor recente īn cercetarea şi teoria referitoare
la  schimbarea limbii īn prima copilărie, consecinţele cognitive şi şcolare ale bilingvismului şi modele teoretice de conceptualizare a dezvoltării bilingvismului, conchizīnd că, pe măsură ce diversitatea lingvistică şi culturală sporeşte īn cele mai multe din ţările industrializate, creşte şi potenţialul de conflict politic care poate fi pus īn legătură cu gradul de sprijin instituţional pentru limbile şi culturile minoritare.
    Miklós Kontra alocă o parte importantă a articolului său diferenţelor de abordare, īn Europa Centrală faţă de SUA şi Europa Occidentală, a domeniului drepturilor lingvistice. Autorul semnalează că aceste deosebiri, nu de puţine ori semnificative, sīnt generate de factori circumstanţiali, īntre care utilizarea inadecvată a terminologiei, citarea inexactă a textelor legislative, traducerile neprofesioniste sīnt de cele mai multe ori responsabile pentru distorsionarea mesajului, conducīnd la situaţia paradoxală a folosirii unor argumente identice pentru exprimarea unor poziţii contrare.
    Ca document, altera publică un act legislativ important şi novator emis īn anul 2000, Ordonanţa privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

    Īn a doua secţiune, altera propune trei solide abordări teoretice ale problematicii minorităţii maghiare din Romānia şi relevanţa importanţei pe care i-o acordă mediile civice şi politice romāneşti pentru evaluarea gradului de democratism a societăţii.
Dacă Gįbor Vincze īşi consacră analiza, din unghi istoric, modului cum au fost tratate drepturile minorităţilor, īn speţă ale celei maghiare, īn Romānia perioadei 1944-1989, de la finele regimului profascist, pīnă la finele regimului comunist, cu pertinente sublinieri ale similitudinilor dintre acestea īn abordarea statutului minorităţii maghiare, mai exact a esenţei lor naţionaliste, ce transcende barierele ideologice. Autorul consideră că, fără un naţionalism latent, dar endemic al societăţii romāneşti, fondat pe suspiciunea istorică şi culturală faţă de maghiari, aceste politici nu ar avea o susţinere de masă.

Īn fine, īntr-un dialog virtual contrapunctic, Gabriel Andreescu şi Michael Shafir analizează, de pe poziţii apropiate, geneza a ceea ce a primit, īn ultimul timp, titulatura de model romānesc al relaţiilor interetnice. Pornind de la premisa existenţei reale a unui atare model, eseul lui Gabriel Andreescu este interesat īn primul rīnd de relatarea cronologiei şi inventarierea actorilor permanenţi sau conjuncturali ai acestui proces, ambiţionīnd īn esenţă să pună la punct devierile de la adevărul istoriei recente a construirii democraţiei romāneşti. Pentru autor, rolul principal īn construirea unor relaţii interetnice stabile şi echilibrate, i-a revenit indubitabil societăţii civile din Romānia, graţie intervenţiei căreia, īn cīteva rīnduri, au fost oprite evoluţii periculoase. Tot societăţii civile i se datorează lansarea reflecţiei intelectuale şi implementarea unor propuneri legislative inspirate din practica europeană, īn condiţiile absenţei unor iniţiative politice credibile şi coerente.

Michael Shafir este interesat primordial de modul īn care partidele politice romāneşti, dincolo de divizarea lor īn democratice şi xenofobe, au fost capabile sau dispuse să-şi apropie tema relaţiei cu maghiarii şi cu formaţiunea lor civico-politica reprezentativă, UDMR-ul. La capătul unor ample analize pertinente, autorul īndeamnă la prudenţă, concluzionīnd că ar fi prematur să vorbim de un model romānesc  al relaţiilot interetnice, chiar dacă progresele din acest domeniu nu sīnt neglijabile.

Īn fine, dintre feţele Europei, altera reţine Val d’Aosta, ca un posibil exemplu de aranjament lingvistic şi interculturalitate, la capătul unei istorii nu lipsite de convulsii, dar conducīnd īn final la o prosperitate benefică pentru īntreaga comunitate.
Editorii

Cuprins
Editorial
UNIVERSITĂŢI  MULTICULTURALE
Lewis Purser: Universitatea bilingvă � consideraţii privind originile, misiunea şi funcţionarea
Michael Langner: Limbile de specialitate ca limbă străină: o provocare organizatorică şi didactică a educaţiei bilingve
Jean-Michel Beillard: Bilingvismul īn īnvăţămīntul superior canadian. Cazul Universităţii din Ottawa
Sandra Campisi: Studiu de caz privind Universitatea Liberă din Bozen/Bolzano, Italia
Olle Anckar: Īnvăţămīntul superior īntr-o ţară bilingvă: cazul Finlandei

DIALOG
Romānia şi minorităţile � zece ani după...
 
CONVERGENŢE TRANSILVANE
Gįbor Vincze: De la minoritate naţională la �romāni de naţionalitate maghiară�
Gabriel Andreescu: Pagini din reconcilierea romāno-maghiară: 1989-1999. Rolul organizaţiilor civice
Michael Shafir: Mişcările xenofobe şi dilemele �includerii� şi �excluderii�: cazul minorităţii maghiare din Romānia

FEŢELE EUROPEI
Anna Maria Traversa: Val d�Aosta � o multitudine de resurse

RECENZII
Steliu Lambru: Jenő Szűcs: Trei regiuni istorice europene
Cornelia Cistelecan: Doinea Cornea, La face cachée des choses (1990-1999)

DIALOG
 71

ANALIZĂ
Klara Kiss-Kingston
Legea statutului maghiarilor 109

STUDIU DE CAZ
Istvįn Horvįth & Marius Lazăr
Dinamica relaţiilor interetnice din ultimul deceniu 120

DOCUMENT
Recomandarea 1333 (1997) cu privire la cultura şi limba aromānă 139
Comentariu
Renate Weber
 Populaţii vechi, iniţiative noi: aromānii īn atenţia Consiliului Europei 141

FEŢELE EUROPEI
Per Denez
Bretona, o limbă īn căutarea viitorului 147

ECUMENICA
Karl Lehmann
Liberi īn credinţă 170

ALTERA PARS
Smaranda Enache
Pact academic sau multiculturalitate �cu voie�? 178

RECENZII
Alexandru Cistelecan
Secta euro-romānilor 183
 
Istvįn Haller
Marosvįsįrhely, 1990: hįrom napig magyar 188