::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::


 

altera 10

Editorial
altera 10REGIONALISM ŞI/SAU DESCENTRALIZARE
Sabina Fati: Regionalism prin descentralizare sau criză prin fragmentare?
Anna Bull: Regionalismul în Italia
Liviu Chelcea: Regionalismul bănăţean înainte şi după comunism: transformări sociale, relaţii etnice şi memorie istorică
Károly Gruber: Regionalism, state naţionale, integrare europeană: perspective vest-europene şi central-est-europene

DIALOG
Alice Brown şi David McCrone: Noul parlament şi viitorul Scoţiei

ANALIZĂ
Will Kymlicka: Relaţiile etnice şi teoria politică occidentală
Gabriel Andreescu: Gîndire universală, realităţi orientale: o evaluare a drepturilor minorităţilor naţionale din România

DOCUMENT 
Legea nr. 151 din 07.15.1998B privind dezvoltarea regională în România
Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale
Carta europeană a autonomiei locale
István Haller: Autonomia regiunilor în concepţia Consiliului Europei şi în legislaţia României

CONVERGENŢE TRANSILVANE
Gábor Flóra: Primii teoreticieni ai transilvanismului

ECUMENICA
Nonka Bogomilova: Instrumentalizarea etnică a religiei în sud-estul Europei

RECENZII
Adrian Marino şi ideea europeană
Europa