::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::RECOMANDĂRI
inapoi

6. Recomandări

Odată cu intrarea īn Uniunea Europeană, Romānia se află īn faţa unei noi provocări, avīnd de armonizat, şi īn domeniul predării religiei īn şcolile publice, principiile non-discriminării, egalităţii de şanse, protecţiei minorităţilor religioase, garantării libertăţii religioase cu dezideratul de a asigura elevilor accesul la o cultură generală solidă, inclusiv religioasă.

Recomandările de mai jos sīnt rezultatul prelucrării celor peste 3000 de chestionare aplicate īn toate regiunile istorice ale Romāniei, al dezbaterilor locale, al analizei manualelor şcolare, al evaluării directe a predării religiei īn şcolile publice, al consultării unor modele din alte state şi al īmbinării experienţei europene cu tradiţia din Romānia.

Recomandările se adresează īn primul rīnd Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, dar şi celorlalte instituţii care sīnt direct implicate īn elaborarea de politici publice īn domeniul educaţiei, pentru realizarea unei educaţii religioase bazată pe informaţie, orientată spre respectarea interesului superior şi a libertăţii de conştiinţă a elevului.

Avīnd īn vedere complexitatea reformei necesare īn domeniul educaţiei religioase, autorii formulează următoarele propuneri:

1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului trebuie să īntreprindă măsuri imediate pentru eliminarea fenomenelor de discriminare a minorităţilor religioase şi a celor care nu sīnt afiliaţi religios, respectarea principiului şanselor egale, eliminarea tuturor formelor de intoleranţă religioasă:

• Respectarea statutului legal al disciplinei religie, asigurarea informării părinţilor şi elevilor asupra caracterului neobligatoriu al studierii religiei şi a alternativelor la aceasta;

• Asigurarea posibilităţii opţiunii īn fiecare unitate de īnvăţămīnt pentru disciplina educaţie moral-religioasă;

• Asigurarea pentru cultele minoritare a predării religiei proprii īn şcoli, dacă o doresc, indiferent de numărul de elevi;

• Introducerea de formulare scrise prin care atīt cei care optează pentru studiul religiei, cīt şi cei care optează pentru o altă variantă să-şi poată exprima personal opţiunea, īn mod egal;

• Renunţarea la acordarea notelor la disciplina religie şi la includerea ei īntre materiile opţionale de bacalaureat;

• Asigurarea posibilităţii opţiunii pentru alte materii decīt religia, prin asigurarea de cadre care să acopere aceste materii;

• Orarul zilnic să prevadă ora de religie la īnceputul sau la sfīrşitul orelor pentru a se evita obligarea elevilor să asiste la ore de religie sau la ore de religie alta decīt confesiunea proprie;

• Renunţarea la practicarea ritualurilor bisericeşti īn cadrul şcolilor, la marcarea evenimentelor şcolare prin ritualuri bisericeşti şi la obligarea elevilor să participe la evenimente religioase extraşcolare;

• Cabinetele şi laboratoarele de religie, capelele să aibă caracter ecumenic şi să prezinte īn mod egal şi echidistant toate cultele din Romānia, precum şi marile religii ale lumii;

• Simbolurile religioase să fie expuse numai īn cabinetele şi laboratoarele de religie sau īn spaţiile unde se predă religia, īn timpul orelor de religie, ca material didactic;

• Manualele de religie să fie ameliorate, iar cele menţionate şi īn acest raport ca aducīnd atingere demnităţii unor culte sau celor care nu sīnt afiliaţi religios sau necorespunzīnd principiilor egalităţii de şanse şi non-discriminării, să fie deīndată retrase;

• Introducerea īn toate manualele de religie de gimnaziu şi liceu a unei secţiuni identice pentru toate cultele de prezentare echidistantă a religiilor din Romānia şi a marilor religii ale lumii;

• Manualele să fie elaborate după standarde comune la nivel naţional, aşa īncīt să nu conducă la dezechilibre īntre valorile transmise de diferitele culte şi să excludă prezentările subiective, īndoctrinarea sau transmiterea de idei intolerante;

• Adoptarea de programe extraşcolare care să familiarizeze elevii, īn spirit multicultural şi ecumenic, cu elementele culturii religioase şi specificitatea cultelor din Romānia, cu relaţia dintre artă şi religie;

• Reintroducerea īn programa şi manualele de biologie a teoriei evoluţioniste şi menţinerea īn programa şcolară a unui echilibru īntre creaţionism şi evoluţionism;

• Cadrele didactice care predau religia să se bucure de acelaşi statut cu al tuturor cadrelor didactice şi să se renunţe deīndată la dubla lor subordonare;

• Disciplina religie să nu mai fie predată de preoţi, ci de profesori provenind din rīndurile laicatului;

• Funcţia de inspecţie a predării religiei să fie īndeplinită de un organism colegial laic care să cuprindă toate cultele care sīnt prezente īn structura confesională a judeţului;

• Organizarea de cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice care predau religia īn īnvăţămīntul public cu participarea comună a tuturor profesorilor de religie, indiferent de confesiunea predată.

2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului trebuie să realizeze, pe termen mediu, reforma profundă a predării religiei īn şcolile publice, pentru garantarea caracterului laic al īnvăţămīntului public, pentru armonizarea legislaţiei şi practicilor romāneşti cu cele ale Uniunii Europene.
MECT trebuie să aibă īn vedere renunţarea la modelul confesional al predării religiei īn şcoli, inclusiv la prezenţa simbolurilor, capelelor şi a manualelor confesionale şi introducerea istoriei religiei, culturii generale religioase, educaţiei moral-religioase ca obiect opţional.

Īn acest scop, ar fi necesară constituirea, la nivelul MEC, a unei  comisii mandatate să propună un model de educaţie religioasă īn şcolile publice.
Comisia ar trebui să fie alcătuită din reprezentanţi ai MECT, experţi independenţi, reprezentanţi ai societăţii civile.
Această comisie ar urma să aibă consultări cu comisiile parlamentare pentru īnvăţămīnt, inspectoratele şcolare, asociaţiile profesionale ale profesorilor de religie, cultele religioase, asociaţiile de elevi, asociaţiile părinţilor, experţi universitari, sindicate din īnvăţămīnt, pentru a contura un model de educaţie religioasă care să servească īn cel mai īnalt grad interesul superior al copilului şi idealul educaţional al Romāniei europene a secolului XXI.
Pentru a satisface dezideratul acelor părinţi şi elevi care doresc să beneficieze de educaţie religioasă confesională, MECT ar trebui să sprijine īnfiinţarea de şcoli confesionale.

Īn vederea acestei reforme şi a trecerii la educaţia religioasă neconfesională ar trebui iniţiate stagii de formare pentru profesorii care predau religia, pentru a-i califica pentru predarea generică a obiectului religie, a istoriei religiilor şi a culturii generale religioase, respectiv, īnfiinţarea de secţii de cultura/istoria religiei īn cadrul facultăţilor laice de istorie-filozofie, pedagogie etc. pentru pregătirea īn viitor a profesorilor de religie laici.
Īn aceeaşi ordine de idei, manualele să fie elaborate după standarde comune la nivel naţional pentru disciplina religie pentru toate cultele religioase oficial recunoscute de către statul romān.
 
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ar trebui să constituie, după adoparea unui nou model neconfesional de predare a religiei īn şcolile publice, o comisie formată din profesori, specialişti psiho-pedagogi, experţi independenţi pentru elaborarea unui ghid de bune practici pentru predarea religiei şi un manual al profesorului de educaţie religioasă.

sus