::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
Respectarea drepturilor copilului īn şcolile din Tīrgu-Mureş

Documente utilizate:

    * Act legislativ cu privire la īnvăţămīnt, Polonia, 7 septembrie 1991;
    * Codul Penal al Romāniei, intrat īn vigoare la 1 ianuarie 1969, cu ultima modificare prin Legea 140 din 5 noiembrie 1996; (CP)
    * Constituţia Republicii Federale Germania, 23 mai 1949;
    * Constituţia Republicii Italiene, 27 decembrie 1947;
    * Constituţia Regatului Spaniei, 27 decembrie 1978;
    * Constituţia Romāniei, intrată īn vigoare īn urma referendumului naţional din 8 decembrie 1991; (CR)
    * Convenţia cu privire la drepturile copilului, proclamată de Organizaţia Naţiunilor Unite (1989), ratificată de Romānia prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990; (CDC)
    * Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată de ţările membre ale Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950; (CADO)
    * Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948; (DU)
    * Decizia nr. 72 din 18 iulie 1995 a Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea unor prevederi ale Legii īnvăţămīntului; (D72)
    * Legea īnvăţămīntului (nr. 84 din 24 iulie 1995), publicată īn Monitorul Oficial nr. 167, an VII, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 36 din 10 iulie 1997, publicată īn Monitorul Oficial nr. 152, an IX; (LĪ)
    * Violence et résolution des conflicts a l’école, Conseil de l’Europe, 1990.


Redactor: Istvįn Haller, referent al Biroului pentru Drepturile Omului, Liga PRO EUROPA
Această lucrare a fost elaborată īn cadrul microproiectului „Biroul pentru Drepturile Omului”, finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene, desfăşurat de Liga PRO EUROPA īntre 1 martie 1997 — 28 februarie 1998.

Conţinut

      Introducere
      Tratamente degradante, pedepse corporale
      Aplicarea pedepselor colective
      Obligativitatea īnvăţămīntului religios īn şcoli
      Ingerinţa regulamentelor şcolare īn educaţia copiilor īn familie
      Discriminarea negativă a unor categorii de elevi
      Cazuri īnregistrate de Liga PRO EUROPA
      Concluzii şi propuneri

Introducere


Drepturile copilului sīnt percepute īn Romānia, aproape exclusiv, din perspectiva copiilor străzii. Această gravă problemă a societăţii a pus o amprentă hotărītoare asupra modului īn care se tratează drepturile copilului la noi. Desigur, şi pe plan interaţional se pune un accent deosebit pe probleme legate de exploatarea minorilor şi soarta celor care necesită ocrotire socială sau adopţie.
Şcoala este o instituţie deosebit de importantă, unde copiii īşi petrec cel puţin o treime din timpul lor activ. Īn cazul īn care īn această instituţie se comit abuzuri īmpotriva minorilor, ea nu-şi poate atinge scopurile, lipsindu-i pe copii de un drept elementar, inalienabil: dreptul la educaţie.
Acest drept este prevăzut de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (īn continuare CADO), Primul protocol adiţional, art. 2:
Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire.
Convenţia cu privire la drepturile copilului (īn continuare CDC) prevede:
Art. 28
1. Statele Părţi recunosc dreptul copilului la educaţie şi, īn vederea asigurării exercitării acestui drept īn mod progresiv şi pe baza egalităţii de şanse, vor urmări īn special:
a) să promoveze īnvăţămīntul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi;
b) să īncurajeze diferite forme de īnvăţămīnt secundar, atīt general cīt şi profesioanl, să le facă deschise şi accesibile oricărui copil şi să ia măsuri corespunzătoare, cum sīnt instituirea gratuităţii īnvăţămīntului şi acordarea unui ajutor financiar īn caz de nevoie;
c) să se asigure tuturor accesul la īnvăţămīntul superior, īn funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate;
d) să facă deschise şi accesibile tuturor copiilor informarea şi orientarea şcolară şi profesională;
e) să ia măsuri pentru a īncuraja frecventarea şcolii cu regularitate şi reducerea ratei de abandonare a şcolii.
2. Statele Părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea disciplinei şcolare īntr-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinţă umană şi īn conformitate cu prezenta Convenţie.
3. Statele Părţi vor promova şi īncuraja cooperarea internaţională īn domeniul educaţiei, mai ales cu scopul de a contribui la eliminarea ignoranţei şi a analfabetismului īn lume şi de a facilita accesul la cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice şi la metode de īnvăţămīnt moderne. Īn această privinţă se va ţine īn special seama de necesităţile ţărilor īn curs de dezvoltare.
Art. 29
1. Statele Părţi sīnt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească:
a) dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi capacităţilor sale mentale şi fizice la nivelul potenţialului lor maxim;
b) dezvoltarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum şi pentru principiile consacrate īn Carta Naţiunilor Unite;
c) dezvoltarea respectului faţă de părinţii copilului, faţă de identitatea sa culturală, de limba proprie şi valorile sale, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării īn care trăieşte, ale ţării din care eventual este originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;
d) pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii īntr-o societate liberă, īn spiritul īnţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii īntre sexe şi prieteniei īntre toate popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase şi cu persoanele de origine autohtonă;
e) dezvoltarea respectului faţă de mediul rural.
2. Nici o dispoziţie din prezentul articol sau din articolul 28 nu va fi interpretată de o manieră care să aducă atingere libertăţii persoanelor fizice sau juridice de a crea şi dirija instituţii de īnvăţămīnt, ci condiţia ca principiile enunţate īn paragraful 1 din prezentul articol să fie respectate şi ca educaţia īn aceste instituţii să fie conformă normelor minimale pe care statul le prescrie.
Dreptul la īnvăţămīnt este garantat şi de Constituţia Romāniei (īn continuare CR):
Art. 32
(1) Dreptul la īnvăţătură este asigurat prin īnvăţămīntul general obligatoriu, prin īnvăţămīntul liceal şi prin cel profesional, prin īnvăţămīntul superior precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
(4) Īnvăţămīntul de stat este gratuit, potrivit legii.
Legea īnvăţămīntului (īn continuare LĪ) are următoarele prevederi:
Art. 2
Īn Romānia, īnvăţămīntul constituie prioritate naţională.
Art. 3
(1) Īnvăţămīntul urmăreşte realizarea idealului educaţional īntemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii romāneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale.
(2) Idealul educaţional al şcolii romāneşti constă īn dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, īn formarea personalităţii autonome şi creative.
Art. 4
(1) Īnvăţămīntul are ca finalitate formarea personalităţii umane, prin:
a) īnsuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;
b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata īntregii vieţi;
d) educarea īn spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
e) cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul īnconjurător;
f) dezvoltarea armonioasă a individului, prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;
g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.
(2) Īnvăţămīntul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului romān.
(3) Finalităţile şcolii romāneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de īnvăţămīnt.
Art. 5
(1) Cetăţenii Romāniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de īnvăţămīnt, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.
(2) Statul promovează principiile īnvăţămīntului democratic şi garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, īn beneficiul individului şi al īntregii societăţi.
Art. 6
Īnvăţămīntul general obligatoriu este de 8 clase. Frecventarea obligatorie a īnvăţămīntului de 8 clase, forma de zi, īncetează la vīrsta de 16 ani.
Art. 7
(1) Īnvăţămīntul de stat este gratuit.
(2) Pentru unele activităţi se pot percepe taxe, īn condiţile prevăzute de prezenta lege.
(3) Īnvăţămīntul de stat este finanţat de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.
(4) Īnvăţămīntul poate fi finanţat şi direct de către agenţi economici, precum şi de alte persoane fizice sau juridice.
(5) Īnvăţămīntul poate fi susţinut prin burse, credite de studii, taxe, donaţii, sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale.
(6) Statul īi sprijină material, cu precădere, pe elevii şi studenţii care obţin rezultate foarte bune la īnvăţătură şi dovedesc aptitudini deosebite pentru formarea lor īn domeniul unei profesiuni.
(7) Statul şi alţi factori interesaţi subvenţionează activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional. ale elevilor şi studenţilor.
(8) Instituţiile şi unităţile de īnvăţămīnt sīnt persoane juridice, cu excepţia şcolilor care au numai clasele I-IV.
Dreptul la īnvăţămīnt este reflectat īn constituţiile tuturor statelor īn general.
De pildă, Constituţia Italiei, la art. 34, are următoarele prevederi:
Īnvăţămīntul este deschis pentru toată lumea.
Īnvăţămīntul primar, de cel puţin opt ani, este obligatoriu şi gratuit.
Elevii īnzestraţi şi merituoşi, chiar dacă sīnt lipsiţi de mijloace de subzistenţă, au dreptul să acceadă la cele mai īnalte trepte de studiu.
Republica face efectiv acest drept prin intermediul burselor de studii, al alocaţiilor pentru familii şi a altor măsuri de ajutor care trebuie să fie atribuite prin concurs.
Prin art. 27, Constituţia Spaniei garanteză dreptul la īnvăţămīnt prin următoarele:
1. Toată lumea are dreptul la educaţie. Libertatea īnvăţămīntului este recunoscută.
2. Educaţia va avea ca obiectiv deplina īnflorire a personalităţii umane, cu respectarea principiilor democratice ale vieţii īn comun şi ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
3. Puterile publice garantează dreptul părinţilor de a asigura copiilor lor formaţia religioasă şi morală īn acord cu propriile lor convingeri.
4. Īnvăţămīntul elementar este obligatoriu şi gratuit.
5. Puterile publice garantează dreptul tuturor la educaţie, printr-o programă generală de īnvăţămīnt, cu participarea efectivă a tuturor sectoarelor interesate şi crearea de instituţii de īnvăţămīnt.
6. Libertatea de a crea instituţii de īnvăţămīnt, cu respectarea principiilor constituţionale, este recunoscută persoanelor fizice şi juridice.
7. Profesorii, părinţii şi, dacă este cazul, elevii vor participa la controlul şi la gestionarea tuturor centrelor susţinute de administraţie cu fonduri publice, īn termenii stabiliţi de lege.
8. Puterile publice vor inspecta şi vor omologa sistemul educativ pentru a garanta respectarea legilor.
9. Puterile publice vor ajuta instituţiile de īnvăţămīnt care īntrunesc condiţiile stabilite prin lege.
10. Autonomia universităţilor este recunoscută īn termenii stabiliţi prin lege.
.
*   *   *
La data de 30 octombrie 1997, Biroul pentru Drepturile Omului din cadrul Ligii PRO EUROPA a organizat atelierul intitulat „Respectarea drepturilor copilului īn şcolile din Tīrgu-Mureş”, la care au participat: Ioan Matepiuc (Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş), Carol Domby (Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului), Katalin Pįnczél (Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, LPE), Steluţa Turdean (Salvaţi Copiii, Şc. gen. nr. 20), Noémi Įbrįm (Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romānia), Ondina Tăut (Liceul Al. Papiu Ilarian), Ciprian Morar (Liceul Al. Papiu Ilarian), Ştefan Someşan (Liceul Unirea), Losonczi Terezia (Liceul Unirea), Iulian Şandru (Şc. gen. nr. 16), Adalbert Dajka (Şc. gen. nr. 16), Mircea Cotoşman (Consiliul elevilor — Liceul Al. Papiu Ilarian), Annamįria Réka Gįspįr (Consiliul elevilor — Liceul Bolyai Farkas), Zsuzsanna Deé (Asociaţia elevilor din Liceul Bolyai Farkas), Pįl Nemes (Asociaţia elevilor din Liceul Bolyai Farkas), Erzsébet Csķki (Consiliul elevilor — Liceul Unirea), Katalin Réka Kovįcs (Consiliul elevilor — Liceul Unirea), Roxana Togănel (Consiliul elevilor — Liceul Unirea), Erzsébet Beczįssy (psiholog), Smaranda Enache (LPE), Mircea Suhăreanu (LPE), Judit Kacsó (LPE), Gyöngyvér Kovįcs (LPE), Annamįria Pįll (LPE), Istvįn Haller (LPE).
*   *   *
Prezentul studiu, elaborat īn cadrul proiectului Biroul pentru drepturile omului, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE, compară documentele internaţionale şi interne cu privire la drepturile copiilor, cu scopul:

      • de a analiza diferenţele existente īntre ele;
      • de a propune unele modificări ale legislaţiei interne, necesare alinierii Romāniei la standardele europene;
      • de a oferi un ghid celor care lucrează īn domeniul educaţional.

*   *   *
Mulţumim pe această cale Ambasadelor Olandei, Poloniei şi Suediei de la Bucureşti pentru materialele legate de legislaţia acestor ţări īn domeniul drepturilor copilului şi al īnvăţămīntului.

Tratamente degradante, pedepse corporale


Aplicarea pedepselor corporale īn cadrul unităţilor de īnvăţămīnt a fost o practică generală īn Europa pīnă la īnceputul secolului XX. Treptat, aceast tip de pedeapsă a fost interzis.
Referitor la rele tratamente, CDC prevede:
Art. 19
1. Statele Părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative corespunzătoare pentru protejarea copilului īmpotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv violenţa sexuală, pe timpul cīt se află īn īngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului sau reprezentanţilor săi legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost īncredinţat.
2. Aceste măsuri de protecţie vor cuprinde, după cum se va conveni, proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale vizīnd furnizarea de sprijin necesar copilului şi celor cărora le-a fost īncredinţat, precum şi pentru alte forme de prevenire, ca şi pentru identificarea, raportarea, retrimiterea, anchetarea, tratarea şi urmărirea penală pentru cazurile de rele tratamente — descrise mai sus — aplicate copilului şi vor cuprinde, de asemenea, după cum se va stabili, proceduri de intervenţie judiciară.
Art. 37
Statele Părţi vor garanta că:
a) nici un copil nu va fi supus la tortură, la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
Respectīnd īntocmai această prevedere, īn unele ţări, cum ar fi Suedia, sīnt sancţionate chiar şi pedepsele corporale aplicate de părinţi īmpotriva propriilor copii.
Conform CR, art. 22 al. 2:
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sīnt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
LĪ, art. 157 prevede:
1. Īn instituţiile şi unităţile de īnvăţămīnt sīnt interzise pedepsele corporale.
2. Personalul didactic care practică asemenea metode va fi sancţionat administrativ sau, īn funcţie de gravitatea abaterii, se va supune rigorilor legii.
Din informaţiile pe care le deţinem, totuşi, īn unele şcoli se mai aplică pedepse corporale, īn special īn clasele primare, din partea īnvăţătorilor. Īn clasele gimnaziale aceste evenimente sīnt mult mai rare. De multe ori părinţii, considerīnd că „nu strică dacă copilul e ţinut īn frīu”, īncurajează astfel de comportamente. Unii părinţi nici nu ştiu că aplicarea pedepselor corporale este interzisă. Profesorii consideră că „nervii mai cedează, cīnd lucrezi īntr-o clasă cu 30 de elevi”, şi oricui i se poate īntīmpla īntr-o carieră de 30 de ani să comită o astfel de abatere. Cīnd īnsă aplicarea pedepselor corporale devine o obişnuinţă, trebuie luate măsuri urgente.
La capitolul rele tratamente intră şi folosirea unor termeni jignitori, de ex. „dobitoci”. O parte dintre elevi consideră că nu sīnt afectaţi īn cazul īn care un cadru didactic uzează des astfel de termeni. Sīnt īnsă şi elevi mai sensibili (īn general fetele din clasele terminale), care sīnt deosebit de afectaţi de umilirile suferite īn faţa clasei. Īntr-unul din liceele cele mai renumite din Tīrgu-Mureş — conform unui sondaj efectuat de direcţiunea liceului printre elevi — limbajul folosit chiar de profesorii cu reputaţie bună este de multe ori agresiv şi jignitor la adresa elevilor.
Codul Penal (īn continuare CP) pedepseşte lovirea (art. 180), vătămarea corporală (art.181-182) insulta (art. 205) şi relele tratamente aplicate minorului (art. 306):
Art. 180. Lovirea sau alte violenţe
Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu īnchisoare de la 1 lună la 3 luni sau cu amendă.
Lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare īngrijiri medicale de cel mult 20 zile se pedepsesc cu īnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Acţiunea penală se pune īn mişcare la plīngerea prealabilă a persoanei vătămate.
Īmpăcarea părţilor īnlătură răspunderea penală.
Art. 181. Vătămare corporală
Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare īngrijiri medicale de cel mult 60 zile se pedepseşte cu īnchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Acţiunea penală se pune īn mişcare la plīngerea prealabilă a persoanei vătămate.
Īmpăcarea părţilor īnlătură răspunderea penală.
Art. 182. Vătămare corporală gravă
Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare īngrijiri medicale mai mult de 60 zile, sau care a produs vreuna din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, īncetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea īn primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu īnchisoare de la 2 la 7 ani.
Cīnd fapta a fost săvīrşită īn scopul producerii consecinţelor prevăzute īn alineatul precedent, pedeapsa este īnchisoarea de la 3 la 10 ani.
Tentativa faptei prevăzute īn alin. 2 se pedepseşte.
Art. 205. Insulta
Atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin alte mijloace, ori prin expunere la batjocură, se pedepseşte cu īnchisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.
Aceeaşi pedeapsă se aplică şi cīnd se atribuie unei persoane un defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.
Acţiunea penală se pune īn mişcare la plīngerea prealabilă a persoanei vătămate.
Īmpăcarea părţilor īnlătură răspunderea penală.
Art. 306. Relele tratamente aplicate minorului
Punerea īn primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau orice persoană căreia minorul i-a fost īncredinţat spre creştere şi educare, se pedepseşte cu īnchisoare de la 2 la 12 ani.

Aplicarea pedepselor colective


Tratatele internaţionale cu privire la drepturile omului subliniază că fiecare om are dreptul de a fi judecat individual. Astfel şi pedepsele trebuie să fie individualizate, aplicarea incriminării colective fiind o practică a sistemelor totalitare (fasciste sau comuniste).
Principiul individualităţii apare īn documente internaţionale sub diferite formulări. De exemplu, Preambulul CDC aminteşte de importanţa faptului de a pregăti pe deplin copilul pentru a avea o viaţă individuală īn societate (al. 7).
Folosind metode de la īnceputul secolului, unele cadre didactice aplică īncă pedepse colective. Un singur exemplu īn acest domeniu: la o clasă, īnvăţătoarea a „penalizat” fiecare elev cu un punct din nota la extemporalul de matematică, pentru că mulţi dintre ei fuseseră zgomotoşi la ora de limbă romānă!
Din punct de vedere psihic, efectul unei astfel de pedepse nu poate fi altceva, decīt scăderea simţului responsabilităţii individuale, formarea reflexelor de „turmă” (ascunderea īn spatele „mulţimii”) etc. Totodată, practica pedagogică arată că pedepsele colective sīnt „răzbunate” de elevi, ei solidarizīndu-se īmpotriva cadrului didactic care le aplică.
Motivele invocate de cadrele didactice pentru aplicarea acestor pedepse sīnt legate de imposibilitatea de a afla cine a comis o faptă care trebuie neapărat pedepsită. Īn concepţia multor pedagogi, pedeapsa colectivă este utilă pentru că prin ea colectivitatea va condamna atīt fapta, cīt şi persoana care a comis-o.
Indubitabil, problema pedepselor colective nu se va rezolva de la o zi la alta. Teoriile pedagogice predate generaţiilor dinainte de ’90 susţineau necesitatea lor, iar teoriile moderne pătrund lent īn practica pedagogică din Romānia. Conştientizarea faptului că aplicarea unor astfel de pedepse contravine normelor internaţionale, are, deocamdată, un efect redus.

Obligativitatea īnvăţămīntului religios īn şcoli


Conform CADO, art. 2 al Primului protocol adiţional:
Statul, īn exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma īn domeniul educaţiei şi al īnvăţămīntului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest īnvăţămīnt conform convingerilor lor religioase şi filozofice.
Referitor la īnvăţămīntul religios, CR, la art. 32 al. 7, prevede:
Statul asigură libertatea īnvăţămīntului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult.
Unele constituţii au prevederi mai largi īn acest domeniu. Constituţia Germaniei, la art. 7, specifică următoarele:
2. Persoanele investite cu autoritatea părintească au dreptul de a decide asupra participării copiilor la instrucţia religioasă.
3. Instrucţia religioasă este un obiect reglementar īn şcolile publice cu excepţia şcolilor neconfesionale. Instrucţia religioasă se face īn conformitate cu principiile comunităţilor religioase, fără a prejudicia dreptul de control al statului. Nici un profesor nu poate fi obligat să facă instrucţia religiosă īmpotriva voinţei sale.
Conform Constituţiei Spaniei, art. 27. pct. 3:
Puterile publice garantează dreptul părinţilor de a asigura copiilor lor formaţia religioasă şi morală īn acord cu propriile lor convingeri.
LĪ, prin art. 9, prevede includerea īnvăţămīntului religios ca disciplină şcolară īn toate şcolile publice:
(1) Planurile īnvăţămīntului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară. Elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
(2) Cultele recunoscute oficial de către stat pot solicita Ministerului Īnvăţămīntului organizarea unui īnvăţămīnt specific, corespunzător necesităţilor de pregătire a personalului de cult, precum şi īnfiinţarea şi funcţionarea unor structuri de īnvăţămīnt laic, īn sistemul naţional de īnvăţămīnt, sub coordonarea şi controlul Ministerului Īnvăţămīntului. Susţinerea materială a acestor structuri se asigură de către cultul respectiv şi parţial de către stat, potrivit unor norme aprobate de Guvern. Cultele recunoscute oficial de către stat răspund de elaborarea planurilor de īnvăţămīnt şi a programelor analitice, care se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte şi de Ministerul Īnvăţămīntului.
Aceeaşi LĪ (art. 11, al. 3) interzice prozelitismul:
Īn īnvăţămīnt se interzice prozelitismul religios.
Textul iniţial de lege, care la art. 9, al. 1, prevedea că īn īnvăţămīntul primar religia este disciplină obligatorie, a fost atacat la Curtea Constituţională, care a luat următoarea decizie (Decizia nr. 72 din 1995, īn continuare D72):
Prevederile art. 9 alin. (1) din Legea īnvăţămīntului sīnt constituţionale numai dacă se respectă, conform art. 29 alin. (1) şi (6) din Constituţie, dreptul părinţilor sau a tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.
Īn Romānia, prin textele legislative, libertatea de gīndire este redusă la libertatea de a alege unul dintre cultele recunoscute. Formularea CADO īnsă īn mod clar oferă drepturi mai largi: se acceptă convingeri filozofice, nu numai religioase. Astfel nici un copil ai cărui părinţi sīnt atei, nu poate fi obligat la frecventarea orelor de religie.
Īnvăţămīntul religios din Romānia poate fi considerat ca prozelitism religios, din moment ce această materie se predă de persoane desemnate de diferite culte, şi nu de persoane laice din cadrul sistemului didactic, pregătite special pentru a preda istoria religiei, materie care ar fi lipsită de promovarea unui anumit cult. Īn situaţia dată — timp de o jumătate de secol īnvăţămīntul religios a fost oprimat pe toate căile posibile — nu se contestă necesitatea de a creea un cadru favorabil acestui tip de īnvăţămīnt. Ea īnsă nu poate fi obligatorie īn şcolile publice de stat, īn forma īn care se desfăşoară īn momentul de faţă. (Obligaţia de a asigura īnvăţămīntul religios revine statului, urmīnd ca părinţii, īmpreună cu copilul lor, să decidă dacă doresc sau nu acest īnvăţămīnt.)
Acest principiu este reflectat mai general şi īn CP, art. 318:
Īmpiedicarea sau tulburarea libertăţii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu īnchisoare de la 1 lună la 6 luni sau cu amendă.
Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta de a obliga o persoană, prin constrīngere, să participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau să īndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult.
Īn alte ţări din Europa nu există obligativitatea īnvăţămīntului religios, cum prevede LĪ. Īn Polonia de exemplu, Actul legislativ din 7 septembrie 1991 cu privire la īnvăţămīnt, art. 12 stabileşte:
1. Recunoscīnd dreptul părinţilor la īnvăţămīnt religios pentru copiii lor, şcolile publice vor organiza educaţia religioasă la cererea părinţilor — īn şcolile publice post-elementare, la cererea ori a părinţilor, ori a elevului; după ce devin majori, elevii decid pentru ei īnşişi referitor la cererea īnvăţămīntului religios.
2. Ministerul Educaţiei Naţionale, cu acordul Bisericii Catolice şi al Bisericii Ortodoxe Poloneze şi alte biserici şi culte religioase, va elabora reglementarea condiţiilor şi procedurilor şcolare.
După informaţiile noastre, īn majoritatea şcolilor din Tīrgu-Mureş legea se aplică īn mod corespunzător, părinţii se pronunţă īn scris dacă vor pentru copiii lor īnvăţămīnt religios, şi din partea cărui cult. Copiii părinţilor care nu doresc īnvăţămīnt religios nu frecventează īn mod obligatoriu orele. Īn cazul īn care părinţii īşi schimbă religia īn timpul anului şcolar şi renunţă la īnvăţămīntul religios, copiii lor nu sīnt obligaţi să urmărească īn continuare orele pentru a primi notă de īncheiere. Cu ocazia premierii elevilor nu se ţine cont de diferenţele mici care pot apare din cauza unei materii īn plus sau īn minus. Astfel, cei care nu urmăresc orele de religie nu suferă nici un fel de dezavantaj din acest motiv.
Īn unele cazuri īnsă directorii de şcoli solicită cereri speciale de la părinţi īn sensul neparticipării la orele de religie a copilului, īnsoţite de adeverinţe de apartenenţă la un cult sau altul. Problema apartenenţei religioase trebuie considerată ca o problemă intimă a fiecărui cetăţean, nimeni nu poate fi obligat să-şi declare cultul la care aparţine. Astfel părinţii nu trebuie să fie puşi īn situaţia de a-şi motiva alegerea.

Ingerinţa regulamentelor şcolare īn educaţia copiilor īn familie


Referitor la Regulamentele şcolare, LĪ (art. 157 al. 3) prevede:
Drepturile şi īndatoririle elevilor sīnt stabilite prin regulament elaborat de Ministerul Īnvăţămīntului.
Pīnă la această lege, fiecare unitate de īnvăţămīnt avea propriul Regulament, care, datorită faptului că cei care l-au elaborat nu erau jurişti, conţinea elemente contrare īnsăşi Constituţiei Romāniei. Īn situaţia īn care părinţii nu au de ales dintre o mulţime de posibilităţi de şcolarizare, este normal şi necesar ca Regulamentul şcolilor de stat să fie unic.
Dar chiar dacă există un astfel de Regulament, pot apare probleme particulare. Īn general, pornite dintr-o bună intenţie a dascălilor, interdicţiile şcolare se aplică şi īn cazul activităţilor extraşcolare: de ex. cea a interzicerii vizitării unor tipuri de locale īn timpul liber. Şcoala nu poate interveni īn ceea ce se īntīmplă īn afara şcolii, pentru că īn acel domeniu părinţii sīnt cei care au prioritate. CR, prin art. 29 al. 6 prevede:
Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.
Īn cazul īn care părinţii periclitează sănătatea, integritatea copilului, trebuie să existe o procedură de ocrotire, dar care nu are la bază şcoala.
Acest principiu de bază este stabilit şi īn CDC:
Art. 5
Statele Părţi vor respecta responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile pe care le au părinţii sau, după caz, conform cutumei locale, membrii familiei lărgite sau ai comunităţii, tutorii sau alte persoane responsabile prin lege faţă de copil, de a-i da acestuia, īntr-un mod care să corespundă dezvoltării capacităţilor sale, orientarea şi sfaturile corespunzătoare exercitării drepturilor pe care i le recunoaşte prezenta Convenţie.
Art. 9
Statele Părţi vor garanta că nici un copil nu va fi separat de părinţii săi īmpotriva voinţei lor, cu excepţia situaţiei īn care autorităţile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare şi īn conformitate cu legile şi procedurile aplicabile, că această separare este necesară īn interesul superior al copilului. O decizie īn acest sens poate să fie necesară īn anumite cazuri particulare, de exemplu atunci cīnd părinţii maltratează sau neglijează copiii.
Art. 18
Statele Părţi vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaşterii principiului potrivit căruia ambii părinţi au răspundere comună pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. Răspunderea pentru creşterea copilului şi asigurarea dezvoltării sale le revine īn primul rīnd părinţilor sau, după caz, reprezentanţilor săi legali. Aceştia trebuie să se conducă īnainte de orice după interesul superior al copilului.
Unul dintre elementele de bază ale unui Regulament care conţine drepturile şi obligaţiile elevilor este ca el să fie cunoscut. Diriginţii au prelucrat Regulamentul şcolar pentru elevi, iar şcolile au afişat un scurt extras cu cele mai importante articole. Elevii care doresc să-l studieze īn detaliu au posibilitatea de a-l citi īn bibliotecile şcolilor. Totuşi, practica arată o necunoaştere a Regulamentului din partea majorităţii elevilor.

Discriminarea negativă a unor categorii de elevi


Non-discriminarea este un principiu de bază al drepturilor omului.
Conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (īn continuare DU):
Art. 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate īn prezenta declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică, sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte īmprejurări.
Art. 7
[...] Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală īmpotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi īmpotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.
Acelaşi principiu este formulat şi īn CADO, art. 14:
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, īn special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.
Totuşi, există discriminări, care pot apare atīt din partea colegilor de clasă, cīt şi din partea cadrelor didactice. Īn primul caz, evident, nu pot fi luate măsuri decīt din partea cadrelor didactice.
Īn Tīrgu-Mureş, discriminările se aplică īn general īmpotriva acelora care provin dintr-un mediu sărac. Colegii de clasă nu īnţeleg de ce nu este īmbrăcat corespunzător copilul, de ce nu are creioane colorate etc. Cadrele didactice au probleme cu aceşti copii, care nu se integrează bine īn comunitate, şi de multe ori participă la marginalizarea acestora. De ex. īn şcolile unde nu sīnt destule manuale, acestor copii nu li se dau cărţi, considerīndu-se că ei oricum nu ar īnvăţa, ci numai ar deteriora manualele.
Evident, această problemă nu se poate rezolva prin luarea unor măsuri drastice, ci printr-o schimbare de mentalitate. Practica cadrelor didactice arată că īn acele colective, unde diferenţele au fost conştientizate şi explicate īn mod corespunzător elevilor sau copiilor preşcolari, nu au apărut conflicte. Evitarea discutării problemei diversităţii nu rezolvă, ci amplifică problemele.
A doua problemă referitoare la discriminarea negativă a unor categorii de elevi la prima vedere pare a fi o problemă principială: īn şcolile unde există mai multe secţii (cu predare īn limba romānă, maghiară sau germană), īntotdeauna clasele de limbă romānă sīnt cele notate cu primele litere din alfabet. Astfel, īn psihicul copilului minoritar se īnrădăcinează senzaţia că el este numai de rangul doi, şi nicicum nu poate fi considerat egal cu copiii majoritari, şi copilului majoritar i se induce conştiinţa superiorităţii.
Cel mai grav fenomen este că unori dascălii se adresează copiilor referindu-se īn mod jignitor la apartenenţa etnică a acestora, de ex. „măi, ţigane”, sau „voi, mai bruneţi”, ceea ce ridică noi bariere īn jurul copilului minoritar: īl stigmatizează, şi īntăreşte stereotipurile de superioritate ale majorităţii.
Manualele inspiră ideea conform căreia femeile sīnt potrivite numai pentru anumite categorii de munci, īn general la cele casnice. Diferenţierea copiilor la orele de lucru manual pe bază de sex şi nu pe bază de opţiune este un īnceput de discriminare sexuală şi de gen.

Cazuri īnregistrate de Liga PRO EUROPA


Īn luna decembrie 1993, s-a adoptat Regulamentul interior al Liceului Z. (practic acest regulament era cópia unui regulament al anilor ’60). Deşi cadrele didactice nu erau de acord cu prevederile acestui regulament, cu excepţia a doi profesori, ei au votat īn favoarea lui, considerīnd că „oricum nu va putea fi respectat”. Elevii liceului, puşi īn situaţia de a semna īn mod obligatoriu acest act, au sesizat Liga Pro Europa.
Regulamentul avea următoarele prevederi:
Īn şcoală şi īn afara şcolii, elevii sīnt datori: [...]
- să solicite aprobarea dirigintelui şi al direcţiunii īn cazul că doresc să se īnscrie īn asociaţii sportive sau de altă natură care nu reprezintă şcoala;
- īn cazul organizării de excursii sau alte manifestări prin care părăsesc īn grup oraşul să ceară avizul şcolii.
Se interzice elevilor:
2. Să participe la manifestări politice, naţional-şovine şi huliganice. Asemenea manifestări vor fi demascate de elevi şi raportate imediat direcţiunii.
17. Circulaţia elevilor pe scările principale.
Printr-o scrisoare adresată directorului liceului (5 ianuarie 1994), au fost făcute următoarele observaţii:

    * dreptul părinţilor de a avea prioritate īn alegerea educaţiei care să fie dată copiilor lor este grav īncălcat de prevederile care reglementează activitatea copiilor desfăşurată īn afara şcolii, chiar īn familie;
    * nu se poate limita īn nici un fel īnscrierea elevilor īn asociaţii sportive sau de altă natură, nici participarea lor la manifestări politice;
    * nu se poate interzice părăsirea localităţii īn cazul excursiilor īn grup;
    * interzicerea folosirii unor intrări şi scări ale liceului are un caracter discriminatoriu, incompatibil cu dreptul la tratament egal.

Deşi elevii suspectaţi de a fi sesizat Liga Pro Europa au fost ameninţaţi cu exmatricularea, pīnă la urmă s-a elaborat un alt regulament.

K. M., mama lui K. K., la 1 noiembrie 1995 a adresat o scrisoare Liceului P., solicitīnd ca fiica ei să nu primească educaţie religioasă īn şcoală, motivīndu-şi cererea cu art. 29, al 6 din CR. Directorul liceului a dat următorul răspuns: „Īn conformitate cu planul de īnvăţămīnt pag. 53 şi 78 şi cu adresa Ministerului Īnvăţămīntului nr. 38078 din 20 septembrie 1994 punctul 8, religia este obiect de studiu şi eleva nu poate fi şcolarizată fără medie la religie.”
Scrisoarea adresată de Liga Pro Europa către Inspectoratul Judeţean Mureş (nr. de īnregistrare 1110 din 28 februarie 1995), īn care s-a cerut soluţionarea cazului īn conformitate cu CR, nu a primit nici un răspuns. Īntre timp, K. M. ne-a anunţat că şcoala a renunţat la obligarea elevului de a participa la educaţia religioasă.

A. B. este īnvăţătoare la o şcoală din comuna L. Īmpotriva ei au fost depuse mai multe plīngeri din partea părinţilor, pentru că aplica elevilor pedepse corporale. Directorul şcolii a discutat cu ea, pentru a īnţelege motivul pentru care tīnăra īnvăţătoare are un astfel de comportament. Īn urma anchetei a reieşit că īnvăţătoarea, fiind crescută īntr-o casă de copii prin bătăi şi violenţă, nu a conştientizat gravitatea faptei. Colegii īnvăţătoarei au īnţeles că A. B. are nevoie de ajutor din partea lor, şi nu au trecut la aplicarea amenzilor, ci īncearcă să impună modificarea atitudinii lui A. B. faţă de elevi.

Elevele B. L. şi I. O. din Liceul A. au reclamat un profesor pentru hărţuire sexuală. Īn schimbul unor relaţii sexuale, profesorul a promis note de trecere la materia lui. Fapta profesorului nu s-a putut dovedi de eleve, din lipsa martorilor şi a probelor.

T. I., elev īn clasa I., deoarece mīnca īn timpul orelor, a fost pedepsit (īn primele zile de şcoală!) să stea sub catedră pīnă la terminarea orei. Părinţii nu au īnaintat plīngere la Inspectoratul Şcolar.

K. N., īnvăţătoare cu o experienţă de peste 30 de ani, a depus o sesizare la Liga Pro Europa, īn care a arătat următoarele. Īn decembrie 1997, nervoasă pe un elev din clasa a III-a care s-a bătut īn clasă, K. N. a rupt un liniar pe el, după care l-a pus īn genunchi şi i-a legat mīinile. La sfīrşitul orei, a cerut celorlalţi elevi ca la ieşirea din sală „să se uite urīt” la cel pedepsit. Părinţii elevului au sesizat Inspectoratul Şcolar, şi ca urmare a discutării cazului la Colegiul profesoral, K. N. a primit un avertisment (care nu o afectează nici privind statutul ei de īnvăţătoare, nici din punct de vedere material). Īnvăţătoarea a considerat că această pedeapsă este injustă, din moment ce ea a dorit doar „binele” copilului. Nu a īnţeles că procedura aplicată copilului poate să-l afecteze negativ, şi că pedeapsa aplicată este inumană şi degradantă. Ca să-şi dovedească capacitatea de bună educatoare, a pus copiii clasei să scrie o compunere prin care să laude metodele ei de educaţie.

Concluzii şi propuneri


Consiliul Europei, īn documentul Violence et résolution des conflits a l’école, formulează următoarele recomandări statelor membre:
a.) Va trebui ca inspectorii şcolari ai diferitelor discipline să examineze regulat gradul de eficacitate cu care sīnt aplicate recomandările Consiliului Europei asupra educaţiei drepturilor omului. Avīnd īn vedere faptul că numeroase autorităţi consideră că iniţierea īn drepturile omului este o temă ce apare īn cadrul diferitelor materii, există un mare risc ori ca ea să nu fie predată, ori să fie predată īntr-o manieră ineficace.
b.) Cīnd ministerele sau alte autorităţi pedagogice hotăresc programele şcolare, acestea trebuie să caute modalităţi proprii pentru a extinde metodele de īnvăţare cooperativă.
c.) Iniţierea īn rezolvarea paşnică a conflictelor ar trebui să facă parte din discipline sau proiecte specifice care să fie precizate clar, cu posibilitatea supravegherii lor.
d.) Responsabilii de educaţie ar trebui să solicite şi să sprijine activ iniţiativele locale ca exemple de punere īn practică a īnsuşirii modalităţilor de rezolvare paşnică a conflictelor, fie că aceste iniţiative sīnt īntreprinse de programa oficială de īnvăţămīnt sau de către organizaţii neguvernamentale. Ele ar trebui să facă cunoscute aceste exemple.
e.) Responsabilii de educaţie ar trebui să organizeze stagii de formare a celor care predau, stagii care să presupună īnţelegerea şi aplicarea metodelor de rezolvare a problemelor īn cadrul administrării clasei şi al relaţiilor personale cu elevii, şi să furnizeze materiale educative potrivite.
f.) Responsabilii de educaţie ar trebui să promoveze un climat de īnvăţare constructiv īn şcoli, īmbunătăţind structurile de comunicare īn interiorul instituţiilor, īncurajīnd participarea părinţilor şi elevilor īn structura şcolară şi recunoscīnd viaţa afectivă a elevilor.
g.) Toate şcolile ar trebui să reexamineze īn fiecare an măsura īn care au reuşit să creeze un climat pozitiv şi constructiv cu personalul, cu părinţii şi cu elevii.
h.) Educatori ar trebui să aplice ei īnşişi capacitatea de rezolvare a problemelor personale, pentru a regla problemele interne ale corpului profesoral.
i.) Toate şcolile ar trebui să aibă reguli şi o strategie clar definite pentru a lupta contra agresivităţii, violenţei şi vandalismului.
j.) Īn clasă, īn fiecare săptămīnă, trebuie rezervat timp şi pentru ca elevii să-şi exprime ideile şi sentimentele faţă de īnvăţător, diriginte sau supraveghetor īn legătură cu relaţiile sau problemele clasei; trebuie instaurată īncrederea īntre elevi şi profesori prin intermediul activităţilor colective de tip cooperativ şi, după caz, cursurile trebuie īntrerupte pentru a permite expunerea şi dezamorsarea conflictelor latente.
k.) Īn fiecare copil există o parte bună, „o inimă de aur”, care trebuie să fie recunoscută chiar dacă copilul respectiv are un comportament inacceptabil.
l.) Īn cazul comunităţilor culturale sau rasiale mixte trebuie făcute eforturi speciale pentru a recunoaşte şi īnţelege caracteristicile culturale ce pot fi surse de conflicte.
m.) Toate programele de formare pedagogică iniţială, la nivel primar şi secundar, trebuie să cuprindă cursuri de administrare a clasei şi cursuri de comunicare interpersonală, care să aibă atīt caracter didactic, cīt şi practic. Autorităţile responsabile cu programele de formare pedagogică iniţială trebuie să vegheze ca aceste programe să fie aplicate integral.
n.) Responsabilii de educaţie, centrele de formare pedagogică şi instituţiile şcolare trebuie īncurajate să exploateze resursele şi capacităţile organizaţiilor neguvernamentale care propun cursuri de formare şi materiale referitoare la rezolvarea conflictelor.
o.) Organizaţiile neguvernamentale care au aptitudini şi cunoştinţe īn domeniul rezolvării conflictelor trebuie să īncerce să se facă cunoscute la toate nivelele sistemului educativ ca centre specializate.

Pentru a avea un sistem educaţional bazat pe respectul drepturilor copilului, trebuie soluţionate următoarele probleme:

1. Renunţarea la aplicarea pedepselor corporale
Aceste pedepse constituie īncălcarea cea mai frecventă şi mai gravă a drepturilor omului īn şcoli. Chiar dacă LĪ condamnă aceste pedepse, de multe ori, din cauza indiferenţei părinţilor sau a direcţiunilor, aceste fapte sīnt trecute cu vederea.
Pentru a stopa fenomenul, este nevoie de acţiuni īn vederea conştientizării cadrelor didactice, a părinţilor şi a elevilor.

2. Modificarea Legii īnvăţămīntului cu privire la educaţia religioasă
Chiar dacă practica din Tīrgu-Mureş respectă dreptul părinţilor de a alege sau nu un astfel de īnvăţămīnt, există posibilitatea de a se exercita presiuni asupra părinţilor de a trimite copilul, fără voia lor, la ore de religie. Este bine cunoscută prevederea LĪ, care menţionează obligativitatea acestui tip de īnvăţămīnt, dar mult mai puţin cunoscută D 72 sau CADO, care limitează această obligaţie.
Īn astfel de condiţii, este necesară alinierea legislaţiei interne la practica internaţională, formulată şi īn tratatele semnate de Romānia.

3. Garantarea unui īnvăţămīnt care respectă principiul de non-discriminare
Īn ciuda stereotipiei „noi sīntem cei mai toleranţi”, īn mediul şcolar există o foarte mare intoleranţă faţă de diferite grupuri, īn special faţă de cele defavorizate social. Atitudinea de intoleranţă a copiilor faţă de proprii colegi de clasă, īn majoritatea cazurilor, este condamnată de cadrele didactice, dar ei nu cunosc mecanismele de mediere a conflictelor dintre copii. Pornind cu bune intenţii, ei amplifică uneori disensiunile dintre elevi. Generaţii īntregi de educatori au fost crescuţi īn spiritul unei false egalităţi, īn care nu se putea vorbi de diferenţe. Astfel această temă este considerată tabu, nu se vorbeşte cu elevii despre sărăcie, despre efectele acestui fenomen, despre lipsa de vină a copiilor care suferă de pe urma lui.
Formarea unor atitudini negative faţă de diferite grupuri etnice este, de asemenea, o problemă faţă de care majoritatea cadrelor didactice sīnt incapabile de a lua măsuri eficiente. Ca prim pas, LĪ prevede includerea istoriei şi culturii minorităţilor īn manualele şcolare de istorie, totodată şi introducerea facultativă a unei materii speciale din acest domeniu. Īn primul rīnd această prevedere nu se respectă (Ministerul Educaţiei Naţionale nu a aprobat nici programă, nici manuale), īn al doilea rīnd ar fi nevoie de o revizuire a legislaţiei. Titlul de Istoria Romānilor ar trebui īnlocuit cu Istoria Romāniei, care, īn mod implicit, ar conţine şi minorităţile naţionale din Romānia; materia care prezintă cultura minorităţilor naţionale nu trebuie īndreptată doar către copiii aparţinīnd minorităţilor naţionale (şi pentru majoritari este util să cunoască aportul cultural al minorităţilor la dezvoltarea Romāniei), iar studierea acestei materii ar trebui să devină din opţională, obligatorie.
Īn general, sistemul educaţional din Romānia este īndreptat spre acumularea de cunoştinţe şi informaţii ştiinţifice. Īnvăţămīntul nu este axat pe dezvoltarea aptitudinilor şi a relaţiilor interumane. Astfel un tīnăr care a absolvit douăsprezece clase, rezolvă ecuaţii diferenţiale, cunoaşte toate capitalele din America de Sud (fără să-i folosească vreodată īn viaţă aceste cunoştinţe), dar se jenează īn faţa unui handicapat locomotor, pentru că nu ştie cum să se comporte normal faţă de el, nu are o viziune sănătoasă faţă de plata impozitelor, pentru că nu ştie ce cīştigă el din acestea. Reforma reală a īnvăţămīntului va avea menirea de a soluţiona şi astfel de probleme.