::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
Respectarea drepturilor omului īn unităţile militare din Tīrgu-Mureş


Documente utilizate:

    * Codul Penal al Romāniei, intrat īn vigoare la 1 ianuarie 1969, cu ultima modificare prin Legea 140 din 5 noiembrie 1996 (CP)
    * Codul de Procedură penală al Romāniei, intrat īn vigoare la 1 ianuarie 1969, cu ultima modificare prin Legea 140 din 5 noiembrie 1996 (CPP)
    * Constituţia Romāniei, intrată īn vigoare īn urma referendumului naţional din 8 decembrie 1991 (CR)
    * Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată de ţările membre ale Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 (CADO)
    * Hotărīrea Guvernamentală nr. 618 din 6 octombrie 1997 privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ (HG 618)
    * Legea nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată īn Monitorul Oficial nr. 120, an VIII din 11 iunie   1996 (LPA)


Redactor: Istvįn Haller, referent al Biroului pentru Drepturile Omului, Liga PRO EUROPA
Această lucrare a fost elaborată īn cadrul microproiectului „Biroul pentru Drepturile Omului”, finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene, desfăşurat de Liga PRO EUROPA īntre 1 martie 1997 — 28 februarie 1998.

Conţinut

      Introducere
      Modul de respectare a drepturilor
            Dreptul la viaţă
            Dreptul la tratament uman
            Interzicerea muncii forţate
            Dreptul la libertate
            Dreptul la o judecare echitabilă
            Neamestecul autorităţilor īn viaţa intimă, familială; secretul corespondenţei
            Libertatea de exprimare
            Libertatea de gīndire şi a religiei
            Dreptul la asociere
            Dreptul de a īntemeia o familie
            Dreptul la proprietate
            Dreptul la instruire
            Declaraţiile unor soldaţi despre situaţia drepturilor omului din unităţile militare din Tīrgu-Mureş
            Concluzii şi propuneri

Introducere

Problema respectării drepturilor omului īn cadrul armatei este una dintre cele mai puţin studiate. Acest fapt se datorează unei situaţii speciale: drepturile pot fi restrīnse pentru apărarea siguranţei naţionale, conform art. 49 din Constituţia Romāniei (īn continuare CR), care prevede:
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrīns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrīngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.
Īn schimb, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (īn continuare CADO) nu formulează restrīngerea drepturilor īn mod general, ci prevede individual, pentru fiecare drept īn parte dacă poate sau nu fi restrīns.
Cele două criterii pe baza cărora un drept poate fi restrīns pentru apărarea siguranţei naţionale sīnt: restricţia să fie prevăzută de lege şi să fie necesară īntr-o societate democratică.
Printre īndatoririle fundamentale prevăzute de CR figurează şi cele legate de serviciul militar:
Art. 50. Fidelitatea faţă de ţară
(2) Cetăţenii cărora le sīnt īncredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de īndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, īn acest scop, vor depune jurămīntul cerut de lege.
Art. 52. Apărarea ţării
(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere Romānia.
(2) Serviciul militar este obligatoriu pentru bărbaţii, cetăţeni romāni, care au īmplinit vīrsta de 20 de ani, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(3) Pentru pregătirea īn cadrul serviciului militar activ, cetăţenii pot fi incorporaţi pīnă la vīrsta de 35 de ani.
Codul penal (īn continuare CP) pedepseşte sustragerea de la serviciul militar:
Art. 348. Sustragerea de la serviciul militar
Fapta persoanei care īşi provoacă vătămări integrităţii corporale sau sănătăţii, simulează o boală sau o infirmitate, foloseşte īnscrisuri false sau orice alte mijloace, īn scopul de a se sustrage serviciului militar, se pedepseşte cu īnchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar īn timp de război cu īnchisoare de la 3 la 10 ani.
Art. 353. Sustragerea de la recrutare
Sustragerea de la recrutare īn timp de pace se pedepseşte cu īnchisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.
Sustragerea de la recrutare īn timp de război se pedepseşte cu īnchisoare de la unu la 5 ani.
Legea privind pregătirea populaţiei pentru apărare (Legea nr. 46 din 1996, īn continuare LPA) prevede:
Art. 1
Toţi cetăţenii ţării au dreptul şi obligaţia să apere Romānia.
Art. 2
Pregătirea populaţiei pentru apărarea patriei se realizează prin:
a) īndeplinirea serviciului militar;
b) participarea la alte forme de pregătire.
Art. 3
Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii, cetăţeni romāni, şi se īndeplineşte īn următoarele forme:
a) ca militar īn termen;
b) ca militar īn termen redus;
c) ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi.
Sīnt consideraţi īn serviciul militar şi cetăţenii romāni, bărbaţi şi femei, care fac parte din cadrele īn activitate, elevii şi studenţii instituţiilor militare de īnvăţămīnt şi militarii angajaţi pe bază de contract.
Art. 10
Tinerii luaţi īn evidenţa militară se numesc recruţi.
[...]
Sīnt recrutaţi tinerii care, īn anul cīnd se face recrutarea, īmplinesc vīrsta de 19 ani.
Art. 11
Sīnt īncorporaţi pentru īndeplinirea serviciului militar īn termen bărbaţii, cetăţeni romāni, care au īmplinit vīrsta de 20 de ani.
Īn timp de război, precum şi la cererea acestora īn timp de pace, tinerii pot fi incorporaţi după īmplinirea vīrstei de 18 ani.
Limita maximă de vīrstă pīnă la care cetăţenii romāni pot fi chemaţi pentru īndeplinirea serviciului militar īn termen este de 35 de ani.
Art. 12
Durata serviciului militar īn termen este de 12 luni pentru militarii de toate armele.
Prelungirea serviciului militar se face conform legii.
Art. 15
Recrutarea şi īncorporarea se efectuează de către comisiile locale de recrutare-īncorporare, constituite pe līngă centrele militare judeţene, municipale şi de sector, după caz.
[...]
Fiecare comisie locală de recrutare-īncorporare se compune din:
a) preşedinte:
— un ofiţer din centrul militar judeţean, municipal sau de sector;
b) membri:
— un delegat al consiliului local;
— un delegat al poliţiei locale din localitatea respectivă, ofiţer sau subofiţer;
— un medic desemnat de direcţia sanitară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
c) secretar:
— un ofiţer sau subofiţer din centrul militar respectiv.
Art. 29
Cetăţenii romāni, după īndeplinirea serviciului militar activ, sīnt luaţi īn evidenţă ca rezervişti instruiţi.
Cetăţenii romāni apţi pentru serviciul militar, care nu şi-au īndeplinit această obligaţie pīnă la īmplinirea vīrstei de 35 de ani, precum şi cetăţenii care au executat serviciul utilitar alternativ sīnt luaţi īn evidenţă ca rezervişti neinstruiţi cu grad de soldat.
Caracterul special al armatei rezultă şi din scopul acestei instituţii: pregătirea tinerilor pentru război, pentru violenţa inevitabilă īn astfel de situaţii.
*   *   *
La data de 9 iulie 1997, Biroul pentru Drepturile Omului din cadrul Ligii PRO EUROPA a organizat atelierul intitulat „Respectarea drepturilor omului īn unităţile militare”, la care au participat: Cornel Codiţă (Ministerul Apărării Naţionale), Gheorghe Moşneag (UM 01328, purtătorul de cuvīnt al Garnizoanei Tīrgu-Mureş), Ioan Murar (UM 02855), Valer Pop (UM 02855), Valentin Atomei (UM 02855), Cătălin Răuţă (UM 01328), Daniel Deteşan (UM 01328), Ilarie Moldovan (UM 01318), Vasile Dascălu (UM 01318), Lucian Jalbă (UM 01328), Marin Sandu (Parchetul Militar Tīrgu-Mureş), Smaranda Enache (LPE), Istvįn Haller (LPE).
*   *   *

Prezentul studiu, elaborat īn cadrul proiectului Biroul pentru drepturile omului, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE, compară documentele internaţionale şi interne cu privire la drepturile militarilor, cu scopul:

      • de a analiza diferenţele existente īntre ele;
      • de a propune unele modificări ale legislaţiei interne, necesare alinierii Romāniei la standardele europene;
      • de a oferi un ghid celor care sīnt angajaţii unităţilor militare şi celor incorporaţi pentru serviciul militar.

Modul de respectare a drepturilor

Dreptul la viaţă

Īnapoi la Conţinut

Conform CADO, art. 2:
1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este proteguit de lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva īn mod intenţionat, decīt īn executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal īn cazul cīnd infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege.
2. Moartea nu este considerată cauzată cu īncălcarea acestui articol īn cazul īn care ea ar rezulta din recurgerea la forţă dovedită absolut necesară:
a. pentru a asigura apărarea oricărei persoane īmpotriva violenţei nelegale;
b. pentru a efectua o arestare legală sau pentru a īmpiedica evadarea unei persoane legal deţinute.
Romānia a semnat şi Protocolul adiţional nr. 6 la CADO, aşadar este valabil şi art. 1 din acest document:
Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat.
Garantarea dreptului la viaţă nu īnseamnă doar interdicţia de a lua viaţa cuiva, ci şi stabilirea cauzei morţii de către un specialist independent, şi, īn cazul īn care este posibil ca moartea să fi fost provocată de o altă persoană, lansarea urmăririi penale şi condamnarea celui vinovat.
Art. 22 din CR prevede:
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sīnt garantate.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.
Infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sīnt pedepsite conform CP, titlul II, capitolul I (art. 174–185).
Codul de procedură penală (īn continuare CPP) stabileşte obligativitatea constatării medico–legale:
Art. 114. Constatarea medico–legală
Īn caz de moarte violentă, de moarte a cărei cauză nu se cunoaşte ori este suspectă, sau cīnd este necesară o examinare corporală asupra īnvinuitului ori persoanei vătămate pentru a constata pe corpul acestora existenţa urmelor infracţiunii, organul de urmărire penală dispune efectuarea unei constatări medico–legale şi cere organului medico–legal, căruia īi revine competenţa potrivit legii, să efectueze această constatare.
Exhumarea īn vederea constatării cauzelor morţii se face numai cu īncuviinţarea procurorului.
Art. 118. Procedura expertizei
[...]
Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, cu excepţia expertizei prevăzute īn art. 119 alin. 2.
Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei.
Art. 119. Experţi oficiali
[...]
Cīnd expertiza urmează să fie efectuată de un serviciu medico–legal, de un laborator de expertiză criminalistică sau de orice institut de specialitate, organul de urmărire penală ori instanţa de judecată se adresează acestora pentru efectuarea expertizei.
Ca urmare, rudele decedatului nu pot cere expertiză, ci numai organele de urmărire penală sau instanţa de judecată. Īn cazul īn care are loc o expertiză, părţile au dreptul doar de a cere participarea unui expert recomandat de ei, nu se garantează automat dreptul la un expert din afara sistemului medico–legal. Nu există o diferenţă de procedură īn acest sens īn funcţie de caracterul civil sau militar al decedatului. Medicul unităţii militare poate doar asista la expertiză.

Dreptul la tratament uman

CADO, art. 3 prevede:
Nimeni nu poate fi supus torturii nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.
Conform CR, art. 22:
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sīnt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau tratament inuman ori degradant.
Cutuma militară acceptă mai multă duritate decīt cea a societăţii civile, dat fiind faptul că armata pregăteşte oamenii pentru situaţii critice, de luptă. Unele comportamente īn acest sens („ritualuri de iniţiere”) sīnt moştenite de-a lungul generaţiilor, şi aplicate de militarii īn termen (mai ales de cei cu un nivel cultură mai scăzut) novicilor. Supunerea la stress, rezistenţă fizică şi psihică sīnt elemente necesare formării soldaţilor. Īn conformitate cu situaţia dată, strategia corectă este de a reduce duritatea pīnă la un nivel acceptabil. Comandanţii trebuie să fie interesaţi īn depistarea exceselor, şi implementarea unui mod de gīndire corect şi uman. Controlarea gradaţilor pentru a elimina practicarea tratamentului inuman intră īn atribuţiunile comandanţilor de pluton. Lipsa de control direct poate duce la evenimente tragice.
Termenul de tratament inuman ori degradant este interpretabil, instrucţia, care cere un efort susţinut, poate fi trăită de soldat ca o tortură sau un tratament inuman. Pentru a evita acest lucru, regulamentele militare prevăd atīt formarea treptată, īn timp, cīt şi baremele maxime pentru unele eforturi. Abuzul de instrucţie — īnţeleasă ca formă de pedeapsă — este interzis.
Dreptul la un tratament uman include şi ocrotirea sănătăţii, prevăzută de CR prin art. 33:
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
Īn conformitate cu principiul ocrotirii persoanelor bolnave, LPA prevede:
Art. 6
Nu īndeplinesc serviciul militar:
a) alienaţii şi debilii mintal;
b) cei clasaţi inapţi pentru serviciul militar cu scoatere din evidenţă, pentru invalidităţi sau boli permanente, altele decīt cele prevăzute la lit. a).
Art. 16
Comisiile locale de recrutare-īncorporare au următoarele atribuţii:
a) examinează medical şi testează psihologic tinerii la recrutare şi recruţii la īncorporare, stabilind dacă sīnt apţi sau nu pentru serviciul militar, īn conformitate cu prevederile baremului medical aprobat de Ministrul Apărării Naţionale.
Art. 18
Examinările medicale de specialitate la comisiile de recrutare-īncorporare se efectuează la sediile acestora sau īn spitale şi dispensare-policlinici, de către medici specialişti, stabiliţi de direcţia sanitară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, de comun acord cu medicul centrului militar, precum şi īn spitalele militare teritoriale. Aceşti medici fac parte din comisiile de recrutare-īncorporare.
Art. 19
Concluziile medicale ale comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de recrutare-īncorporare pot fi revocate numai de către Comisia Centrală de Expertiză Medico-Militară.
Art. 20
Direcţiile sanitare asigură personalul medico-sanitar auxiliar şi instrumentarul medical necesar efectuării examenului medical. De asemenea, organizează tratamentul medical şi asigură recruţilor asistenţă şi tratament medical gratuit īn spitale, dispensare-policlinici, pentru acele boli care īi fac, temporar, inapţi pentru serviciul militar.
Este posibil ca un soldat recrutat la o unitate să nu fie apt pentru eforturile cerute de arma la care a fost repartizat de Centrul Militar. Īn această situaţie, soldatul nu poate fi repartizat la o altă unitate, dar comandantul poate lua decizia de a-l redistribui īn cadrul aceleiaşi unităţi militare la o altă armă.
Condiţiile de hrană, cazare şi igienă sīnt conforme cu prevederile regulamentare. Īn Tīrgu-Mureş se poate considera că hrana se ridică la o calitate superioară faţă de īn unităţile care nu au gospodării proprii. Ofiţerul de serviciu are obligaţia de a verifica hrana. Īn domeniul cazării se ridică probleme datorită infrastructurii īnvechite. Spaţiile disponibile sīnt mici, sistemul de īncălzire nu funcţionează la parametrii normali.
Supunerea la rele tratamente şi tortura se pedepsesc conform CP, art. 267.

Interzicerea muncii forţate

Munca forţată este, prin definiţie, o formă a sclaviei. Conform CADO, art. 4, al. 3, pct b. nu se consideră īnsă muncă forţată orice serviciu cu caracter militar sau, īn cazul celor care refuză īndeplinirea acestuia pe motive de conştiinţă, īn ţările unde un asemenea refuz este recunoscut de lege, un alt serviciu īnlocuind serviciul militar obligatoriu.
Īn mod similar prevede şi CR prin art. 39:
(1) Munca forţată este interzisă.
(2) nu constituie muncă forţată:
a) serviciul cu caracter militar sau activităţile desfăşurate īn locul acestuia de cei care, potrivit legii, nu prestează serviciul militar obligatoriu din motive religioase.
Īn cadrul armatei nu se mai efectuează muncă agricolă sau de alt caracter. Doar īn cazul calamităţilor naturale se recurge la ajutorul armatei.
Sclavia, aplicarea muncii forţate sau obligatorii se pedepseşte conform CP art. 190-191.

Dreptul la libertate


Referitor la acest drept, art. 5 din CADO prevede:
1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi īn conformitate cu căile legale:
a. dacă este deţinută legal īn urma condamnării de către un tribunal competent;
b. dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru nesupunerea la o hotărīre pronunţată, conform legii, de către un tribunal ori īn vederea garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege;
c. dacă aceasta a fost arestată şi deţinută īn vederea aducerii sale īn faţa autorităţii judiciare competente, atunci cīnd există motive verosimile de a se bănui că a săvīrşit o infracţiune sau cīnd există motive temeinice de a se crede īn necesitatea de a o īmpiedica să săvīrşească o infracţiune sau să fugă după săvīrşirea acesteia;
d. dacă este vorba despre deţinerea legală a unui minor, hotărītă pentru educaţia sa supravegheată sau despre deţinerea legală a unei persoane, īn scopul aducerii sale īn faţa autorităţii competente;
e. dacă este vorba despre deţinerea legală a unei persoane susceptibilă să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;
f. dacă este vorba despre arestarea sau deţinerea legală a unei persoane pentru a o īmpiedica să pătrundă īn mod nelegal pe teritoriu, sau īmpotriva căreia se află īn curs o procedură de expulzare ori de extrădare.
2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, īn termenul cel mai scurt şi īntr-o limbă pe care o īnţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra oricărei acuzaţii aduse īmpotriva sa.
3. Orice persoană arestată sau deţinută, īn condiţiile prevăzute de paragraful 1. c. din prezentul articol, trebuie de īndată adusă īnaintea unui judecător sau a unui magistrat īmputernicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecat īntr-un termen rezonabil, sau eliberată īn cursul procedurii. Punerea īn libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea celui interesat la judecată.
4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă un recurs īn faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze īntr-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală.
5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri īn condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la despăgubiri.
Prin Decretul nr. 40/1994, art. 3, CADO s-a aprobat cu următoarea rezervă şi declaraţie:
Art. 5 din convenţie nu va īmpiedica aplicarea de către Romānia a dispoziţiilor art. 1 al Decretului nr. 976 din 23.X.1968, care reglementează sistemul disciplinar militar, cu condiţia ca durata privării de libertate să nu depăşească, īn total, 2 luni īntr-un an.
Art. 1 al Decretului nr. 976 din 23.X.1968 prevede:
„Pentru abaterile de la disciplina militară, prevăzute de regulamentele militare, comandanţii sau şefii pot aplica militarilor sancţiunea disciplinară cu arest pīnă la 15 zile.”
Īn CR, art. 23 se referă la libertatea individuală:
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sīnt inviolabile.
(2) Perchiziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sīnt permise numai īn cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.
(4) Arestarea se face īn temeiul unui mandat emis de magistrat, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra legalităţii mandatului, arestatul se poate plīnge judecătorului, care este obligat să se pronunţe prin hotărīre motivată. Prelungirea arestării se aprobă numai de instanţa de judecată.
(5) Celui reţinut sau arestat i se aduc de īndată la cunoştinţă, īn limba pe care o īnţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar īnvinuirea, īn cel mai scurt termen; īnvinuirea se aduce la cunoştinţă numai īn prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(6) Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut.
(7) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa īn libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.
(8) Pīnă la rămīnerea definitivă a hotărīrii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.
(9) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decīt īn condiţiile şi īn temeiul legii.
Conform art. 62, al. 1 din CP:
Executarea pedepsei īnchisorii care nu depăşeşte 2 ani, de către militarii īn termen, se face īntr-o īnchisoare militară īn cazurile prevăzute de lege, precum şi īn cazurile cīnd instanţa judecătorească, ţinīnd seama de īmprejurările cauzei şi de persoana condamnatului, dispune aceasta.
Arestul din cadrul unităţilor militare nu respectă prevederile constituţionale (se efectuează fără mandat emis de magistrat). Pe baza regulamentelor militare, decizia de a aresta un militar poate fi luat de şeful ierarhic superior, de la comandantul de pluton īn sus. Această măsură se discută cu cel īnvinuit, pentru a-i oferi şansa de apărare. Limita superioară a duratei arestului este de 15 zile, iar īn cazul cercetării penale, de 30 zile.
Controlul valizei nu este considerat ca o perchiziţie, dat fiind faptul că spaţiul unde se desfăşoară nu este unul privat. Acest control se efectuează īn situaţia īn care se constată o lipsă, cu ocazia sărbătorilor (pentru a depista băuturi alcoolice) sau periodic, conform regulamentelor militare. Unele controale au ca scop verificarea igienei personale.
Infracţiunile contra libertăţii persoanei se pedepesc conform CP art. 189, art. 266, art. 268.

Dreptul la o judecare echitabilă

Dreptul la o judecare echitabilă este un drept inalienabil, nu poate fi restrīns sub nici un pretext. Acest drept include prezumţia de nevinovăţie (orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată pīnă ce vinovăţia sa va fi legal stabilită — CADO, art. 6 al. 2), informarea asupra acuzaţiilor (orice acuzat are dreptul [...] să fie informat īn termenul cel mai scurt, īntr-o limbă pe care o īnţelege şi īn mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse īmpotriva sa — CADO, art. 6, al. 3, pct. a), dreptul la un apărător (orice acuzat are dreptul [...] să se apere el īnsuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a-l plăti, să poată fi asistat īn mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cīnd interesele justiţiei impun acest lucru — CADO, art. 6, al. 3, pct. c) şi dreptul la recurs (orice persoană declarată vinovată de o infracţiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării, de către o jurisdicţie superioară — CADO, Protocolul nr. 7, art. 2, al. 1). Totodată nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, īn momentul cīnd a fost săvīrşită, nu era considerată infracţiune (CADO, art. 7 al. 1)
Acest drept este garantat şi de CR:
Art. 21. Accesul liber la justiţie
1. Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
2. Nici o lege nu poate īngrădi exercitarea acestui drept.
Art. 24. Dreptul la apărare
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Īn tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.
Principiul judecării echitabile include şi egalitatea persoanelor īn faţa justiţiei. CP acordă īnsă pedepse diferite īn funcţie de „superioritatea” sau „inferioritatea” gradului militar deţinut:
Art. 335. Lovirea sau insulta superiorului
Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat se pedepseşte cu īnchisoare de la 3 luni la 2 ani.
Īn cazul īn care cel lovit se găseşte īn exerciţiul atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este īnchisoarea de la unu la 5 ani.
Insulta superiorului de către un inferior sau a şefului de către un subordonat se pedepseşte cu īnchisoare de la o lună la un an.
Dacă faptele de mai sus sīnt săvīrşite īn timp de război, maximul pedepselor se sporeşte cu 2 ani.
Art. 336. Lovirea sau insulta inferiorului
Lovirea inferiorului ori subordonatului de către superior sau şef se pedepseşte cu īnchisoare de la o lună la un an.
Insulta inferiorului ori subordonatului de către superior sau şef se pedepseşte cu īnchisoare de la o lună la 6 luni.
Dispoziţiile alin. 1 şi 2 nu se aplică īn timp de război, dacă faptele au fost determinate de o necesitate militară.
Art. 337. Punerea īn mişcare a acţiunii penale
Acţiunea penală pentru infracţiunile din prezenta secţiune se pune īn mişcare numai la sesizarea comandantului.
CPP prevede acele condiţii, prin art. 26 şi 28, īn care un caz este judecat de tribunalul militar. Singura instanţă civilă la care se poate face apel după epuizarea altor căi, conform art. 29, este Curtea Supremă de Justiţie. Pentru infracţiunile săvīrşite de militari, ancheta penală poate fi efectuată personal de către comandantul unităţii (art. 208).
Datorită faptului că doar comandantul este abilitat să sesizeze parchetul, se oferă posibilitatea de a abuza de această prevedere şi de a nu lansa o acţiune penală care ar dăuna imaginii unităţii militare. Totuşi, militarii pot sesiza parchetul, dar nu pe baza capitolului din CP care se referă la Infracţiuni săvīrşite de militari, ci pe baza secţiunii referitoare la Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii.
Dreptul la o judecare echitabilă trebuie aplicat şi īn cazul pedepselor aplicate īn cadrul unităţilor militare: īnainte de hotărīrea unei pedepse se va acorda militarilor dreptul de a se apăra. Există şi căi de plīngere, bazate pe principiul de a nu ocoli comandanţii ierarhic superiori. Comandantul este obligat prin regulamente să ia decizia finală.
Nu se pot aplica pedepse, dacă persoanelor īn cauză nu li se oferă posibilitatea de a-şi cunoaşte propriile drepturi şi obligaţii. Din acest motiv, este deosebit de important ca fiecare militar să fie informat īn legătură cu acestea.
Dreptul la o judecare echitabilă implică aplicarea pedepselor īn mod individual, şi nu colectiv. Individualizarea pedepsei simţul responsabilităţii personale. Totuşi, īn cadrul armatei se aplică pedepse colective (sub deviza „toţi pentru unul, unul pentru toţi”), considerīnd că astfel de pedepse īntăresc colectivitatea, spiritul de răspundere colectivă, necesară īn caz de război, unde viaţa unui individ depinde de īntregul grup.

Neamestecul autorităţilor īn viaţa intimă, familială; secretul corespondenţei


CADO, prin art. 8, prevede:
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice decīt īn măsura īn care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă acesta constituie o măsură care, īntr-o societate democratică este necesară securităţii naţionale, siguranţei publice, bunăstării economice a ţării, apărării ordinii şi prevenirii faptelor penale, protecţiei sănătăţii sau a moralei, ori protecţiei drepturilor şi libertăţilor altuia.
Art. 26 şi 27 din CR prevăd dreptul la viaţa intimă, familială şi privată, precum şi inviolabilitatea domiciliului. Art. 28 se referă la secretul corespondenţei:
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.
Conform prevederilor legale, īn cadrul armatei nici scrisorile primite, nici cele trimise nu sīnt citite, telefoanele nu sīnt ascultate.
Violarea secretului corespondenţei se pedepseşte conform CP, art. 195.

Libertatea de exprimare


Conform art. 10, al. 1 din CADO:
Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără să poată exista vreun amestec al autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
Acest articol, prin al. 2, prevede aceleaşi restricţii ca şi la art. 8.
Principiul libertăţii de exprimare este formulat de CR la art. 30, al. 1:
Libertatea de exprimare a gīndurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare īn public, sīnt inviolabile.
Dreptul de a primi informaţii este prevăzut de art. 31 al CR:
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi īngrădit.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau siguranţa naţională.
Orice cenzură, orice limitare a corespondenţei (ca procedeu pentru schimb de informaţii) trebuie să fie prevăzută de lege. Īn absenţa unei astfel de legi, limitarea acestui drept este abuzivă. Īn consecinţă, militarii pot primi orice fel de periodice şi cărţi.

Libertatea de gīndire şi a religiei


CADO defineşte acest drept īn articolul 9, al. 1:
Orice persoană are dreptul la libertatea de gīndire, de conştiinţă şi de religie; acest drept presupune libertatea de a schimba religia sau convingerea, cīt şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea īn mod individual sau colectiv, īn public sau īn particular, prin cult, īnvăţămīnt, practici şi īndeplinirea riturilor.
Alineatul 2. prevede restricţii similare cu cele existente la art. 8.
CR defineşte principiul libertăţii conştiinţei īn art. 29, al. 1:
Libertatea gīndirii şi a opiniilor, precum, şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi īngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrīns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
LPA asigură următoarele drepturi:
Art. 4
Cetăţenii care, din motive religioase, refuză să īndeplinească serviciul militar sub arme execută serviciul utilitar alternativ, potrivit prezentei legi.
Modul de executare a serviciului utilitar alternativ se stabileşte prin hotărīre a Guvernului.
Art. 6
Nu īndeplinesc serviciul militar:
[...]
c) personalul hirotonit sau ordinat care aparţine cultelor religioase recunoscute de lege.
Art. 13
Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni.
Art. 28
Absolvenţii instituţiilor civile de īnvăţămīnt superior pot opta pentru serviciul utilitar alternativ cu durata de 12 luni, īn condiţiile prezentei legi.
Īmpiedicarea libertăţii cultelor se pedepseşte conform CP, art. 318.
Īn cadrul unităţilor militare trebuie să existe condiţii pentru practicarea religiei şi īndeplinirea riturilor.
Referitor la modul de executare a serviciului utilitar alternativ nu a apărut nici o hotărīre de Guvern pīnă īn octombrie 1997, astfel situaţia celor care au refuzat īndeplinirea serviciului militar sub arme era confuză. Se cerea de la persoanele care refuzau īnrolarea sub arme o adeverinţă care dovedea apartenenţa la un cult care interzice folosirea armelor.
Hotărīrea Guvernamentală nr. 618 din 1997 (īn continuare HG 618) conţine aceleaşi erori care au existat īn practica dinaintea apariţiei Hotărīrii: apartenenţa la un cult īşi pierde caracterul intim, totodată nu se recunoaşte dreptul general de a refuza serviciul militar sub arme, din motive de convingere (doar din motive religioase), īntrucīt Hotărīrea are următoarele prevederi:
Art. 1
(1) Serviciul utilitar alternativ este o formă a īndeplinirii serviciului militar şi se execută de către cetăţenii apţi pentru serviciul militar, care, din motive religioase, refuză să īndeplinească serviciul militar sub arme.
(2) Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni pentru militarii īn termen şi de 12 luni pentru militarii cu termen redus.
Art. 6
(1) Recruţii care se īncadrează īn prevederile art. 1 vor declara īn scris, īn faţa comisiei locale de recrutare-īncorporare, că se obligă să execute serviciul utilitar alternativ.
(2) Declaraţia cuprinde: numele şi prenumele solicitantului, prenumele tatălui, domiciliul şi reşedinţa, profesia, locul de muncă, cultul sau gruparea religioasă al cărei adept este.
(3) Secretariatul de Stat pentru Culte confirmă, la solicitarea centrelor militare, faptul că preceptele cultelor sau grupărilor religioase declarate de recruţi fac parte din categoria celor care nu permit executarea serviciului militar sub arme.
Se ridică īntrebarea dacă perioada de 24 luni nu este prea lungă, avīnd astfel un caracter de pedeapsă. Conform punctului de vedere al Ministerului Apărării Naţionale, era nevoie de stabilirea unei perioade mai lungi decīt cea a serviciului militar sub arme, pentru compensarea presiunii fizice şi psihice la care sīnt expuşi militarii. Numai astfel se poate evita refuzul masiv al serviciului sub arme. Cunoscīnd efectele acestei legi, cu timpul se poate reduce această perioadă.
Pe baza HG 618, atīt cazarea şi hrana, cīt şi īnsemnele distinctive, īn perioada serviciului utilitar alternativ, sīnt suportate de către executantul serviciului:
Art. 17
Executanţii serviciului utilitar alternativ beneficiază atīt de drepturile pe care le au ceilalţi angajaţi, cīt şi de următoarele drepturi specifice:
[...]
b. cazare şi hrănire, conform preceptelor cultului respectiv, contra cost, īn situaţia īn care nu au domiciliul sau reşedinţa īn localitatea unde se află angajatorul.
Art. 18
Ministerul Apărării Naţionale stabileşte modelul, materialul şi modul de purtare a īnsemnelor distinctive, asigurīnd confecţionarea şi distribuirea lor, contra cost, executanţilor serviciului utilitar alternativ, pe timpul īndeplinirii acestei obligaţii.

Dreptul la asociere


Art. 11, al. 1 din CADO prevede:
Orice persoană are dreptul la libertatea de īntrunire paşnică şi la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alte persoane sindicate şi de a se afilia unor sindicate pentru apărarea intereselor sale.
Restricţiile referitoare la acest drept, prevăzute la al. 2 sīnt cele similare cu art. 8.
Libertatea de īntrunire şi dreptul de asociere sīnt formulate īn CR ca două articole separate:
Art. 36. Libertatea īntrunirilor
Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte īntruniri sīnt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai īn mod paşnic, fără nici un fel de arme.
Art. 37. Dreptul de asociere
(1) Cetăţenii se pot asocia liber īn partide politice, īn sindicate şi īn alte forme de asociere.
(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membri activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici, stabilite prin lege organică.
Īn general, īn cadrul armatei nu există asociaţii (cu excepţia celor sportive). Această situaţie nu se motivează cu o interdicţie tacită.

Dreptul de a īntemeia o familie


Conform CADO, art. 12, al. 1:
Īncepīnd cu vīrsta nubilă, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a īntemeia o familie conform legilor naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept.
Regulamentele militare prevăd acordarea de permisii speciale pentru īntemeierea unei familii şi menţinerea legăturilor dintre militar şi familie.

Dreptul la proprietate

Acest drept este garantat de CADO prin art. 1 al Primului protocol adiţional:
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decīt pentru cauză de utilitate publică şi īn condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Conform CR, art. 41, al. 1:
Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sīnt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sīnt stabilite de lege.
Infracţiunile īmpotriva proprietăţii private sau de stat se pedepsesc de CP conform art. 208-222.
Dreptul la proprietate este inalienabil, īnsă există condiţii cīnd posedarea unei proprietăţi poate fi suspendată. Unele obiecte nu pot fi introduse īn unităţi militare, dar acestea se păstrează şi se īnapoiează īn momentul īn care militarul pleacă acasă.

Dreptul la instruire

CADO, prin art. 2 al Primului protocol adiţional, prevede:
Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire.
Acest drept nu poate fi limitat de nici o circumstanţă.
Īn CR, acest drept este prevăzut de art. 32, care prin al. 1 defineşte formele de īnvăţămīnt.
Dreptul la īnvăţătură este asigurat prin īnvăţămīntul general obligatoriu, prin īnvăţămīntul liceal şi prin īnvăţămīntul superior, precum şi prin forme de instrucţie şi de perfecţionare.
Referitor la dreptul la īnvăţătură, LPA prevede:
Art. 23
Amīnarea de la īncorporare se acordă:
[...]
b) elevilor liceelor de la īnvăţămīntul de zi şi seral, ai şcolilor postliceale ori echivalente acestora, pīnă la absolvirea studiilor.
Art. 26
Absolvenţii instituţiilor civile de īnvăţămīnt superior, recunoscute de stat, care nu au īndeplinit obligaţiile militare pīnă la īnceperea studiilor, efectuează serviciul militar cu termen redus cu durata de 6 luni, īn primul an după absolvire, dacă nu au īmplinit vīrsta de 35 de ani.
Nu vor fi īncorporaţi cei care frecventează cursurile unei alte facultăţi şi au absolvit cel puţin 1 an. Această amīnare se acordă numai pīnă la absolvirea cursurilor celei de-a doua facultăţi.
Unul dintre scopurile unităţilor militare este de a pregăti persoanele civile pentru un eventual conflict armat, astfel dreptul la instruire este asigurat prin īnsăşi instrucţia militară. Principiile acestei instrucţiuni sīnt: conştientizarea răspunderii individuale, acceptarea subordonării şi dezvoltarea spiritului comunitar.
Activităţi educaţionale se desfăşoară şi īn domeniul regulamentelor militare şi al igienei, iar pentru cei care necesită acest lucru, există programe de alfabetizare şi ore de limbă romānă.

Declaraţiile unor soldaţi despre situaţia drepturilor omului din unităţile militare din Tīrgu-Mureş


A. G.: Nu am probleme deosebite, nici eu, nici colegii mei. Ceea ce mi s-a povestit de prieteni mai īn vīrstă a fost mult mai īnspăimīntător decīt realitatea. Acum nici nu ştiu dacă cele spuse erau reale şi s-a schimbat armata īn ultimii ani sau unităţile din Tīrgu-Mureş ar fi mai civilizate decīt cele despre care mi s-a relatat, ori povestirile erau pur şi simplu invenţii. Armata nu este plăcută, dar nu am fost supus nici unui abuz. Poate condiţiile ar trebui mult īmbunătăţite, am răbdat destul de mult iarna, din cauza frigului din camere.

T. L.: Primele zile au fost deosebit de grele, mai ales din cauza gradaţilor, care ne-au obligat să facem fel de fel de prostii, unele mai jignitoare decīt celelalte. Nici nu ştiam ce avem voie să facem, ce consecinţe ar avea dacă am raporta cele īntīmplate ofiţerilor. Īn rest, nimic deosebit. Ca pedeapsă — pentru rezultate mai slabe la trageri sau pentru neefectuarea curăţeniei īn „sectoare” — uneori am fost puşi să fugim peste măsură de mult, cu masca pe faţă. Şi nu mi-a plăcut cīnd pentru unii colegi, care nu şi-au călcat uniforma, toţi trebuia să facem tīrīş īn noroi. Acum viaţa īn armată a devenit mai uşoară, a sosit „schimbul”, totodată ne-am şi obişnuit cu situaţia.

H. P.: Pīnă acum nu am avut probleme deosebite. Sīnt unele situaţii neplăcute, dar nu prea des. Ultima dată, de exemplu, mi s-a interzis să vorbesc la telefon de la unitate īn limba maghiară. „Nu se īnţelege, cine ştie ce tot vorbeşti acolo” — mi-a zis un ofiţer. Nu ştiu, cine ar fi trebuit să īnţeleagă, din moment ce telefonul nu este ascultat. Nu m-am conformat, şi am continuat să vorbesc īn limba maghiară, şi nu am păţit nimic. Poate era doar un exces de naţionalism.

N. L.: Am făcut o prostie şi am ajuns la arest pentru două zile. Pedeapsa nu era arestul, ci ceea ce a urmat. Nici eu nu ştiu de cīte ori am spălat cu o cīrpă şi o găleată de apă comandamentul, avīnd un soldat īnarmat īn spatele meu. Asta, normal, īn afara instrucţiei, la care am participat īmpreună cu colegii. Īn prima seară īmi era frică, ca nu cumva şi īn loc de somn să fiu pus la „şmotru”, dar măcar orarul s-a respectat.

Concluzii şi propuneri


Unităţile militare se află īntr-o situaţie specială din punctul de vedere al drepturilor omului. Īn cadrul armatei funcţionează legi diferite cu democraţia civilă, datorită menirii instituţiei. Pentru a oferi o protecţie cetăţenilor care nu acceptă astfel de situaţii, īn multe ţări īnrolarea se face pe bază de voluntariat (mai nou şi Franţa a trecut la sistemul unei armate profesioniste).
Īn sine, legislaţia şi regulamentele interioare ale armatei din Romānia conţin puţine elemente care contravin principiilor universale ale drepturilor omului. Īn practică īnsă se pot observa — datorită abaterilor de la regulamente, sau a formulărilor insuficient de clare — unele deficienţe, care se pot elimina pe două căi: o atenţie sporită din partea comandanţilor pentru a depista astfel de nereguli şi rescrierea unor articole din regulamente, care au fost elaborate īnainte de 1989, īn timpul dictaturii comuniste, care era insensibilă la respectarea drepturilor omului.
Cazurile de sinucideri, dezertări şi alte evenimente grave sīnt indicatori negativi, care arată deficienţe serioase. Eliminarea lor nu este doar scopul organizaţiilor neguvernamentale care activează īn domeniul drepturilor omului, ci īn primul rīnd al Ministerului Apărării Naţionale şi al comandanţilor de unităţi militare. Astfel este necesară şi utilă colaborarea pentru scopuri comune, pentru a impune respectul pentru om şi pentru drepturile lui inalienabile.

1. Serviciul utilitar alternativ

Prin HG 618, libertatea de conştiinţă şi de gīndire este interpretată doar ca libertate religioasă. Īn mod normal, refuzul serviciului militar sub arme nu ar trebui să aibă neapărat motive religioase; oricare cetăţean ar trebui să se bucure de acest drept, indiferent de convingerile lui religioase sau filozofice, īn concordană cu uzanţa europeană.
Se poate pune īn discuţie şi reducerea perioadei de desfăşurare a serviciului militar alternativ, pentru a nu-i conferi un caracter de pedeapsă. Această reducere poate fi treptată pentru a se putea stabili perioada optimă, care să nu aibă ca urmare alegerea īn masă a acestei forme de serviciu militar.

2. Prevenirea tratamentelor inumane

Este cunoscut şi recunoscut faptul că īn cadrul armatei se practică uneori un tratament inuman, aplicat de superiori inferiorilor, mai ales din partea „conducătorilor” necalificaţi — a gradaţilor faţă de cei nou īnrolaţi. Limitarea puterii lor, sprijinirea inferiorilor īn depistarea unor situaţii anormale (educarea lor īncă din primele zile nu numai asupra obligaţiilor, ci şi a drepturilor, a căilor de plīngere etc.), verificarea sistematică a raporturilor interumane sīnt cīteva căi recomandabile care pot avea efecte benefice īn reducerea şocului psihic al primelor zile după īnrolare şi a situaţiilor de umilire sau de rele tratamente.

3. Prevederi speciale din Codul Penal

Īn cadrul sistemului juridic, armata se bucură de o oarecare autonomie. Astfel, urmărirea penală este condusă de comandantul unităţii sau de persoane desemnate de el din cadrul unităţii (art. 208 CPP), prin care există posibilitatea de a impune o cercetare subiectivă, pentru a ascunde unele informaţii incriminatorii la adresa ofiţerilor superiori.
Pentru infracţiunile contra ordinii şi a disciplinei militare, acţiunea penală se pune īn mişcare numai la sesizarea comandantului (CP, art. 337). Prin această prevedere, se poate acorda o protecţie faţă de sistemul juridic īn favoarea persoanelor apropiate comandantului.
Prin diferenţele făcute īn funcţie de grade de CP la art. 335 din (lovirea sau insulta superiorului, pasibile cu īnchisoare pīnă la 5 ani) şi art. 336 (lovirea sau insulta inferiorului, pasibile cu īnchisoare pīnă la un an) nu se respectă principiul egalităţii. Astfel se sugerează că lovirea inferiorului este un act mai „normal”, decīt lovirea superiorului, uitīnd rolul de model al celui īn cauză, comportamentul lui fiind copiat şi multiplicat de inferiori.