::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::


 

altera 14 

Cuprinsaltera 14
Editorial

DREPTURILE LINGVISTICE ALE OMULUI
Robert Phillipson şi Tove Skutnabb-Kangas: Drepturi şi nedreptăţi lingvistice
Fernand de Varennes: Egalitate şi non-discriminare: principii fundamentale ale drepturilor lingvistice minoritare
Marya DuMont: Sociolingvistica minoritară Ón Europa. Limba occitană vs. statul francez
 
ANALIZĂ
Mihai Chioveanu: De la statul rasial la soluţia finală
 
DIALOG
TÓrgu-Mureş � Martie 2000

DOCUMENT
Declaraţia Universală a Drepturilor Lingvistice
IstvŠn Haller:  Un document de referinţă
 
STUDIU DE CAZ
Eugen Patraş: Comunitatea rom‚nească din Ucraina
  
CONVERGENŢE TRANSILVANE
Constantin Iordachi şi Marius Turda: Reconciliere politică versus discurs istoric: percepţia Ungariei  Ón istoriografia rom‚nească, 1989-1999

RESTITUTIO
MihŠly Sebestyťn-Spielmann: Contribuţii la istoria tipografiilor din secolul al 18-lea.  Cazul Transilvaniei
 
RECENZII
Cornelia Cistelecan:  Un destin istoric: Biserica Rom‚nă Unită