::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::LISTA  PUBLICAŢIILOR  LIGII  PRO  EUROPA


inapoi
Lista publicaţiilor Ligii Pro Europa

Altera 1 – Autonomie şi autodeterminare
Altera 2 – Drepturi individuale. Drepturi colective
Altera 3 – Drepturi individuale. Drepturi colective
Altera 4 – Drepturile omului şi religia
Altera 5 – Etnic. Naţional. Multinaţional
Altera 6 – Federalism
Altera 7 – Federalism şi reconciliere
Altera 8 – Federalism şi devoluţie
Altera 9 – Regionalism şi regionalizare
Altera 10 – Regionalism şi/sau descentralizare
Altera 11 – O Europă a regiunilor
Altera 12 – Multiculturalism
Altera 13 – Multiculturalism / Interculturalism
Altera 14 – Drepturile lingvistice ale omului
Altera 15 – Drepturi lingvistice. Drepturi fundamentale
Altera 16 – Universităţi multiculturale
Altera 17/18 – Culturi minoritare periclitate
Altera 19 – Regionalizare în Europa Centrală şi de Est
Altera 20/21 – Integrare europeană şi statutul minorităţilor
Altera 22/23 – Politici descentralizatoare şi autonomia regională
Altera 24 – Identităţi – Structuri şi caracteristici
Altera 25 – Dilemele identităţii
Altera 26/27 – Identităţi în diversitate
Altera 28 – Partide etnice şi regionale în Europa
Altera 29 – Europa postcomunistă şi minorităţile naţionale
Altera 30/31 – Descentralizare prin regionalizare în Vest şi Est
Altera 32 – Religia în sfera publică

*

Willy Zeller, Breviarul economiei de piaţă
Binder Pál, Az erdélyi fejedelemségek román diplomatái
Ionel Ion, Mariana Costin-Ion: Aritmetica. Aritmétika
Ionel Ion, Mariana Costin-Ion: Számtan. Aritmétika
Andrei Roth, Naţionalism sau democratism?
Roth Endre, Nacionalizmus vagy demokratizmus?
Richard Coudenhove-Kalergi: Pan Europa
Hamar, J. & Sárkány-Kiss A. (red.), The Maros/Mureş River Valley. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment
Hamar, J. & Sárkány-Kiss A. (red.), The Criş/Körös River Valley. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment
Hamar, J. & Sárkány-Kiss A. (red.), The Someş/Szamos River Valley. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment
Hamar, J. & Sárkány-Kiss A. (red.), The Upper Tisa Valley. Preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background Hungarian, Romanian, Slovakian and Ucrainian co-operation
Sárkány-Kiss Endre, Hamar József, Sîrbu Ioan, Starea ecologică a rîului Mureş/A Maros folyó ökológiai állapota
Sárkány-Kiss Endre, Sîrbu Ioan, Kalivoda Béla (red.), A Körös-medence folyóvölgyeinek természeti állapota / Starea naturală a văilor din Bazinul Crişurilor
*** Fragmentarium. Judaica-Christiana-Islamica
*** România şi minorităţile. Colecţie de documente
*** Învăţămîntul pentru minorităţile naţionale în România
*** Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş
*** Respectarea drepturilor lingvistice în Tîrgu-Mureş
*** Respectarea drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş
*** Educaţia în societăţile multietnice din Europa Centrală şi de Est
*** Rolul minorităţilor în relaţiile transfrontaliere şi internaţionale din Europa Centrală şi de Est
*** Minorităţile şi mass-media în Europa Centrală şi de Est
*** Administraţie locală. Autoadministrare locală (vol. I-IV)
*** Combaterea discriminării prin intermediul sancţiunilor aplicate de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
*** Discriminarea rasială în judeţele Mureş şi Satu Mare
*** Discriminarea rasială în judeţele Arad, Cluj, Harghita, Sibiu, Timiş
*** Discriminarea rasială, etnică şi lingvistică în judeţele Alba, Bihor, Braşov, Caraş-Severin şi Sălaj
*** Caietele Academiei Interculturale Transsylvania, 2004
*** Caietele Academiei Interculturale Transsylvania, 2005
*** Provincia 2000 – antologie / *** Provincia 2000 – válogatás
*** Provincia 2001 – antologie / *** Provincia 2001 – válogatás
*** Provincia 2002 – antologie / *** Provincia 2002 - válogatás
Smaranda Enache & Levente Salat (red.), Relaţiile româno-maghiare şi modelul de reconciliere franco-german
Harald Roth, Mica istorie a Transilvaniei
Kacsó Judit-Andrea (red.), Diversity and Social Cohesion. Equal Participation of Minorities in Europe: The Role of Intercultural Education

sus