::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::B r o c h u r e s / B r o ş u r i / K i a d v Š n y o k      Drepturile persoanelor deţinute şi Ónchise Ón Penitenciarul TÓrgu/Mureş, 1997
        • Respectarea drepturilor lingvistice Ón TÓrgu-Mureş, 1997
        • Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului Ón unităţile militare din TÓrgu-Mureş, 1998
        • Respectarea drepturilor copilului Ón şcolile din TÓrgu-Mureş, 1998

Publicatii mai vechi

Editare şi publicare:
     John P. Franck • Modele de guvernare democratice
      Ezra Solomon • Economia Óntr-o societate liberă
      Binder Paul •  RomŠn diplomatŠk az erdťlyi fejedelmek szolgŠlatŠban
      Chester Finn •  Politica Óntr-o societate liberă
      Chester Finn jr.  •  A preda democraţia
      Rom‚nia şi minorităţile. Colecţie de documente
      Richard Coudenhove-Kalergi • Pan Europa
      Breviar pentru democraţie •  Ce este democraţia?
      Willy Zeller • Breviar pentru economia de piaţă
      Mariana Costin-Ion, Ionel Ion • Manual de aritmetică pentru clasa I, romani-rom‚n; romani-maghiar
      Roth Andrei • Naţionalism şi democratism
      * * * *  Provincia 2000 • Antologie - cuprins/autorii
      * * * * Altera • trimestrial teoretic
      * * * * Info PRO EUROPA • buletin informativ lunar

Studii şi cercetări:
      Liviu Maliţa • Bibliografia interbelică a interferenţelor culturale din Ardeal
      Bodů ZoltŠn, Marius Cosmeanu, MŠtťffy Csaba şi Paul Mărginean • Analiza de conţinut a cotidienelor tÓrgumureşene Ón primele trei luni ale anului 1990
      Hannelore Baier • Deportarea germanilor după cel de-al doilea război mondial
      Brigitte Mihok • Situaţia romilor din districtul Mureş
      Haller IstvŠn • Violenţa Ómpotriva unei comunităţi: cazul Hădăreni
      Dezső BuzogŠny • De la toleranţă la intoleranţă
      MihŠly Spielmann • Unirea cu Roma Ón istoriografia maghiară
      Greta Miron • Unirea religioasă şi conştiinţa de sine a rom‚nilor