::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::A c t e     n o r m a t i v e

cu privire la minorităţi, 1999

Prezentul studiu trece īn revistă actele normative cu privire la minorităţile naţionale din Romānia din anul 1999, apărute īn Monitorul oficial, fără să se refere la modul lor de implementare şi execuţie practică. Unde este cazul, compară aceste norme cu cele anterioare īn domeniu, inclusiv tratate internaţionale īn domeniu semnate sau ratificate de Romānia.
  
1. Legi
 
Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36 din 8 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 97 din 8 martie 1999

La art. 16, legea prevede următoarele:

„(1) Cheltuielile social-culturale, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc īn sumă de 22.974,7 miliarde lei, din care: 8.590,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.961,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 754,0 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 10.302,8 miliarde lei transferuri, 733,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 632,7 miliarde lei rambursări de credite şi plăti de dobīnzi şi comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sīnt īn sumă de 10.654,3 miliarde lei pentru īnvăţămīnt, 3.692,3 miliarde lei pentru sănătate, 1.480,5 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 7.147,6 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.

(6) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza, īn condiţiile legii, suma de cel puţin 187,0 miliarde lei pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41/1995, cu modificările ulterioare, care se efectuează pentru bunurile din patrimoniul cultural naţional aparţinīnd instituţiilor publice de subordonare centrală şi locală, ale celor aparţinīnd cultelor religioase precum şi pentru monumentele istorice aflate īn proprietatea sau īn folosinţa unor persoane fizice sau juridice, altele decīt instituţiile publice.

(8) Transferurile prevăzute īn bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul »Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret« se vor aloca prin bugetul acestuia, astfel:

a) suma de 31,6 miliarde lei Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de organizaţiile cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale, altele decīt cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat īn baza dispoziţiilor Legii nr. 27/1996 a partidelor politice, prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea sediilor centrale şi a sediilor filialelor, de lucrările de īntreţinere şi reparaţii curente ale acestora, activitatea de presă, carte, publicaţii proprii, acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate īn ţară, precum şi pentru unele acţiuni īn străinătate;

b) suma de 2,9 miliarde lei pentru finanţarea unor acţiuni comune realizate de organizaţiile ce aparţin minorităţilor naţionale sau iniţiate de către Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de programe şi proiecte;

c) suma de 0,8 miliarde lei Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru finanţarea unor programe şi proiecte īn cadrul »Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei«;

d) suma de 10,0 miliarde lei Departamentului pentru Relaţiile cu Romānii de peste Hotare, pentru sprijinirea activităţii romānilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora;

e) suma de 2,5 miliarde lei Departamentului Informaţiilor Publice, pentru promovarea imaginii şi a intereselor Romāniei peste hotare;

f) suma de 3,0 miliarde lei Departamentului Informaţiilor Publice, pentru realizarea, īn cazuri justificate, de acţiuni cu caracter stiintific şi social-cultural, prin instituţii, asociaţii şi alte persoane juridice, pe bază de licitaţie publică, inclusiv pentru sprijinirea editării ziarelor »Adevărul Harghitei«, şi »Cuvīntul Nou«, care apar īn judeţul Harghita si, respectiv Covasna.

(10) Īn bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte sīnt prevăzute sume pentru sprijinirea cultelor religioase, inclusiv pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult.”
 


Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, nr. 140 din 22 iulie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 346 din 22 iulie 1999

Legea a abilitat Guvernul de a emite ordonanţe īn anumite domenii, īntre care unele privesc minorităţile naţionale. Aceste domenii sīnt următoarele:

„C. Aderarea Romāniei la diferite conventii si ratificarea unor conventii şi tratate, precum si a altor documente internationale:

16. Ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale si Minoritare.

N. Minoritati nationale:

1. Modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu īncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate īn strainatate ori constituite. īn prizonieri, cu modificarile ulterioare.

2. Īnfiintarea, organizarea si functionarea Institutului pentru Minoritati Nationale."
 


Lege privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, nr. 142 din 27 iulie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 361 din 29 iulie 1999

Prin această lege, „statul romān sprijină cultele religioase, recunoscute potrivit legii pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora” (art. 1, alin. 1).

Legea consacră practic Biserica Ortodoxă Romānă ca biserică prioritară, de reprezentare a statului şi a culturii romāne, īncălcīnd principiul egalităţii cultelor prin art. 5, alin. 1: „Īncepīnd cu data intrării īn vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Romāne din afara graniţelor, īn vederea menţinerii identităţii lor culturale, lingvistice şi religioase, se alocă de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetăţenie romānă, o sumă reprezentīnd echivalentul īn lei al drepturilor īn valută, stabilite īn cuantum net, prin asimilare, prevăzută prin hotărīre a Guvernului, cu funcţiile pe care este īncadrat personalul romān trimis īn misiune permanentă īn străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi la alte reprezentanţe ale Romāniei īn străinătate.”
 


Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de īnvăţămīnt superior şi recunoaşterea diplomelor, nr. 144 din 27 iulie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 361 din 29 iulie 1999

Conform modificării, art. 5 al Legii privind acreditarea instituţiilor de īnvăţămīnt superior şi recunoaşterea diplomelor a primit următorul conţinut:

„(2) Īnfiinţarea unei instituţii de īnvăţămīnt superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al instituţiei respective, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare.

(3) Īnfiinţarea unei instituţii de īnvăţămīnt superior prin reunire de instituţii şi/sau facultăţi se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale instituţiilor implicate, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare.

(4) Instituţia de īnvătămīnt superior īnfiinţată potrivit alin. 2. sau 3. trebuie să aibă cel puţin o facultate acreditată cu predare īn limba romānă, la declanşarea procedurii de īnfiintare.”

Astfel īnfiinţarea prin divizare sau reunire a instituţiilor de īnvăţămīnt depinde de existenţa a cel puţin unei facultăţi acreditate īn limba romānă. Īn norma anterioară, Legea 83/1993, nu s-a prevăzut īnfiinţarea instituţiilor de īnvăţămīnt superior prin divizare sau reunire.
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, nr. 151 din 30 iulie 1999
Publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 370 din 3 august 1999

Pentru a urmări modificările intervenite īn Legea īnvăţămīntului cu privire la educaţia pentru persoane aparţinīnd minorităţilor naţionale, trebuie comparate prevederile Legii nr. 84/1995, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 şi Legii nr. 151/1999.

 
Art.
L. 84/1995
OUG 36/1997
L. 151/1999
8
(1) Īnvăţămīntul de toate gradele se desfăşoară īn limba romānă. Īn fiecare localitate se organizează şi funcţionează clase cu limba de predare romānă.
 
  (2) Dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnvăţa limba lor maternă şi de a putea fi instruite īn această limbă sīnt garantate, īn condiţiile prezentei legi.
   

0(3) Studiul şi īnsuşirea īn şcoală a limbii romāne, ca limbă oficială de stat, sīnt obligatorii pentru toţi cetăţenii romāni, indiferent de naţionalitate.
     
   
 

(4) Atīt īn īnvăţămīntul de stat, cīt şi īn cel particular, documentele şcolare oficiale se īntocmesc īn limba romānă.

(1) Īnvăţămīntul de toate gradele se desfăşoară īn limba romānă. Acesta se desfăşoară, īn condiţiile prezentei legi, şi īn limbile minorităţilor naţionale, precum şi īn limbi de circulaţie internaţională.(2) Īn fiecare localitate se organizează şi funcţionează unităţi, clase sau formaţii de studiu cu limba de predare romānă, şi, după caz, cu predarea īn limbile minorităţilor naţionale, ori se asigură şcolarizarea īn limba maternă īn alte localităţi.
  (3) Studiul īn şcoală al limbii romāne, ca limbă oficială de stat, este obligatoriu pentru toţi cetăţenii romāni, indiferent de naţionalitate. Planurile de īnvăţămīnt trebuie să cuprindă numărul necesar de ore — şi, totodată, se vor asigura condiţiile — care să permită īnsuşirea limbii oficiale de stat.(4) Atīt īn īnvăţămīntul de stat, cīt şi īn cel particular, documentele şcolare, nominalizate prin ordinul ministrului īnvăţămīntului, se īntocmesc īn limba romānă. Celelalte documente şcolare pot fi redactate īn limba de predare. Unităţile şi instituţiile de īnvăţămīnt pot efectua traduceri ale documentelor şcolare proprii.(1) idem cu OUG 36/1997
    

(2) Īn fiecare localitate se organizează şifuncţionează unităţi, clase sau formaţii de studiu cu limba de predare romānă şi, după caz, cu predarea īn limbile minorităţilor naţionale ori se asigură şcolarizarea īn limba maternă īn cea mai apropiată localitate īn care este posibil.(3) Īnvăţarea īn şcoală a limbii romāne, ca limbă oficială de stat, este obligatorie pentru toţi cetăţenii romāni, indiferent de naţionalitate. Planurile de īnvăţămīnt trebuie să cuprindă numărul necesar de ore şi, totodată, se vor asigura condiţiile care să permită īnsuşirea limbii oficiale de stat.(4) Atīt īn īnvăţămīntul de stat, cīt şi īn cel particular documentele şcolare şi universitare, oficiale, nominalizate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale, se īntocmesc īn limba romānă. Celelalte īnscrisuri şcolare şi universitare pot fi redactate īn limba de predare.
 
 

05) Unităţile şi instituţiile de īnvăţămīnt pot efectuaşi emite, la cerere, traduceri oficiale ale documentelor şi ale altor īnscrisuri şcolare şi universitare proprii.>

9
(1) Planurile īnvăţămīntului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară. Īn īnvăţămīntul primar religia este disciplină obligatorie, īn īnvăţămīntul gimnazial este opţională, iar īn īnvăţămīntul liceal şi profesional este facultativ. Elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.(2) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Īnvăţămīntului organizarea unui īnvăţămīnt specific, corespunzător necesităţilor de pregătire a personalului de cult, numai pentru absolvenţii īnvăţămīntului gimnazial sau liceal, după caz. Ele răspund de elaborarea programelor de studii, care se aprobă de către Secretariatul de Stat pentru Culte şi de Ministerul Īnvăţămīntului. 0(1) Planurile īnvăţămīntului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară.Elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
 
 
 
 

(2) Cultele recunoscute oficial de către stat pot solicita Ministerului Īnvăţămīntului organizarea unui īnvăţămīnt specific corespunzător necesităţilor de pregătire a personalului de cult, precum şi īnfiinţarea şi funcţionarea unor structuri de īnvăţămīnt laic, īn sistemul naţional de īnvăţămīnt, sub coordonarea şo controlul Ministerului Īnvăţămīntului. Susţinerea materială acestor structuri se asigură de către cultul respectiv şi parţial de către stat, potrivit unor norme aprobate de Guvern. Cultele recunoscute oficial de către stat răspund de elaborarea planurilor de īnvăţămīnt şi a programelor analitice care se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte şi de Ministerul Īnvăţămīntului.

(1) Planurile-cadru ale īnvăţămīntului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ Religiaca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
 
 
 

(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. Īn acest caz, situaţia şcolară se īncheie fără această disciplină. Īn mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educaţiei Naţionale organizarea unui īnvăţămīnt teologic specific pregătirii personalului de cult şi activităţii social- misionare a cultelor, numai pentru absolvenţii īnvăţămīntului gimnazial sau liceal, după caz, proporţional cu ponderea numerică a fiecărui cult īn configuraţia religioasă a ţării, potrivit recensămīntului oficial reactualizat. Īnfiinţarea şi funcţionarea acestui īnvăţămīnt se fac potrivit legii.(4) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a īnfiinţa şi administra propriile unităţi şi instituţii de īnvăţămīnt particulare, conform legii. (5) Curriculumul specific īnvăţămīntului preuniversitar teologic se elaborează de către cultul respectiv se avizează de către Secretariatul de Stat pentru Culte şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Curriculumul īnvăţămīntului preuniversitar particular, organizat de culte, altul decīt cel teologic, se elaborează şi se aprobă conform legii. Pentru īnvăţămīntul superior curriculumul se elaborează şi se aprobă potrivit legii.

12
(2) Organizarea şi conţinutul īnvăţămīntului nu pot fi structurate după criterii exclusiviste şi discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic. Nu sīnt considerate a fi structurate după criterii exclusiviste şi discriminatorii unităţile şi instituţiile de īnvăţămīnt create din nevoi de ordin religios sau lingvistic, īn care predarea corespunde alegerii părinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai elevilor. idem idem
22
(1) Studiile gimnaziale se īncheie cu susţinerea unui examen de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Īnvăţămīntului la următoarele discipline: Limba şi literatura romānă, Matematică, Istoria romānilor şi Geografia Romāniei. Elevii aparţinīnd minorităţilor naţionale care frecventează cursurile gimnaziale īn limba maternă susţin şi o probă la Limba şi literatura maternă. (1) Studiile gimnaziale se īncheie cu susţinerea unui examen naţional de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Īnvăţămīntului, la Limba şi literatura romānă, Matematică şi la o probă de cultură generală, cuprinzīnd subiecte din discipline studiate. Elevii aparţinīnd minorităţilor naţionale, care frecventează cursurile gimnaziale īn limba maternă, susţin o probă la limba şi literatura maternă. 1) Studiile gimnaziale se īncheie cu susţinerea unui examen naţional de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi dată publicităţii pīnă la data īnceperii anului şcolar, la Limba şi literatura romānă, Matematică, şi la o probă din Istoria romānilor sau Geografia Romāniei. Elevii aparţinīnd minorităţilor naţionale, care frecventează cursurile gimnaziale īn limba maternă, susţin şi o probă la limba şi literatura maternă.
25
(4) Concursul de admitere īn liceu constă din următoarele probe:a) Limba şi literatura romānă — scrisb) Limba şi literatura maternă — scris, probă susţinută de candidaţii care se īnscriu la concursul de admitere pentru clase cu limbi de predare ale minorităţilor naţionale. eliminat din textul legii eliminat din textul legii
26
(1) Studiile liceale se īncheie cu un examen de bacalaureat, diversificat īn funcţie de profilul liceului, de profilul clasei şi de opţiunea elevului. Examenul de bacalaureat constă din susţinerea următoarelor probe:
 

a) Limba şi literatura romānă — scris şi oral;b) Limba şi literatura maternă — scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale īntr-o limbă a minorităţilor naţionale;

d) Istoria romānilor — oral;
 

f) o probă la alegere dintre: Fizică, Chimie, Biologie, Geografia Romāniei — oral.

(1) Studiile liceale se īncheie cu examen naţional de bacalaureat, diversificat īn funcţie de profilul liceului, de profilul clasei şi de opţiunea elevului. Examenul naţional de bacalaureat constă īn susţinerea următoarelor probe:a) Limba şi literatura romānă — scris şi oral;b) Limba şi literatura maternă — scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale īntr-o limbă a minorităţilor naţionale;d) Istoria romānilor — oral;f) o probă la alegere dintre: Fizică, Chimie, Biologie, Geografia Romāniei — oral. (1) Studiile liceale se īncheie cu un examen naţional de bacalaureat, diversificat īn funcţie de filieră, profil, specializare şi de opţiunea elevului.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Examenul naţional de bacalaureat constă īn susţinerea a două, respectiv, trei probe comune şi a trei probe diferenţiate, īn funcţie de filieră şi de profil.A. Probele comune sīnt:

a) Limba şi literatura romānă, scris şi oral;c) limba maternă, scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale īntr-o limbă a minorităţilor naţionale; limba şi literatura īntr-o limbă de circulaţie internaţională, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare īn limba de circulaţie internaţională respectivă.

41
2) Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale se realizează prin unităţi de īnvăţămīnt special, īn grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, sau īn unităţi de īnvăţămīnt obişnuite, inclusiv īn unităţi cu predare īn limbile minorităţilor naţionale. idem idem
118
Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască īn limba maternă la toate nivelurile şi formele de īnvăţămīnt, īn condiţiile prezentei legi. Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască īn limba maternă, la toate tipurile, nivelurile şi formele de īnvăţămīnt, īn condiţiile prezentei legi. Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască īn limba maternă, la toate nivelurile şi formele de īnvăţămīnt, precum şi la tipurile de īnvăţămīnt pentru care există o cerere suficientă, īn condiţiile legii.
119
(1) Īn funcţie de necesităţile locale, se pot organiza la cerere, īn condiţiile legii, grupe, clase, secţii sau şcoli cu predarea īn limbile minorităţilor naţionale.

(2) Alineatul (1) al acestui articol se va aplica fără a se aduce atingere īnvăţării limbii oficiale şi predării īn această limbă.

idem idem
120
(1) Limba şi literatura romānă se predau īn īnvăţămīntul primar după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare elaborate īn mod special pentru minoritatea respectivă. Īn īnvăţămīntul gimnazial şi liceal, Limba şi literatura romānă se predau după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă.
 
 
 
 
 
 

(2) Īn īnvăţămīntul gimnazial şi liceal, Istoria romānilor şi Geografia Romāniei se predau īn limba romānă, după programe şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă. Examinarea la aceste discipline se face īn limba romānă. Īn īnvăţămīntul primar, aceste discipline se predau īn limba maternă.

(1) Disciplina Limba şi literatura romānă se predă īn īnvăţămīntul primar şi gimnazial după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare elaborate īn mod special pentru minoritatea respectivă. Īn īnvăţămīntul liceal, disciplina Limba şi literatura romānă se predă după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă.
 
 
 
 
 

(2) Īn īnvăţămīntul primar, disciplinele Istoria romānilor şi Geografia Romāniei se predau īn limba maternă, după programe şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predarea īn limba romānă, cu obligaţia transcrierii şi īnsuşirii toponimiei şi a numelor proprii romāneşti īn limba romānă.

(1) Disciplina Limba romānă se predă īn īnvăţămīntul primar după programe şcolare şi manuale elaborate īn mod special pentru minoritatea respectivă. Īn īnvăţămīntul gimnazial disciplina Limba şi literatura romānă se predă după programe şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă şi manuale specifice. Īn īnvăţămīntul liceal disciplina Limba şi literatura romānă se predă după programe şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă.(2) idem cu OUG 36/1997
121
Elevilor aparţinīnd minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de īnvăţămīnt cu predarea īn limba romānă li se asigură, la cerere şi īn condiţiile legii, ca disciplină de studiu, limba şi literatura maternă, precum şi istoria şi tradiţiile minorităţii respective. idem idem
122
(1) Īn īnvăţămīntul de stat profesional, liceal — tehnic, economic, administrativ, agricol, silvic, agronom — cīt, şi īn īnvăţămīntul postliceal, pregătirea de specialitate se face īn limba romānă, asigurīndu-se, īn funcţie de posibilităţi, īnsuşirea terminologiei de specialitate şi īn limba maternă.(2) Īn īnvăţămīntul medical universitar de stat, īn cadrul secţiilor existente, pregătirea de specialitate se poate face īn continuare īn limba maternă, cu obligaţia īnsuşirii terminologiei de specialitate īn limba romānă. Īn īnvăţămīntul de stat profesional, liceal şi postliceal de specialitate predarea se poate face īn limba maternă, la cerere, īn condiţiile legii, cu obligaţia īnsuşirii terminologiei de specialitate īn limba romānă. Īn īnvăţămīntul de stat profesional, liceal şi postliceal de specialitate īn care, la cerere şi īn condiţiile legii, predarea se face īn limba maternă la disciplinele de specialitate, este obligatorie īnsuşirea terminologiei de specialitate şi īn limba romānă.
123
Īn īnvăţămīntul universitar de stat se pot organiza, la cerere şi īn condiţiile prezentei legi, grupe şi secţii cu predarea īn limba maternă pentru pregătirea personalului necesar īn activitatea didactică şi cultural-artistică. (1) Īn īnvăţămīntul universitar de stat se pot organiza, īn condiţiile legii, la cerere, grupe, secţii, colegii, facultăţi şi instituţii de īnvăţămīnt cu predarea īn limba maternă. Īn acest caz, se va asigura īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă.
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Se īncurajează instituţiile de īnvăţămīnt superior cu structuri şi activităţi multiculturale pentru promovarea convieţuirii interetnice armonioase şi integrării la nivel naţional şi european.(3) Se īncurajează, la cerere, pregătirea de specialişti romāni īn limbile minorităţilor naţionale.

(1) Īn cadrul instituţiilor de īnvăţămīnt universitar de stat se pot organiza, īn condiţiile legii, la cerere, grupe, secţii, colegii şi facultăţi cu predare īn limbile minorităţilor naţionale. Īn acest caz se va asigura īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă. La. cerere şi prin lege se pot īnfiinţa instituţii de īnvăţămīnt superior multiculturale. Limbile de predare īn aceste instituţii de īnvăţămīnt superior se stabilesc īn cadrul legii de īnfiinţare.(2) Se recunoaşte dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnfiinţa şi administra propriile instituţii de īnvăţămīnt superior particulare, conform legii.
 

(3) Se īncurajează instituţiile de īnvăţămīnt superior cu structuri şi activităţi multiculturale pentru promovarea convieţuirii interetnice armonioase şi integrării la nivel naţional şi european.(4) La toate formele de īnvăţămīnt īn limba romānă sau īn limbile minorităţilor naţionale se poate īnscrie şi pregăti orice cetăţean romān, indiferent de limba sa maternă şi de limba īn care a urmat studiile anterioare.

124
Īn īnvăţămīntul de toate gradele, concursurile de admitere şi examenele de absolvire se susţin īn limba romānă. Concursurile de admitere şi examenele de absolvire pot fi susţinute īn limba maternă la şcolile, clasele şi specializările la care predarea se face īn limba maternă respectivă, īn condiţiile prezentei legi. Īn īnvăţămīntul de toate gradele şi nivelurile, probele de admitere şi probele examenelor de absolvire pot fi susţinute īn limba īn care au fost studiate disciplinele respective, īn condiţiile legii. idem cu OUG 36/1997
125
Ministerul Īnvăţămīntului asigură, īn limba de predare, pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, precum şi manuale şcolare şi alte materiale didactice. idem idem
126
Īn conducerea unităţilor şi a instituţiilor de īnvăţămīnt īn care există grupe, clase sau secţii cu predare īn limbile minorităţilor naţionale se asigură o reprezentare proporţională a cadrelor didactice din rīndul minorităţilor, cu respectarea competenţei profesionale. idem idem
143
(2) Īn structura inspectoratelor şcolare judeţene cu īnvăţămīnt şi īn limbile minorităţilor naţionale sīnt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest īnvăţămīnt. idem idem
154
(5) Candidatul la concursul pentru ocuparea unui post didactic cu predare īn altă limbă decīt aceea īn care şi-a făcut studiile superioare, susţine, īn faţa unei comisii de specialitate, un test de cunoaştere a limbii īn care urmează să facă predarea. idem idem
180
Asupra dreptului copilului minor de a urma şcoala īn limba romānă sau īn limba unei minorităţi naţionale hotărăşte părintele sau tutorele legal instituit. Asupra dreptului copilului minor de a urma īnvăţămīntul obligatoriu īn limba romānă sau īn limba unei minorităţi naţionale hotărăşte părintele sau tutorele legal instituit. idem cu OUG 36/1997Legea īnvăţămīntului, īn forma actuală, soluţionează cadrul juridic pentru:

 existenţa unităţilor, claselor sau formaţiilor de studiu cu predare īn limbile minorităţilor naţionale, respectīnd principiul egalităţii cu cele de predare īn limba romānă, la toate nivelurile, formele şi tipurile de īnvăţămīnt preuniversitar (prin modificările art. 8, 118, 122, 125);

— existenţa grupelor, secţiilor, colegiilor şi facultăţilor cu predare īn limbile minorităţilor naţionale īn cadrul īnvăţămīntului universitar (art. 123);

— dezvoltarea īnvăţămīntului religios (art. 9);

— īnvăţarea limbii materne şi pentru cei care frecventează clase cu predare īn limba romānă (art. 121);

— susţinerea probelor de admitere şi de examene īn limba īn care au fost studiate disciplinele la care se susţin probele (art. 124);

— reprezentativitatea minorităţilor naţionale īn conducerea unităţilor de īnvăţămīnt şi īn cadrul inspectoratelor (art. 126, 127);

— optarea cu privire la limba educaţiei (art. 180).

Totodată această lege are anumite insuficienţe:

— educaţia īn limbile minorităţilor naţionale reprezintă o suprasolicitare pentru copii prin examene suplimentare (art. 22, 26) necompensate de alte examene pentru cei care īnvaţă īn limba romānă;

— de la nivel gimnazial īnvăţarea limbii romāne este mult īngreunată de inexistenţa unor manuale speciale pentru cei care limba romānă nu este limbă maternă (art. 120);

— de la nivel gimnazial, prin predarea disciplinelor Istoria Romānilor şi Geografia Romāniei īn limba romānă, educaţia īn limbile minorităţilor naţionale devine, practic, un īnvăţămīnt bilingv; din cele 4 examene de capacitate la terminarea studiilor gimnaziale, 2 se ţin īn limba romānă, ce dezavantajează copii care nu vorbesc limba romānă la nivel de limbă maternă (art. 22, 120);

— condiţionează īnfiinţarea instituţiilor de īnvăţămīnt superior īn altă limbă decīt cea romānă de caracterul lor multicultural, sens īn care doar instituţiile de limbă romānă pot fi monolingve (art. 123).

Īn forma lui actuală, legea satisface cerinţele de bază ale Cartei europene a limbilor regionale şi minoritare, art. 8, Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, art. 12, 13, 14 şi ale Recomandării 1201, art. 8.Lege privind statutul funcţionarilor publici, nr. 188 din 8 decembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 600 din 8 decembrie 1999

Conform art. 6., „poate ocupa o funcţie publică persoana care īndeplineşte următoarele condiţii: [...] b) cunoaşte limba romānă, scris şi vorbit”.

„Īn unităţile administrativ-teritoriale īn care persoanele aparţinīnd unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% unii funcţionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetăţenii vor cunoaşte şi limba minorităţii naţionale respective” (art. 99). Prin această prevedere, legea implementează prevederile Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, art. 10, alin. 2 şi ale Recomandării 1201, art. 7, alin. 3.Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Parlamentul Romāniei, nr. 206 din 31 decembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 654 din 31 decembrie 1999

Conform art. 1, legea a abilitat Guvernul să emită ordonanţe de urgenţă īn mai multe domenii printre care şi minorităţile naţionale (lit. P). Astfel se pot emite ordonanţe de urgenţă cu privire la:

„1. Īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Minorităţi Naţionale.

2. Modificarea unor acte normative referitoare la stabilirea chiriilor pentru sediile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale.

3. Modificarea unor acte normative privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.”2. Hotărīri ale Guvernului Romāniei

Un număr semnificativ de hotărīri ale Guvernului Romāniei se referă la ajutoare financiare sau acordarea unor imobile cultelor. Pentru a avea o bază de comparaţie, prezentăm şi acele hotărīri care vizează Biserica Ortodoxă Romānă.
 
Hotărīre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor lăcaşuri de cult, īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter internaţional, nr. 129 din 2 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 103 din 11 martie 1999

Hotărīrea alocă sume pentru buna funcţionare a cultelor:

„Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 22.100 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru continuarea lucrărilor de construcţie a unor lăcaşuri de cult, precum şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 300 milioane lei Patriarhiei Romāne pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter internaţional la Eparhia Ortodoxă Romānă aparţinīnd comunităţii romāneşti din Ungaria.”

Anexa la această hotărīre cuprinde următorul tabel:

„Unitatea de cult                                            Suma (milioane lei)

Mitropolia Greco-Catolică Blaj                                              5.000

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti                        8.000

Arhiepiscopia Clujului, Vadului şi Feleacului                    5.000

Arhiepiscopia Timişoarei                                                       2.000

Episcopia Ortodoxă Arad                                                       1.000

Protopopia Greco-Catolică Arad                                          1.000

Biserica Ortodoxă Băiţa de sub Codru, jud. Maramureş    100”Hotărīre privind utilizarea fondurilor PHARE de contrapartidă, constituite din contravaloarea īn moneda naţională a ajutoarelor acordate Guvernului Romāniei de Comisia Europeană, nr. 132 din 4 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 103 din 11 martie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea sumei de 13.000 milioane lei din fondurile PHARE de contrapartidă, constituite din contravaloarea īn moneda naţională a ajutoarelor acordate Guvernului Romāniei de Comisia Europeană pentru finanţarea Programului indicativ pe anul 1999 de utilizare a acestor fonduri" (art. 1), prezentat īn Anexă, care la punctul 3 prevede proiectul „Programul PHARE privind integrarea economică şi socială a rromilor (conform deciziilor Comitetului de conducere a programului)”, avīnd ca beneficiar şi agenţie de implementare Secretariatul General al Guvernului Romāniei, Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, cu suma alocată de 3 miliarde lei.Hotărīre privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului, situat īn municipiul Curtea De Argeş, judeţul Argeş, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, nr. 152 din 5 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 104 din 11 martie 1999

„Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, a suprafeţei de teren de 1.890 m2, situat īn municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş, īn vecinătatea Episcopiei Argeşului şi Muscelului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) va fi dat īn folosinţă gratuită Episcopiei Argeşului şi Muscelului pentru construirea unei biserici noi, pe durata existenţei construcţiei.”Hotărīre privind aprobarea transmiterii, fără plată, a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Romāne — S. A. — Sucursala judeţeană Harghita către Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, nr. 172 din 18 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 120 din 23 martie 1999

„Articol unic. Se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului situat īn municipiul Miercurea Ciuc, str. Florilor nr. 19, judeţul Harghita, īn suprafaţă totală utilă de 218 m2[...], din patrimoniul Băncii Comerciale Romāne — S. A. — Sucursala judeţeană Harghita către Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei.”Hotărīre privind transmiterea unui imobil, proprietate a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii īn folosinţa gratuită a Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia, nr. 173 din 18 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 120 din 23 martie 1999

„Art. 1. Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate a statului, situat īn municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 146, judeţul Harghita [...] din administrarea Ministerului Sănătăţii īn folosinţa gratuită, pe termen de 49 de ani, a Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia.

Art. 2. Imobilul transmis Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia potrivit prevederilor art. 1 va avea destinaţia de sediu pentru episcopul auxiliar romano-catolic din Miercurea Ciuc.”Hotărīre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lăcaşuri de cult, īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter internaţional, nr. 174 din 18 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 122 din 24 martie 1999

„Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7.625 milioane lei īn vederea completării fondurilor proprii, necesare pentru continuarea lucrărilor de construcţie a unor lăcaşuri de cult, precum şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.500 milioane lei Patriarhiei Romāne pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter internaţional, din care 500 milioane lei pentru Eparhia Ortodoxă Romānă aparţinīnd comunităţii romāneşti din Gyula — Ungaria.”

Anexa cuprinde următorul tabel:

„Unitatea de cult                                     Judeţul/Localitatea         Suma (milioane lei)

Arhiepiscopia Clujului, Vadului şi Feleacului     jud. Cluj                         2.000

Mitropolia Sibiului                                                   jud. Sibiu                        1.000

Episcopia de Alba                                                   jud. Alba                         1.000

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril        Bucureşti                             500

Mīnăstirea Robaia                                                   jud. Argeş                          400

Biserica Ortodoxă Băseşti                                   jud. Maramureş                  250

Arhiepiscopia Romano-Catolică                        Bucureşti                          2.000

Biserica Eroilor                                                     Bucureşti                             475”Hotărīre privind transmiterea unui obiectiv de investiţii, proprietate publică a statului, situat īn municipiul Iaşi, judeţul Iaşi din administrarea Ministerului Sănătăţii īn folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi, nr. 220 din 25 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 131 din 31 martie 1999

Prin hotărīre „se aprobă transmiterea obiectivului de investiţii nefinalizat »Centrul de diagnostic şi tratament« şi a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, situat īn municipiul Iaşi, str. Poitiers nr. 10, judeţul Iaşi, din administrarea Ministerului Sănătăţii. īn folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi, pe durata existenţei construcţiei, īn vederea realizării unui spital filantropic” (art. 1).

Anexa descrie caracteristicile obiectivului, avīnd o suprafaţă de 5153 m2, cu valoarea totală a investiţiilor de 20.216.284.000 lei (preţuri īn luna octombrie 1998).Hotărīre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru īntretinerea şi functionarea unor unităti de cult, nr. 222 din 26 martie
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 133 din 31 martie 1999

Hotărīrea are acelaşi scop ca şi precedentul, şi prevede:

„Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 3 500 milioane lei pentru ompletarea fondurilor propri necesare pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre.”

Anexa cuprinde următorul tabel:

„Unitatea de cult                                                                                 Suma (milioane lei)

Mitropolia Ardealului pentru Mīnăstirea Brāncoveanu, Sīmbăta de Sus         1.000

Patriarhia Romānă, Bucureşti                                                                                 2.500”
Hotărīre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru īntretinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult, nr. 226 din 26 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei. nr. 133 din 31 martie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 3.500 milioane lei pentru completarea fondurilor propri necesare pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult”, potrivit Anexei care cuprinde următorul tabel:

„Unitatea de cult Localitatea                                                             Suma (milioane lei)

Mitropolia Ardealului pentru Mīnăstirea Brāncoveanu Sīmbăta de Sus     1.000

Patriarhia Romānă Bucureşti                                                                             2.500”Hotărīre privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru executarea lucrărilor de consolidări si amenajări īn zona de protecţie la Mīnăstirea Moldoviţa, judeţul Suceava, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, nr. 255 din 2 aprilie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 142 din 7 aprilie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea sumei de 250 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare īn vederea executării lucrărilor de consolidări şi amenajări īn zona de protecţie la Mīnăstirea Moldoviţa, judeţul Suceava, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor” (art. 1).Hotărīre privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru executarea lucrărilor de consolidări, amenajări, reabilitări de reţele termice, drenări incintă şi refaceri de construcţii īn zona de protecţie la Mīnăstirea Putna, judeţul Suceava, din cadrul Arhiescopiei Sucevei şi Rădăuţilor, nr. 256 din 2 aprilie 1999

Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 140 din 6 aprilie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea sumei de 300 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii. necesare īn vederea executării lucrărilor de. consolidări, amenajări, reabilitări de reţele termice, drenări incintă şi refaceri de construcţii īn zona de protecţie la Mīnăstirea Putna, judeţul Suceava, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor” (art. 1).Hotărīre privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru executarea lucrărilor de consolidări şi amenajări in zona de protecţie la Mīnăstirea Voroneţ, judeţul Suceava, din cadrul Arhiescopiei Sucevei şi Rădăuţilor, nr. 257 din 2 aprilie 1999

Publicată īn Monitorul Oficial al Romānei nr. 140 din 6 aprilie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea sumei de 250 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare īn vederea executării lucrărilor de consolidări şi amenajări īn zona de protecţie la Mīnăstirea Voroneţ, judeţul Suceava, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor” (art. 1).Hotărīre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lăcaşuri de cult, precum şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse din cadrul Episcopiei Ortodoxe Slobozia, nr. 258 din 2 aprilie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romānei nr. 140 din 6 aprilie 1999

Hotărīrea „aprobă alocarea sumei de 2.000 milioane lei pentru completarea fondurilor. proprii necesare īn vederea continuării lucrărilor de construcţie a unor lăcaşuri de cult, precum şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse din cadrul Episcopiei Ortodoxe Slobozia, judeţul Ialomiţa” (art. 1).Hotărīre privind transmiterea unor imobile, situate īn comuna Costeşti, judeţul Vīlcea administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Rīmnicului, nr. 308 din 15 aprilie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romānei nr. 166 din 20 aprilie 1999

Prin hotărīre „se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului situate īn comuna Costeşti judeţul Vīlcea, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Rīmnicului” (art. 1).

Conform anexei, denumită Datele de identificare a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Rīmnicului, este vorba de trei imoble, īn suprafaţă de 246,63 m2, 218,82 m2, respectiv 53,30 m2, cu o suprafaţă aferentă de 3604 m2.Hotărīre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lăcaşuri de cult, īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse, nr. 313 din 20 aprilie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romānei nr. 172 din 22 aprilie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea sumei de 2.550 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesar e pentru continuarea lucrărilor de constructie a unor lăcaşuri de cult, precum şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse” (art. 1) conform Anexei care cuprinde următorului tabel:

„Unitatea de cult                                                                                                             Localitatea         Suma (milioane lei)

Episcopia Reformată din Ardeal                                                                                                Cluj-Napoca         600

Episcopia Reformată de pe līngă Piatra Craiului                                                                     Oradea                 600

Superintendenţa Evanghelică-Lutherană Sinodo-Presbiterială C.A. din Romānia         Cluj-Napoca         250

Episcopia Unitariană                                                                                                                    Cluj-Napoca         300

Arhiepiscopia Romano-Catolică                                                                                                 Alba lulia              800

TOTAL:                                                                                                                                                      2.550"Hotărīre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la art.16 alin. (8) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, nr. 324 din 23 aprilie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 191 din 3 mai 1999

Hotărīrea stabileşte modul de repartizare a sumelor destinate minorităţilor naţionale.

„Art. 1. Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (8) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 97 din 8 martie 1999, după cum urmează:

a) Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru realizarea acţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. a) c) din Legea nr. 36/1999, suma de 35,3 miliarde lei, conform destinaţiilor menţionate īn anexa nr. 1;

b) Departamentului Informaţiilor Publice, pentru realizarea acţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) şi f) din Legea nr. 36/1999, suma de 5,5 miliarde lei, conform destinaţiilor menţionate īn anexa nr. 2;

c) Departamentului pentru Relaţiile cu Romānii de peste Hotare, pentru realizarea acţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 36/1999, suma de 10 miliarde lei, conform destinaţiilor menţionate īn anexa nr. 3.

Art. 2. Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile pentru realizarea acţiunilor prevăzute īn anexele nr. 1-3, pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea şi necesitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, şi răspunde numai de īncadrarea sumelor alocate īn limitele stabilite prin prezenta hotărīre.

Art. 3. Justificarea sumelor prevăzute īn anexele nr. 1 lit. B şi C, nr. 2 şi 3, alocate pe baza fundamentării prevăzute la art. 2, se face de către Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Departamentul Informaţiilor Publice si Departamentul pentru Relaţiile cu Romānii de peste Hotare, prin prezentarea de documente din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinaţiile prevăzute īn notele de fundamentare.

Art. 4. (1) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinaţiile prevăzute īn anexele nr. 1 lit. B şi C, nr. 2 şi 3 revine Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Departamentului Informaţiilor Publice şi Departamentului pentru Relaţiile cu Romānii de peste Hotare, după caz, iar pentru sumele prevăzute īn anexa nr. 1 lit. A- revine, potrivit legii, organizaţiilor cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale.

(2) Supravegherea utilizării, de către organizaţiile cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale, a sumelor prevăzute īn anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinaţiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Nationale.

Art. 5. Controlul alocării şi utilizării sumelor cu respectarea prevederilor legale se efectuează de către persoane cu atribuţii de serviciu īn acest sens, desemnate de secretarul general al Guvernului.

Art. 6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărīre.”

Anexa 1, intitulată Repartizarea sumelor alocate Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale pentru realizarea acţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. a) - c) din Legea nr. 36/1999 prezintă următoarele:

„A. Sumele alocate pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de organizaţiile cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale, altele decīt cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat īn baza dispoziţiilor Legii partidelor politice nr.27/1996.

Nr. crt.      Organizaţia                                                                               Sumele alocate — mii lei

  1.             Uniunea Armenilor din Romānia                                                    2.000.000

  2.             Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din Romānia      1.100.000

  3.             Uniunea Ucrainenilor din Romānia                                               3.610.000

  4.             Forumul Democrat al Germanilor din Romānia                           2.350.000

  5.             Comunitatea Ruşilor Lipoveni din Romānia                                1.500.000

  6.             Uniunea Elenă din Romānia                                                          1.250.000

  7.             Uniunea Sīrbilor din Romānia                                                        1.700.000

  8.             Partida Romilor                                                                                  4.600.000

  9.             Uniunea Democrată Turcă din Romānia                                     1.200.000

10.             Uniunea Polonezilor din Romānia „Dom Polski"                          890.000

11.             Comunitatea Italiană din Romānia                                                  900.000

12.             Federaţia Comunitătilor Evreieşti din Romānia                         1.500.000

13.             Uniunea Culturală a Albanezilor din Romānia                             700.000

14.             Comunitatea Bulgarilor „Bratstvo" din Romānia                       1.500.000

15.             Uniunea Croaţilor din Romānia                                                      700.000

16.             Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania                    5.100.000

17. Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din Romānia   1.000.000

TOTAL:                                                                                                              31.600.000

B. Suma alocată pentru finanţarea unor acţiuni comune realizate de organizaţiile ce aparţin minorităţilor naţionale sau iniţiate de către Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de programe şi proiecte: 2.885.300

C. Suma alocată pentru finanţarea unor programe şi proiecte īn cadrul »Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei«: 835.000.”Hotărīre privind īnfiinţarea Centrului pentru Formarea Continuă īn Limba Germană, nr. 485 din 17 iunie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 290 din 23 iunie 1999

Hotărīrea crează bazele unei instituţii de perfecţionare pentru cadrele didactice care predau limba sau īn limba germană.

„Art. 1. Se īnfiinţează Centrul pentru Formarea Continuă īn Limba Germană, denumit īn continuare centru, ca instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, cu sediul īn municipiul Mediaş, Piaţa Ferdinand nr. 25, judeţul Sibiu.

Art. 2. (1) Centrul realizează activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic care predă limba germană şi a personalului didactic care predă īn limba germană.

(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea centrului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 3. Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat se īncadrează īn numărul maxim de posturi aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru unităţile bugetare de īnvăţămīnt. Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 10.

Art. 4. Pentru realizarea īn teritoriu a atribuţiilor centrului Ministerul Educaţiei Naţionale poate decide īnfiinţarea de filiale ale centrului īn instituţii de īnvăţămīnt şi inspectorate şcolare.”Hotărīre pivind transmiterea, cu plată, a unui activ din proprietatea Societăţii Comerciale „Sortilemn” - S.A. īn proprietatea publică a statului, īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi īn folosinţa gratuită a Mānăstirii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” - Nicula, nr. 500 din 18 iunie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 292 din 24 iunie 1999

Prin hotărīre „se aprobă transmiterea, cu plată, a activului »Secţie de mobilă«, compus din construcţii īmpreună cu terenul aferent şi mijloacele fixe din dotare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre, din patrimoniul Societăţii Comerciale »Sortilemn« - S.A., cu sediul īn localitatea Gherla, judeţul Cluj, īn proprietatea publică a statului, īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi īn folosinţa gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a Mīnăstirii Ortodoxe »Adormirea Maicii Domnului« - Nicula” (art. 1) avīnd, conform Anexei, valoarea totală de 3.507.788.675 lei.Hotărīre privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de Īnvăţămīnt superior de stat şi particular, nr. 535 din 1 iulie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 324 din 7 iulie 1999

Hotărīrea conţine şi o listă a instituţiilor de īnvăţămīnt superior de stat (īn număr de 56 de instituţii). Conform acestei anexe, următoarele specializări nu sīnt exclusiv īn limba romānă (excluzīnd facultăţile de filologie):

 
Universitatea
Profilul
Specializarea
Limba
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Chimie Inginerie chimică engleză şi franceză
  Electric Inginerie electrică şi calculatoare engleză, franceză şi germană
  Inginerie economică Ingineria şi managementul sistemelor de producţie germană
  Mecanic Mecanică şi inginerie mecanică engleză, franceză şi germană
  Inginerie economică Inginerie economică īn electronică şi electrotehnică engleză şi germană
  Inginerie economică Inginerie economică īn domeniul mecanic germană>
  Ştiinţa materialelor Ştiinţa materialelor engleză şi franceză
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Construcţii Inginerie civilă engleză şi franceză
  Instalaţii Instalaţii pentru construcţii franceză
Universitatea din Bucureşti Chimie Chimie franceză
  Fizică Fizică franceză şi engleză
  Geografie Geografie — o limbă şi literatură străină engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)
  Matematică Matematică franceză
  Matematică Matematică aplicată engleză
  Teologie Teologie ortodoxă — litere< engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)>
  Teologie Teologie baptistă — litere >engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)>
  Ştiinţe politice Ştiinţe politice >engleză şi franceză>
Academia de Studii Economice din Bucureşti Economic engleză, franceză şi germană
  Economic Economia īntreprinderii engleză, franceză şi germană
Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia> Teologie> Teologie ortodoxă — litere engleză
Universitatea de Nord din Baia Mare Sociopsihopedagogie> Institutori — o limbă străină engleză şi franceză
Universitatea „Transilvania” din Braşov> >Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină engleză şi franceză
Universitatea Tehnică din Cluj> Electric Electrotehnică aplicată germană
  Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelo Automatică şi informatică industrială engleză
  Construcţii Inginerie civilă> engleză
  Electronic Electronică şi telecomunicaţii engleză
  ngineria managerială Tehnologia construcţiilor de maşini germană
  Mecatronică Roboţi industriali şi sisteme flexibile de fabricaţie engleză
Universitatea „Babeş–Bolyai” din Cluj Chimie Chimie> engleză
  Geografie Geografie — o limbă străină engleză cu o limbă la alegere dintre franceză, germană, rusă, italiană 
  Sociopsihopedagogie Pedagogie — limba şi literatura maghiară maghiară
  Teologie Teologie ortodoxă — litere engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)
  Sociopsihopedagogie Institutor — o limbă străină engleză
  Teologie Teologie reformată — litere engleză, franceză, germană, rusă, maghiară (la alegere)
  Teologie Teologie romano-catolică — litere engleză, franceză, germană, maghiară (la alegere)
Universitatea „Ovidius” din Constanţa Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină engleză
  Sociopsihopedagogie Institutori — limba turcă turcă
  Medicină Stomatologie engleză
Universitatea din Craiova Electric >Electrotehnică generală engleză
  Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor Calculatoare engleză
  Teologie Teologie ortodoxă — litere engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)
  Electromecanic Electromecanică franceză
  Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină engleză
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Electric/td> Acţionări electrice franceză
  Istorie Istorie — o limbă şi literatură străină engleză
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi Construcţii Inginerie civilă engleză şi franceză
  Electronic Comunicaţii engleză
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Geografie Geografie — o limbă şi literatură străină nu se specifică
  Istorie Istorie — o limbă şi literatură străină nu se specifică
  Teologie Teologie ortodoxă — litere (o limbă şi literatură străină) engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)
  Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină engleză
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi Medicin> Medicină generală engleză
  Medicină Stomatologie engleză
Universitatea din Oradea Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină engleză şi franceză
  Teologie Teologie ortodoxă — litere (o limbă şi literatură străină) engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)
  Teologie Teologie baptistă — litere (o limbă şi literatură străină) engleză, franceză, germană, rusă (la alegere)
Universitatea din Petroşani Sociopsihopedagogie> Institutori — o limbă străină engleză
Universitatea din Piteşti> Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină engleză şi franceză
  Teologie Teologie ortodoxă — litere (o limbă şi literatură străină) engleză, franceză (la alegere)
Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu Istorie Istorie germană
  Teologie Teologie ortodoxă — litere (o limbă şi literatură străină) engleză, franceză, germană (la alegere)
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava Geografie> Geografie — o limbă şi literatură străină franceză, engleză
  Istorie Istorie — o limbă şi literatură străină franceză, engleză
Universitatea „Valachia” din Tīrgovişte Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină franceză, engleză
>Universitatea „Constantin Brāncuşi” din Tīrgu-Jiu Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă străină engleză
Universitatea „Petru Maior” din Tīrgu-Mureş Istorie Istorie — limba şi literatura engleză engleză
Universitatea de Artă Teatrală din Tīrgu-Mureş >Artă teatrală Actorie> maghiară>
Construcţii engleză şi germană
  nerie managerială şi tehnologică Tehnologia construcţiilor de maşini franceză
  Mecanic Concepţie, fabricaţie şi management pe calculator engleză şi germană
  Mecatronică Roboţi industriali> germană>
Universitatea de Vest din Timişoara Istorie Istorie — o limbă şi literatură străină
  Artă teatrală Actorie germană>
  Geografie Geografie — o limbă şi literatură străină engleză, germană, franceză, spaniolă
  Jurnalistică Jurnalistică — o limbă şi literatură străină
  Sociopsihopedagogie Institutori — o limbă şi literatură străină engleză, germană, franceză
  Teologie Teologie ortodoxă — litere (o limbă şi literatură străină) nu se specifică

Din această listă se observă existenţa multor specializări īn limbi de circulaţie internaţională, cīt şi absenţa aproape totală a celor īn limbile minorităţilor naţionale (excluzīnd cea germană şi cea rusă, care fac parte din prima categorie de limbi). „Liniile” facultăţilor considerate multiculturale nu au nici un statut juridic.Hotărīre privind acordarea de la bugetul de stat a unui sprijin financiar pentru construirea unor noi lăcaşuri de cult şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse, nr. 557 din 15 iulie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 341 din 19 iulie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea sumei de 2.600 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare īn vederea continuării lucrărilor de construcţie a unor lăcaşuri de cult, precum şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse” (art. 1), potrivit Anexei:

„Unitatea de cult Suma (milioane lei)

Mitropolia Iaşi                                                                                                                                  1.500

Patriarhia Bucureşti                                                                                                                          250

Mănăstirea Rohia, judedul Maramureş                                                                                        250

Schitul Ortodox »Sfīntul Ioan Botezătorul«, Poiana Braşov, judeţul Braşov                         200

Catedrala Ortodoxă „Naşterea Domnului”, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi      400

TOTAL:                                                                                                                                             2.600"Hotărīre privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale „Comixtur” - S.A. Techirghiol īn proprietatea Mănăstirii „Sfīnta Maria” din Techirghiol, nr 574 din 19 iulie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 354 din 27 iulie 1999

Conform hotărīrii, „se aprobă transmiterea, cu plată, a unui imobil situat īn oraşul Techirghiol, str. Dr. V. Climescu nr. 12, judeţul Constanţa, compus din construcţii şi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre, din proprietatea Societăţii Comerciale »Comixtur« - S.A. Techirghiol īn proprietatea Mīnăstirii »Sfīnta Maria« din Techirghiol” (art. 1), care, conform Anexei, are o suprafaţă de 432,64 m2 şi o valoare de inventar de 15.814.350 lei.
 


Hotărīre privind darea elementelor componente ale „Monumentului Libertăţii” din Arad din administrarea Ministerului Apărării Naţionale īn administrarea Ordinului Minoriţilor — Arad, nr. 770 din 20 septembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 458 din 21 septembrie 1999

Īn vederea realizării Parcului prieteniei romāno-maghiare, elementele componente ale Monumentului Libertăţii, monument ridicat īn comemorarea revoluţiei din 1848-49, care se aflau īn pivniţele Unităţii Militare 01380 din Arad au fost date prin această hotărīre īn administrarea Ordinul Conventual al Sfīntului Francisc de Assisi.

Hotărīre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad īn administrarea Ministerului Culturii, cu destinaţia „Parc al prieteniei romāno-maghiare”, nr. 793 din 28 septembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 470 din 30 septembrie 1999

Prin această hotărīre „se aprobă transmiterea terenului situat īn municipiul Arad, judeţul Arad, īn suprafaţă de 3.701 m, identificat īn Cartea funciară Arad nr. 385-169/etc./C/2/3, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad īn administrarea Ministerului Culturii, cu destinaţia »Parc al prieteniei romāno-maghiare«” (art. 1).
 


Hotărīre privind aprobarea unei achiziţii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătăţii, īn vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Colţea şi refacerii Bisericii Colţea şi pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, nr. 850 din 18 octombrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 511 din 22 octombrie 1999

Prin hotărīre „se aprobă achiziţia publică dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătăţii pentru realizarea următoarelor obiective: a) refacerea Bisericii Colţea de către firma Fa Siemens — Austria, 240 m‚ reprezentīnd 1,2 milioane dolari S.U.A.” (art. 1).Hotărīre privind măsurile organizatorice pentru efectuarea recensămīntului populaţiei şi al locuinţelor din Romānia īn anul 2001, nr. 878 din 26 octombrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 539 din 4 noiembrie 1999

Pe baza acestei hotărīri, cu ocazia recensămīntului ce se va efectua pe īntregul teritoriu al ţării īn perioada 19-28 martie 2001, vor fi īnregistrate — īntre altele — informaţii privind naţionalitatea, limba maternă şi religia persoanelor (art. 2, pct. c).

Ocrotind dreptul persoanelor, art. 4 prevede „pentru īnregistrarea corectă a informaţiilor de identificare a persoanelor se vor prezenta actele de identitate, certificatele de naştere sau paşaportul pentru cetăţenii străini. Alte documente legale, care atestă validitatea informaţiilor referitoare la persoane şi la locuinţe vor fi consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.”

Totodată art. 7 stabileşte:

„(1) Cetăţenii au obligaţia de a furniza recenzorilor informaţii corecte şi complete.

(2) Datele şi informaţiile individuale īnscrise īn formularele de recensămīnt sīnt strict confidenţiale şi sīnt utilizate numai īn scopuri statistice.

Declaraţiile populaţiei, īnregistrate la recensămīnt nu vor fi utilizate pentru luarea unor decizii sau măsuri privind persoanele īn cauză.”

Cu scopul garantării unui recensămīnt corect, art. 9 prevede:

„(1) Organizaţiile legal constituite care au ca scop apărarea drepturilor omului şi organizaţiile cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale pot delega observatori pe līngă recenzori pe toată durata recensămīntului. Delegarea observatorilor se va face conform Programului privind desfăşurarea acţiunilor şi lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămīntului populaţiei şi al locuinţelor aprobat de către Comisia centrală pentru recensămīntul populaţiei şi al locuinţelor īn perioada stabilită pentru recrutarea personalului de recensămīnt.

(2) Listele cuprinzīnd observatorii se vor depune de către conducerea organizaţiilor menţionate la alin. (1) la comisiile de recensămīnt, pentru luarea īn evidenţă.

(3) Observatorii acreditaţi pot să participe la recenzarea persoanelor numai cu acordul capului gospodăriei şi nu vor putea īnregistra prin nici un mijloc răspunsurile declarate de acestea.

(4) Observatorii acreditaţi trebuie să respecte toate prevederile legale şi instrucţiunile privind păstrarea caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni şi īnscrise īn formularele de recensămīnt.”Hotărīre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, nr. 882 din 28 octombrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 530 din 1 noiembrie 1999

Hotărīrea „aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 16.425 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare īn vederea continuării lucrărilor de construcţie a unor lăcaşuri de cult, pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri reduse, precum şi pentru realizarea unor acţiuni de protocol ale Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romāne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărīre” (art. 1)

Anexa conţine următorul tabel:


Unitatea de cult   Suma (milioane lei)
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romāne 1.000
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 3.000
    din care Biserica „Adormirea Maicii Domnului" Broscăuţi, Parohia Broscăuţii Noi, localitatea Broscăuţi, judeţul Botoşani
300
Mitropolia Ardealului — Sibiu, Mīnăstirea Sīmbăta de Sus     1000
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia  1500
Episcopia Ortodoxă a Sloboziei şi Călăraşilor    1000
Arhiepiscopia Tomisului, Parohia C.A. Rosetti        300
Episcopia Huşilor, Parohia Armăşeni, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui 200
Biserica Bunavestire, Parohia Dobroeşti, comuna Snagov-Sat, judeţul Ilfov  200
Episcopia Harghitei şi Covasnei 1000
Mīnăstirea Lainici 100
Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti 1500
Mitropolia Greco-Catolică Blaj    2700
din care
Mīnăstirea Congregaţiei Maicii Domnului Cluj
1500
Biserica „Adormirea Maicii Domnului" Tīrgu-Mureş
200
Biserica „Sfīnta Maria" Baia Mare
1000
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului  1200
din care
din care Mīnăstirea Scărişoara
200
Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia350
Episcopia Romano-Catolică Oradea 75
Episcopia Romano-Catolică Satu Mare75
Episcopia Romano-Catolică Timişoara 100
Eparhia Reformată de pe līngă Piatra Craiului   300
Eparhia Reformată din Ardeal  600
Episcopia Evanghelică S.P.  75
Episcopia Unitariană 150Hotărīre pentru aprobarea Protocolului de colaborare īn domeniul īnvăţămīntului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din Romānia şi Ministerul Īnvăţămīntului din Ucraina pentru anul de īnvăţămīnt 1999-2000, semnat la Kiev la 24 aprilie 1999, nr. 913 din 4 noiembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 553 din 12 noiembrie 1999

Hotărīrea aprobă Protocolului de colaborare īn domeniul īnvăţămīntului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din Romānia şi Ministerul Īnvăţămīntului din Ucraina, care prevede:

„Art. 1. Părţile īşi vor acorda, pe bază de reciprocitate:

- pīnă la 5 burse pentru īnvăţămīntul preuniversitar;

- pīnă la 5 burse pentru studii universitare;

- pīnă la 6 burse pentru studii postuniversitare;

- pīnă la 20 de luni-bursă pentru studii parţiale postuniversitare pe perioade de la o lună la 9 luni.

Art. 2. Pentru perfecţionarea cunoştinţelor īn domeniul limbii şi literaturii romāne şi, respectiv, al limbii şi literaturii ucrainene, părţile vor oferi, pe bază de reciprocitate:

- 15 burse, pe perioade de cīte 4 săptămīni, pentru educatori, īnvăţători, profesori de gimnazii şi de licee;

- 5 burse, pe perioade de cīte 4 săptămīni, pentru cadre didactice din īnvăţămīntul superior şi studenţi.

Art. 3. Īn scopul studierii experienţei activităţii īn domeniul organizării şi conducerii īnvăţămīntului, părţile vor face schimb de pīnă la 10 specialişti, pe bază de reciprocitate, pe perioade de pīnă la 7 zile fiecare.

Art. 4. Partea romānă va oferi 5 burse pentru cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie romānă. Partea ucraineană va oferi 5 burse pentru cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie ucraineană.

Art. 5. Părţile vor primi la studii, pe bază de reciprocitate, īn instituţiile de īnvăţămīnt din cele două ţări, cetăţeni de origine ucraineană din Romānia şi, respectiv, de origine romānă din Ucraina:

- pīnă la 30 de persoane pentru īnvăţămīntul preuniversitar, inclusiv pentru īnvăţămīntul profesional tehnic;

- pīnă la 50 de persoane pentru studii īn īnvăţămīntul superior;

- pīnă la 10 persoane pentru studii postuniversitare;

- pīnă la 40 de luni - bursă pentru specializare pe perioade de 3-6 luni fiecare;

Părţile pot oferi şi burse suplimentare, īn măsura posibilităţilor.

Art. 6. Părţile vor continua colaborarea īn domeniul organizării şi funcţionării instituţiilor de īnvăţămīnt din cele două ţări, cu limbile de predare romānă, respectiv ucraineană, sau īn care limbile menţionate sīnt obiect de studiu.

Art. 7. Īn scopul sprijinirii īnvăţămīntului īn limba maternă pentru cetăţenii de origine ucraineană īn Romānia şi, respectiv, de origine romānă īn Ucraina, cele două părţi vor sprijini realizarea, pe bază de reciprocitate, a următoarelor schimburi:

a) pīnă la 30 de educatori, īnvăţători şi profesori de limba romānă, respectiv ucraineană, pentru a preda īn unităţile de īnvăţămīnt cu limbile de predare ucraineană, respectiv romānă;

b) pīnă la 30 de profesori de limba ucraineană şi de alte discipline predate īn această limbă din Romānia şi, respectiv, de limba romānă şi de
alte discipline predate īn această limbă din Ucraina, pentru cursuri de perfecţionare cu durata de o lună, īn cealaltă ţară;

c) pīnă la 10 profesori de limba ucraineană din Romānia şi, respectiv, de limba romānă din Ucraina, pentru o specializare pe o perioadă de un an īn cealaltă ţară;

d) pīnă la 15 studenţi filologi care studiază limba ucraineană īn Romānia şi, respectiv, limba romānă īn Ucraina, pentru cursuri de limbă cu durata de pīnă la o lună;

e) pīnă la 10 profesori de limba ucraineană şi de alte discipline predate īn limba ucraineană din Romānia şi, respectiv, de limba romānă din Ucraina, la un schimb de experienţă (cursuri) īn şcolile cu limba de predare ucraineană, respectiv romānă, din cele două ţări, pe o perioadă de 2-4 luni.

Art. 8. Părţile vor asigura primirea la studii, la toate formele de īnvăţămīnt, fără plata taxelor şcolare, a angajaţilor misiunilor diplomatice şi ai reprezentanţelor de stat, precum şi a membrilor familiilor acestora, la solicitarea ambasadelor respective. La terminarea misiunii părinţilor din categoria celor enumerate mai sus, la solicitarea ambasadei, copiii acestora vor fi īnmatriculaţi ca bursieri pīnă la terminarea studiilor, īn contul burselor prevăzute la art. 1.

Art. 9. Părţile vor sprijini stabilirea de relaţii directe de colaborare īntre instituţiile de īnvăţămīnt şi inspectoratele şcolare judeţene din Romānia şi instituţiile de īnvăţămīnt şi organele regionale de īnvăţămīnt din Ucraina.

Art. 10. Părţile vor sprijini schimbul de lectori de limbă, literatură şi civilizaţie romānă (la universităţile din Cernăuţi şi Ujgorod) şi, respectiv, de limbă, literatură şi civilizaţie ucraineană (la universităţile din Bucureşti şi Suceava), īn funcţie de necesităţile sus-menţionate.

Art. 11. Părţile au convenit să studieze condiţiile de creare a unei instituţii multiculturale de īnvăţămīnt superior (universitate) īn oraşul Cernăuţi şi, īn acest scop, să propună posibile variante de organizare şi funcţionare a acesteia.

Art. 12. O comisie mixtă romāno-ucraineană de specialişti īn domeniul elaborării manualelor de istorie, geografie, cultură şi dezvoltare economico-socială a fiecărei ţări se va īntruni, pe īntreaga perioadă a valabilităţii prezentului protocol, alternativ, la Bucureşti şi la Kiev, pe o perioadă de cīte 3-5 zile. Delegaţia fiecăreia dintre părţi va fi compusă din 3 membri.

Art. 13. Īn scopul elaborării manualelor pentru instituţiile de īnvăţămīnt cu limba de predare romānă īn Ucraina şi cu limba de predare ucraineană īn Romānia, părţile vor constitui un grup comun de experţi, format din cīte 4 persoane din partea fiecărei părţi. Grupul comun de experţi se va īntruni de două ori, alternativ, īn Romānia şi īn Ucraina, pentru convenirea conţinutului programelor de studii şi al manualelor pentru disciplinele de bază.

Art. 14. Părţile vor face schimb de grupuri de elevi şi de studenţi pentru primirea lor īn tabere de odihnă īn timpul vacanţelor. De asemenea, vor face schimb de elevi şi studenţi, īnsoţiţi de 1-3 cadre didactice īndrumătoare, pentru participare la olimpiadele internaţionale, concursurile şi festivalurile organizate īn fiecare dintre cele două ţări.”

Protocolul oferă un set de soluţii pentru īmbunătăţirea educaţiei īn limba maternă a ucrainienilor din Romānia şi a romānilor din Ucraina, pe bază de reciprocitate.Hotărīre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, nr. 1037 din 16 decembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 621 din 20 decembrie 1999

Prin hotărīre „se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 8.500 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare īn vederea continuării lucrărilor de construcţie a unor lăcaşuri de cult şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea unor unităţi de cult cu venituri mici" (art. 1), potrivit Anexei

Unitatea de cult  Suma (milioane lei)
Arhiepiscopia Iaşi    2500
Episcopia Dunării de Jos 1000
Episcopia Huşilor 1250
Arhiepiscopia Clujului, Vadului şi Feleacului 1950
Biserica Păhneşti, comuna Arsura, judeţul Vaslui Episcopia Huşilor 250
Biserica Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova  50
Biserica Romano-Catolică „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Bucureşti 200
Biserica Romano-Catolică „Inimi Neprihănite” Caracal, judeţul Olt    200
Biserica Romano-Catolică „Vizita Sfintei Fecioare Maria” Călăraşi, judeţul Călăraşi     200
Biserica Romano-Catolică „Naşterea Sfīntului Ioan Botezătorul”, Cernavodă, judeţul Constanţa 200
Biserica Romano-Catolică „Sfīntul Luca” Pucioasa, judeţul Dīmboviţa200
Biserica „Naşterea Domnului” Baia Mare, judeţul Maramureş500


3. Ordonanţe ale Guvernului Romāniei
 
Ordonanţă privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei īnconjurătoare ca obiectiv de interes naţional, nr. 5 din 28 ianuarie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 36 din 29 ianuarie 1999

Deşi ordonanţa nu are ca obiectiv minorităţile, are efecte asupra prezeravării culturii săseşti din zona Sibiului.

„Art. 1. Se declară ca obiectiv de interes naţional municipiul Sibiu şi zona delimitată potrivit anexei nr. 1, pentru lucrările de restaurare, consolidare, conservare şi punere īn valoare a monumentelor istorice respectiv pentru lucrările publice de reabilitare a construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii.

Art. 2. (1) Se constituie Comitetul »Sibiu 2000«, format din reprezentanţi ai Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Autorităţii Naţionale pentru Turism, Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi ai autorităţilor administraţiei publice locale după caz.

(2) Comitetul »Sibiu 2000« are rolul de a coordona acţiunile īntreprinse de autorităţile pe care le reprezintă pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 şi de a propune Guvernului măsurile prin care să fie aplicată strategia de dezvoltare a municipiului Sibiu şi a zonei īnconjurătoare.

(3) Comitetul »Sibiu 2000« va stabili şi va urmări īn unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa nr. 2 īndeplinirea obiectivelor pe termen scurt respectiv va elabora strategia de realizare a lucrărilor pe termen lung, avīnd īn vedere, cu precădere:


a) reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii, precum: ezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Sibiu, modernizarea DNl, construirea şoselei de centură a municipiului Sibiu, rectificarea şi modernizarea căilor de rulare a căilor ferate, asfaltarea căilor de acces īn zonele turistice, repararea drumului turistic »Transfăgărăşan«, refacerea reţelei de apă, canal, gaz, curent electric, telefonie īn īntregul centru istoric al Sibiului, realizarea unui sistem de drenaje care să protejeze imobilele şi centurile de fortificaţii din rezervaţia de arhitectură medievală Sibiu, asfaltarea şi modernizarea străzilor inferioare din pămīnt aflate īn zona centrală a municipiului

Sibiu;

b) reabilitarea obiectivelor turistice din zonă;

c) restaurarea şi introducerea īn circuitul turistic a unor clădiri monument istoric;

d) crearea condiţiilor necesare repopulării şi reabilitării zonelor rurale părăsite care dispun de un patrimoniu cultural bogat şi de potenţial agroturistic.

Art. 3. Pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se vor utiliza:

a) sume alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat şi de la bugetele judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, după caz;

b) sume alocate din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, precum şi din alte fonduri constituite potrivit legii;

e) sume alocate de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii neguvernamentale;

d) sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi, potrivit legii;

e) alte surse, potrivit legii."

Anexa 2 cuprinde lista unităţilor administrativ-teritoriale īn care vor fi efectuate, cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice, de introducere īn circuitul turistic a unor monumente istorice şi de reabilitare a zonelor rurale din judeţul Sibiu: „Agnita, Apoldu de Jos, Alţīna, Aţel, Avrig, Axente Sever, Biertan, Bīrghiş, Brădeni, Brăteiu, Bruiu, Chirpăr, Cīrţa, Cisnădie, Copşa Mică, Cristian, Dīrlos, Gura Rīului, Iacobeni, Loamneş, Marpod, Mediaş, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mihăleni, Moşna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Răşinari, Roşia, Sălişte, Şeica Mare, Şelimbăr, Slimnic, Şura Mică, Şura Mare, Tălmaciu, Tilişca, Valea Viilor, Vurpăr”.Ordonanţă pentru ratificarea Memorandumului de finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998 semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, nr. 24 din 29 ianuarie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 46 din 30 ianuarie 1999

Prin ordonanţă se ratifică Memorandumul de finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, care īn Anexa C stabileşte ca prim obiectiv:

„Īntărirea democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului Acest subprogram include două proiecte: integrarea socioeconomică a rromilor şi protecţia copilului.

Primul proiect urmăreşte īmbunătăţirea situaţiei socioeconomice a rromilor, incluzīnd respectarea drepturilor lor aşa cum sīnt ele definite īn legislaţia internaţională, prin elaborarea unei strategii a Guvernului. Mai precis, proiectul īşi propune adoptarea unei strategii guvernamentale pīnă īn anul 2000, realizată pe baza unei analize atente a situaţiei actuale a rromilor, care să aibă ca obiectiv īmbunătăţirea situaţiei lor prin programe inovatoare de parteneriat īntre autorităţile şi comunităţile de la nivel local.

Integrarea socioeconomică a rromilor este evidenţiată şi īn Parteneriatul de aderare şi, īntr-un mod mai detaliat, īn PNNA (partea IV, cap. 2), unde se subliniază necesitatea integrării sociale a rromilor şi a consolidării capacităţii instituţional-administrative pentru protecţia minorităţilor.

Succesul implementării proiectului şi durabilitatea lui impun angajarea Guvernului, care, īn mod concret, se poate măsura prin:

a) constituirea unui comitet ministerial pentru minorităţi naţionale şi, sub egida acestuia, a unui grup de lucru interministerial, precum şi a unui comitet consultativ pe problemele populaţiei rroma, care să asigure cadrul pentru consultarea organizaţiilor pentru rroma şi a organizaţiilor neguvernamentale;

b) dotarea cu spaţiu pentru birouri şi asigurarea satisfăcătoare a contrapărţii romāne a proiectului;

c) sprijinirea īnfiinţării īn cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor a unui birou pentru populaţia rroma, care să asigure, printre altele, preluarea funcţiilor unităţii de asistenţă tehnică īn momentul finalizării proiectului. Nu se va īncheia nici un contract īnaintea īndeplinirii acestor condiţii;

d) alocarea de fonduri de la bugetul statului (2000) īnainte de finalizarea proiectului, īn vederea sprijinirii biroului pentru populaţia rroma.

Īn cazul neīndeplinirii acestei condiţii de către Guvern, Comisia poate avea īn vedere sistarea transferării fondurilor necheltuite pīnă īn acel moment. Implicarea activă a membrilor executivului poate contribui la asigurarea succesului proiectului.”4. Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului Romāniei

Ordonanţă de urgenţă priivind restituirea unor imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale, nr. 83 din 8 iunie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 266 din 6 octombrie 1999

„Art. 1. Imobilele, compuse din construcţii īmpreună cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale din Romānia şi au fost trecute după anul 1940 īn proprietatea statului romān prin măsuri de constrīngere, confiscare, naţionalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.

Art. 2. (1) Īn scopul verificării īndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 se instituie Comisia specială de restituire, denumită īn continuare comisie, care are īn componenţă 3 membri, după cum urmează:

- un reprezentant din partea Ministerului Justiţiei;

- un reprezentant din partea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale;

- un reprezentant din partea organizaţiei acelei minorităţi naţionale a cărei solicitare este īn discuţie.

(2) Membrii comisiei vor fi desemnaţi prin ordin al ministrului sau prin mandat din partea organizaţiei, după caz, īn termen de 15 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil īn parte şi va stabili īn cadrul comunităţilor foştii proprietari sau succesorii acestora care vor redobīndi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate.
(4) Comisia este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cereri de restituire şi pentru alte imobile din această categorie, care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din Romānia.

(5) Īn urma analizei documentaţiei fiecărui imobil cuprins īn anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a altor imobile solicitate, cuprinse īn hotărīrile Guvernului emise īn temeiul art. 4, comisia va īntocmi note de constatare.

Art. 3. (1) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală va solicita, prin prefecturi, prezentarea situaţiei juridice pentru fiecare imobil īn parte.

(2) Notele de constatare se vor īntocmi numai după obţinerea confirmării primite de la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.

Art. 4. Se abilitează Guvernul să completeze prin hotărīre anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, la propunerea comisiei, īn urma identificării unor noi imobile, potrivit procedurii prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4).

Art. 5. (1) Proprietarii sau succesorii acestora, care au redobīndit imobilele īn temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, vor īncheia cu deţinătorii actuali ai imobilelor respective un protocol de predare-preluare īn care se vor menţiona drepturile eventualilor chiriaşi, īn termen de 60 de zile de la data emiterii de către comisie a notei de constatare, cu respectarea legislaţiei īn vigoare.

(2) prin protocolul prevăzut la alineatul precedent proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinaţia imobilelor decīt după expirarea termenului stabil de comun acord cu ministerele care le-au deţinut cu drept de administrare.”

Conform Anexei, cele 36 de imobile vizate sīnt următoarele:
Adresa imobiluluiDestinaţia iniţială a imobiluluiFolosinţa actuală a imobilului
Bucureşti, str. Vigilenţei nr. 3-5 şi parţial str. Sapienţei nr. 5-77, sectorul 5Orfelinatul Fundaţiei „Loebel şi Sarah Berkowitz”Imobilul este īn administrarea Ministerului Sănătăţii
Bucureşti str. Maximilian Popper nr. 8-10, 8U, sectorul 3Şcoala primară de băieţi nr. 5 „Malbim” şi Grădiniţa „Malbim”Imobilul se află īn administrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
Bucureşti, calea Dudeşti nr. 125a, actualmente nr. 127, sectorul 3Terenul de sport Macabi al Liceului Industrial „Ciocanul"Teren de sport al Grupului Şcolar „Timpuri Noi”
Bucureşti, fosta str. Haiducul Bujor nr. 10, sectorul 3Şcoala de băieţi a Comunităţii israelite de rit spaniolClădirea a fost demolată
Bucureşti, fosta str. Haiducul Bujor nr. 17, sectorul 3Şcoala „Moria”Clădirea a fost demolată
Bucureşti, str. Salvatorului nr. 30Şcoala „Progresul culturii”Clădirea a fost demolată
Bucureşti, str. Maximilian Popper nr. 17, sectorul 3Spitalul şi maternitatea „Caritas”Spitalul şi maternitatea „Caritas"
Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 26-28, sectorul 3Şcoala primară de băieţi „Carolina şi Iacob Lobel”Clădirea este īn reparaţie, urmīnd să fie ocupată de un liceu
Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 30, sectorul 3Sediul Societăţii „Sacro-de luminători a israeliţilor de rit occidental”Clădirea a fost demolată
Bucureşti, fosta str. Bradului nr. 19A, sectorul 3Cămin de bătrīniClădirea a fost demolată
Craiova, str. Cīmpina Islaz nr. 40, judeţul DoljŞcoala evreiască „Lumina”Sediu de firmă
Timişoara str. I. L. Caragiale nr. 1, judeţul TimişŞcoala primară mixtă israelităSediu cu firme
Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 146, judeţul HarghitaInstituţie de īnvăţămīntSpital de boli contagioase
Alba Iulia str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 1, judeţul AlbaInstitutul teologic romano-catolicSediul Asociaţiei Artiştilor Plastic
Deva, str. Progresului nr. 6, judeţul HunedoaraMănăstirea Ordinului Franciscan romano-catolicOrfelinat īntreţinut de călugării franciscani
Carei, str. Someş nr. 15, judeţul Satu MareConvictul „Szent Lįszló"Nefolosit
Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5, judeţul Satu MareConvict romano-catolicGrupul Şcolar „Unio”
Oradea, Piaţa Ion Creangă nr. 2, judeţul BihorSpitalul „Sfīntul Iosif"Nefolosit
Oradea, str. Republicii nr. 31, judeţul BihorSpitalul „Misericordian"Direcţia sanitară judeţeană
Timişoara, Piaţa Horaţiu nr. 1, judeţul TimişLiceul teoretic romano-catolicEste folosit parţial de către facultatea de Electrotehnică
Timişoara, str. Aurora nr. 8, judeţul TimişMănăstirea „Notre-dame Marienheim"Atelier de reparaţii
Zalău, str. Republicii nr. 16, judeţul SălajCasă de cultură reformatăCasă de cultură orăşenească
Bratca, judeţul BihorCasa de conferinţe a Bisericii reformateSpital
Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul ClujColegiu reformatImobilul aparţine Liceului „Gh. Şincai”
Tīrgu Mureş, str. Victoriei (Revoluţiei) nr. 8, judeţul MureşLiceu de feteSediul unor persoane juridice
Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 9 str. Brassai nr. 8, judeţul ClujSediul Episcopiei UnitarieneSediul Episcopiei Unitaeriene, Liceul teoretic „Brassai Sįmuel"
Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 26, judeţul BihorBibliotecă parohialăGrădiniţă
Gura Humorului, Bd. Bucovinei nr. 10, judeţul SuceavaCasa „Marianum"Sediul Forumului Democrat al Germanilor din Romānia
Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, jud. Satu MareSediul Reuniunii Culturale GermaneCroitorie
Lugoj, str. Anişoara Odeanu nr. 9, judeţul TimişCămin germanSediul Forumului Democrat al Germanilor din Romānia, Lugoj
Braşov, str. M. Weiss nr. 13, judeţul BraşovSediul Reuniunii Agricole Săseşti din TransilvaniaSediul unor organizaţii neguvernamentale
Brăila, str. Rubinelor nr. 18 (fost nr. 2), judeţul BrăilaŞcoala de băieţi a comunităţii eleneŞcoală
Galaţi, str. Domnească nr. 29, judeţul GalaţiComplex comercial şi cultural al comunităţii eleneRestaurant şi cinematograf
Nădlac, judeţul TimişŞcoala slovacă a Bisericii evanghelice slovaceLiceul slovac
Sighetu Marmaţiei, str. Asandor nr. 21, judeţul MaramureşCantină de ajutor pentru tineretul rutean al Bisericii greco-catolice rutean (ucrainean)Parţial īnchiriat pentru cabinetele individuale ale unor avocaţi
Timişoara, Piaţa Avram Iancu nr. 13, judeţul TimişŞcoala confesională sīrbă şi locuinţă de serviciuĪn folosinţa Ministerului Educaţiei NaţionaleOrdonanţă de urgenţă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din Romānia — Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu, nr. 85 din 10 iunie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 270 din 11 iunie 1999

Conform art. 1, „imobilul, īmpreună cu terenul aferent, avīnd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din Romānia Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu şi a fost trecut īn patrimoniul statului romān prin naţionalizare, se transmite, cu titlu gratuit, īn proprietatea Bisericii Evarrghelice C.A. din Romānia — Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu".

Anexa conţine un tabel cu adresa imobilului (municipiul Sibiu, str. I. Lupaş nr. 2), destinaţia iniţială (Orfelinatul Lutherhaus), şi folosinţa actuală (Universitatea Lucian Blaga şi casa de cultură studenţească).Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea īn domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996, nr. 99 din 29 iunie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 309 din 30 iunie 1999

Ordonanţa aprobă Acordul dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea īn domeniul şcolar, acord care prevede, „īn scopul realizării, prin secţii speciale/şcoli germane īn sistemul de īnvăţămīnt din Romānia, a unei amplificări a relaţiilor culturale dintre cele două ţări şi īn vederea promovării īnvăţării limbii germane şi a cunoaşterii reciproce a istoriei şi culturii lor, intenţionīnd să realizeze o amplificare a colaborării īn domeniul şcolar, stabilită īntre cele două ţări prin Tratatul privind cooperarea prietenească şi parteneriatul īn Europa din 21 aprilie 1992, pe baza Acordului dintre Guvernului Romāniei şi Guvernul Republicii Federale Germania eu privire la colaborarea culturală din 16 mai 1995”, următoarele

„Art. 1. Obiectul prezentului acord este colaborarea īn domeniu! şcolar īntre cele două părţi contractante, cu privire la şcolile din Romānia īn care elevii pot obţine şi diplome germane.

Art. 2. Guvernul Romāniei creează, de comun acord cu Guvernul Republicii Federale Germania, īn cadrul anumitor şcoli din Romānia, inclusiv īn şcolile cu limba de predare germană, premisele necesare pentru obţinerea diplomelor germane, avīnd īn vedere următoarele modele:

A. asigurarea predării mai aprofundate a limbii germane, īn scopul de a capacita elevii să īşi īnsusească cunoştinţe de limbă germană, care să le permită să obţină treapta a II-a a diplomei germane de limbă (diploma de limbă II) a Conferinţei permanente a miniştrilor īnvăţămīntului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania. Diploma germană de limbă II atestă cunoştinţele necesare de limbă germană pentru un studiu de īnvăţămīnt superior īn Republica Federală Germania;

B. asigurarea predării mai aprofundate a limbii germane şi a disciplinelor de specialitate īn limba germană, īn, scopul de a da elevilor posibilitatea să obţină — īn afara dreptului de acces īn īnvăţămīntul superior din Romānia cunoştinţele de limba. germană şi cele de specialitate īn limba germană, īn vederea obţinerii diplomei de acces general la īnvăţămīntul superior german.

Art. 3. Guvernul Romāniei se obligă:

(1) Să asigure spaţiile necesare şi condiţiile organizatorice şi să adopte măsuri corespunzătoare pentru ca predarea limbii germane şi a disciplinelor de specialitate īn limba germană să se desfăşoare īn condiţii optime īn secţiile speciale/şcolile germane.

(2) Să angajeze cadrele didactice germane şi romāne necesare şi să numească un cadru didactic german īn funcţia de conducător al secţiei speciaie germane.

(3) Să asigure ca predarea limbii germane şi predarea disciplinelor de specialitate īn limba germană, care conduc la obţinerea diplomei de limbă II, respectiv la obţinerea diplomei de acces general la īnvăţămīntul superior german, să fie organizate de autorităţile şcolare din Romānia īn conformitate cu reglementările dintre cele două părţi contractante, privitoare la aceste diplome.

(4) Să asigure ca, o dată cu obţinerea diplomei de acces general la īnvăţămīntul superior german, elevii secţiei speciafe germane să obţină o diplomă romānească, menită să ateste absolvirea liceului şi dreptul de a studia īn institutele de īnvăţămīnt superior din Romānia.

Art. 4. (1) Partea germană se declară de acord să colaboreze cu partea romānă la īnfiinţarea de secţii speciale germane şi să sprijine, īn limita posibilităţilor, secţiile speciale/şcolile germane din punct de vedere pedagogic şi material.

(2) Sprijinul acordat de partea germană poate consta, printre altele, īn:

a) mijlocirea unui conducător al secţiei speciale germane;

b) mijlocirea şi trimiterea de cadre didactice;

c) asistenţa pedagogică īn elaborarea programelor şcolare necesare;

d) numirea unui cadru didactic īnsărcinat cu conducerea examenului;

e) punerea la dispoziţie a unor manuale şcolare şi a unor materiale didactice, precum şi colaborarea īn vederea elaborării unor manuale;

f) invitarea profesorilor romāni la cursuri de perfecţionare;

g) folosirea posibilităţilor pe care le oferă radioul şi televiziunea pentru cunoaşterea şi răspīndirea limbii germane;

h) antrenarea elevilor secţiilor speciale/şcolilor germane, īn schimburile de elevi romāni şi germani.

Art. 5. Detaliile privind mijlocirea, respectiv trimiterea de cadre didactice germane la şcoli din Romānia, sīnt reglementate īn Convenţia cu privire la trimiterea de profesori germani la şcoli romāne, īncheiată la 4 octombrie 1991 īntre cele două guverne.

Art. 6. Detaliile privind statutul juridic al conducătorului secţiei speciale germane faţă de domeniul de responsabilitate a directorului şcolii şi cele privind cadrele didactice germane sīnt reglementate prin Statutul cadrelor didactice germane, anexat la acest acord.

Art. 7. Elevii cu cetăţenie germană sīnt absolviţi de examenul de admitere la secţia specială/şcoala germană şi nu plătesc taxe de scolarizare.

Art. 8. (1) Secţia specială germană cuprinde cel puţin clasele liceale. După punerea de acord a programelor şcolare această formă poate fi extinsă şi la celelalte clase.

(2) Limbile de predare la secţiile speciale/şcolile germane sīnt limba germană şi limba romānă.

(3) Numărul de ore săptămīnale afectate predării limbii germane şi predării īn limba germană a disciplinelor de specialitate, pentru fiecare clasă, este fixat īn planurile de īnvătămīnt.

(4) Predarea disciplinelor de specialitate īn limba germană cuprinde, cel puţin, matematica, două discipline din domeniul ştiinţelor naturii (fizica, chimia, biologia), precum şi o proporţie corespunzătoare din istorie.

(5) Pentru disciplinele predate īn limba germană — īn cazul modelului B — sīnt valabile programele şi liniile directoare germane. Asupra acestora se va conveni īntre cele două părţi contractante. Īn secţia specială germană predarea se orientează şi după conţinuturile şi metodele de lucru care sīnt valabile īn Republica Federală Germania pentru clasele corespunzătoare.

(6) Predarea īn limba romānă se face de către cadre didactice romāne cu. calificare corespunzătoare.

Art. 9. (1) Pentru examenul īn vederea obţinerii diplomei germane de limbă II şi pentru examenul de acces general la īnvăţămīntul superior german se aplică regulamentele de examen īn vigoare ale Conferinţei permanente a miniştrilor īnvăţămīntului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania.

(2) Examenul pentru diploma germană de limbă II se va desfăsura sub conducerea unui cadru didactic german īndreptăţit să examineze.

(3) La examenul de acces general la īnvăţămīntul superior german, conducătorul Comisiei de examen va fi un delegat al Conferinţei permanente a miniştrilor īnvăţămīntului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania. Un delegat al Ministerului Īnvăţămīntului din Romānia, este membru al Comisiei de examen.

(4) La examenul de acces general la īnvăţămīntul superior german, limba romānă, ca disciplină obligatorie; ocupă pentru Guvernul Romāniei, poziţia limbii statului, īn sensul prevederilor cuprinse īn Regulamentul de examen.

(5) Diploma de acces general la īnvăţămīntul superior german, obţinută de absolvenţii secţiilor speciale/şcolilor germane, īndreptăţeşte accesul la īnvăţămīntul superior īn Romānia şi īn Republica Federală Germania.

Art. 10. (1) Prezentul acord intră īn vigoare īn ziua īn care părţile contractante şi-au notificat reciproc faptul că sīnt īndeplinite condiţiile legale interne necesare pentru intrarea īn vigoare. Ca zi a intrării īn vigoare va fi considerată ziua īn care a fost primită ultima notificare.

(2) Acest acord este valabil pentru o durată de 10 ani, după care valabilitatea se prelungeşte tacit cu cīte 5 ani, dacă acordul nu va fi denunţat, īn scris, de una dintre părtile contractante cel tīrziu cu 2 ani īnainte de expirarea fiecărei durate de valabilitate.

(3) Īn cazul denunţării, prevederile prezentului acord se vor aplica pīnă la sfīrşitul anului şcolar care a īnceput īn cadrul duratei de valabilitate.

(4) Anexa este parte integrantă a acordului şi intră īn vigoare o dată cu acesta.”

Prin acest acord, īnvăţămīntul īn limba germană din Romānia — primind sprijinul Germaniei — se īnscrie īn standardele educaţiei din ţara mamă a etnicilor germani.Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional, de capacitate īn anul 1999, nr. 112 din 30 iunie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 313 din 30 iunie 1999

Ordonanţa a stabilit, prin art. 3, următoarele:

„Probele la care se susţine examenul de capacitate sīnt aceleaşi ca īn prima sesiune din luna iunie 1999: Limba şi literatura romānă, Limba şi literatura maternă (pentru candidaţii care au urmat şcoli sau clase cu predare īn limbi ale minorităţilor naţionale), Matematică, proba de cultură generală din Istoria romānilor şi Geografia Romāniei.”

Īn acest context, copii care şi-au absolvit cele opt clase īntr-o altă limbă decīt cea romānă au avut patru examene (faţă de trei), dintre care două īn limba romānă.
 


Ordonanţa de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 199 din 24 decembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 632 din 24 decembrie 1999

Ultima rectificare a bugetului din anul 1999 prevede următoarele sume referitoare la minorităţi: la titlul „Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale” suma de 34.485.300.000 lei, la titlul „Finanţarea unor programe şi proiecte īn cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei” 835.000.000 lei, la titlul „Susţinerea cultelor” 82.195.000.000 lei şi la titlul „Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult” 172.488.709.000 lei.5. Decrete Prezidenţiale
 
Decret privind revocarea şi numirea īn funcţie a unui ministru, nr. 50 din 27 ianuarie 1999
Publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 50 din data de 3 februarie 1999

Decretul a schimbat persoana pentru funcţia de ministru delegat pentru minorităţile naţionale:

„Art. 1. Domnul György Tokay se revocă din funcţia de ministru delegat pe līngă primul-ministru pentru minorităţi naţionale.

Art. 2. Domnul Péter Eckstein-Kovįcs se numeşte īn funcţia de ministru delegat pe līngă primul-ministru pentru minorităţi naţionale.”
 

Decret pentru numirea Guvernului Romāniei, nr. 433 din 22 decembrie 1999

Publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 626 din data de 22 decembrie 1999

Prin decret s-a numit noul guvern, avīnd printre membri pe „Péter Eckstein-Kovįcs — ministru delegat pe līngă primul-ministru pentru minorităţi naţionale”.6. Hotărīri ale Parlamentului

Hotărīre pentru acordarea īncrederii Guvernului, nr. 57 din 21 decembrie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 625 din data de 22 decembrie 1999

Conform art. 1, „se acordă īncredere Guvernului, īn componenţa prevăzută īn anexa nr. 1, pentru realizarea Programului său de guvernare prevăzut īn anexa nr. 2”.

Anexa 1 īl prevede īn componenţa Guvernului la pct. 19, pe „Péter Eckstein-Kovįcs — ministru delegat pe līngă primul-ministru pentru minorităţi naţionale”.

Programul de guvernare, la Anexa 2, sub titlul Politică externă la pct. d), Intensificarea relaţiilor bilaterale prevede: „extinderea īn continuare a relaţiilor cu Ucraina, prin punerea īn aplicare a tuturor prevederilor Tratatului politic bilateral, inclusiv a acelora privind respectarea drepturilor persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale, precum şi prin intensificarea negocierilor pentru reglementarea problemelor aflate īn atenţie”.7. Decizii ale Curţii Constituţionale
 
Decizie referitoare la constituţionalitatea unor prevederi ale Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 1 iulie 1999, nr. 113 din 20 iulie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 362 din data de 29 iulie 1999

Curtea Constituţională a fost sesizată la data de 6 iulie 1999 de către un grup de 61 de deputaţi cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 1 lit. C pct. 16 din Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, dispoziţii referitoare la ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Această obiecţie de neconstituţionalitate a fost trimisă Curţii Constituţionale prin Adresa nr. XIV/551 din 6 iulie 1999 a secretarului general al Camerei Deputaţilor. Sesizarea a format obiectul Dosarului nr. 141A/1999.

Īn susţinerea sesizării, se arată următoarele:

„Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Constituţie, tratatele internaţionale ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern, iar statului romān īi incumbă »obligaţia să īndeplinească īntocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce īi revin ca urmare a ratificării lor«. Mai mult decīt atīt, īn temeiul art. 20 alin. (2) din Constituţie, atunci cīnd »există neconcordanţe īntre pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romānia este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale«. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare are ca scop să dea posibilitatea minorităţilor naţionale ca limbile regionale sau limbile proprii lor să fie utilizate fără oprelişte īn administraţie, īn justiţie şi īn īnvăţămīntul creat pe criterii etnice, ceea ce »depăşeşte cadrul stabilit pentru dreptul la identitate recunoscut īn art. 6 alin. (1) din Constituţie« pentru »păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice culturale, lingvistice şi religioase«. Īn opinia deputaţilor semnatari ai sesizării, Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare ignoră conceptul de »stat unitar şi naţional propriu unor state europene, ca şi faptul că īn aceste state este o singură »limbă oficială«. Carta menţionată vizează valorile supreme īnscrise īn Constituţie, şi anume: īn art. 1, care cuprinde conceptul de »stat naţional, unitar şi indiviz« īn art. 6 alin. (2), potrivit căruia »măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii, persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare īn raport cu ceilalţi cetăţeni romāni«, īn art. 13, care prevede că »Īn Romānia, limba oficială este limba romānă« precum şi īn art. 148 alin. (1), potrivit căruia dispoziţiile constituţionale referitoare la caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului romān, independenţa justiţiei, limba oficială şi altele nu pot constitui obiect al revizuirii Constituţiei.

Autorii sesizării apreciază că ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare »nu poate fi incluse īn nici un chip īn categoria legilor ordinare, pentru care a fost prevăzută instituţia delegării legislative, menţionată la art. 114 alin. (1) din Constituţie. Mai mult, reglementările Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minorităţii depăşesc cu mult īnsuşi domeniul legilor organice, īnscriindu-se īn categoria legilor constituţionale potrivit art. din Constituţie«.

Īn sprijinul acestor susţineri este evocată şi o recentă decizie a Consiliului Constituţional al Franţei, plecīndu-se de la considerentul că reglementările cuprinse īn art. 1, 6, 13, 114 şi 148 din Constituţia Romāniei sīnt de inspiraţie europeană, īn special franceză. Se arată că Preşedintele Republicii Franceze a sesizat Consiliul Constituţional Franţei pentru a decide dacă ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, semnată la Budapesta 7 mai 1999, trebuie precedată de o revizuire a Constituţiei ţinīnd seama de declaraţia interpretativă făcută de Franţa şi de angajamentele la care urma să consimtă īn partea a III-a a acestei convenţii. Prin Decizia nr. 99-412DC 15 iunie 1999 a Consiliului Constituţional s-a constatat că actul internaţional examinat cuprinde clauze contrare Constituţiei Franţei.

Īn concluzie, autorii sesizării solicită să se constate următoarele:

a) ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale Minoritare este de competenţa exclusivă a Parlamentului;

b) Carta ignoră valorile constituţionale, »respectiv caracterul de stat unitar, naţional, independent al statului romān, independenţa justiţiei, autonomia administrativă a autorităţilor publice din unităţile administraţiei teritoriale şi principiile de nediscriminare a majorităţii cetăţenilor īn raport cu cetăţenii minoritari«, deoarece instituie pentru minoritari regim peste cadrul constituţional, pe care i-a limitat doar la »păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale lingvistice şi religioase«;

c) unele dintre dispoziţiile Cartei, prin conţinutul lor, impun revizuirea Constituţiei, īntrucīt se referă la limba oficială a statului romān şi la limbile regionale sau minoritare, folosirea īn administraţia publică şi īn justiţie a limbilor materne, fără obligativitatea utilizării şi a limbii oficiale, de asemenea, se mai referă la recunoaşterea de elemente proprii statelor federative, precum şi la organizarea, īn cadrul statului romān, a populaţiei pe criterii etnice, fără a se ţine seama de raportul dintre minoritate şi majoritate;

d) Actul internaţional menţionat intră īn conflict cu dispoziţiile Tratatului romāno-ungar de īnţelegere, cooperare şi bună vecinătate, īn care cele două părţi precizează īn mod expres acordul lor asupra faptului că Recomandarea 1201 a Consiliului Europei nu obligă părţile să acorde persoanelor care fac parte din minorităţi dreptul la un statut special de autonomie teritorială pe criterii etnice."

Īn punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor se arată:

„Īntrucīt »Autorii sesizării consideră că sīnt neconstituţionale unele prevederi ale Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare şi nu ale legii prin care se abilitează Guvernul să ratifice această Cartă [...], nu se pune problema neconstituţionalităţii legii de abilitare, ci a ordonanţei prin care se ratifică acest tratat internaţional«. De aceea, verificarea constituţionalităţii Cartei urmează să se realizeze atunci cīnd ordonanţa de ratificare va fi aprobată prin lege. Cu ocazia dezbaterii acestei legi se va putea verifica dacă ordonanţa de ratificare sau legea de aprobare »nu vor cuprinde rezerve care să elimine eventualele obiecţii de neconstituţionalitate a unor prevederi ale Cartei, rezerve care sīnt permise de către tratatul ce urmează a fi ratificat«. De altfel, potrivit punctului de vedere formulat, »īn materia legilor de abilitare, Curtea Constituţională s-a pronunţat, īn mod constant, că dispoziţiile unei asemenea legi nu pot fi declarate neconstituţionale īn temeiul unei presupuneri că viitoarele ordonanţe vor cuprinde dispoziţii potrivnice Constituţiei Romāniei«.”

Īn punctul de vedere al preşedintelui Senatului se arată următoarele:
„a) Susţinerea că reglementările Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare exced chiar şi categoriei legilor organice, īnscriindu-se īn categoria legilor constituţionale, este neīntemeiată. Īn acest sens sīnt invocate prevederile art. 72 din Constituţie, potrivit cărora, legile adoptate de Parlament pot fi legi constituţionale; legi organice şi legi ordinare. Legile constituţionale sīnt numai cele de revizuire a Constituţiei. Prevederile constituţionale nu precizează din ce categorie fac parte legile de ratificare, »iar pe bază de interpretare, practica parlamentară a fost uniformă considerīnd că e vorba de legi cu caracter ordinar, de vreme ce tratatele internaţionale nu sīnt menţionate la art. 72 alin. (2) şi nici īntr-o altă revedere a Constituţiei«. Īn mod constant, Parlamentul a abilitat Guvernul, īn temeiul dispoziţiilor art. 114 alin. (1), să emită ordonanţe īn domeniul ratificării unor acorduri internaţionale. De altfel, ordonanţa ce urmează să fie admisă īn baza delegării legislative va fi supusă spre aprobare Parlamentului.

b) De asemenea, se apreciază ca fiind neīntemeiată şi critica potrivit căreia prevederile Cartei aduc atingere dispoziţiilor art. 13 din Constituţie care statornicesc că »Īn Romānia, limba oficială este limba romānă«, deoarece, conform art. 8 din Cartă, »Părţile se angajează, īn ceea ce priveşte zonele īn care sīnt folosite astfel de limbi, īn funcţie de situaţia fiecăreia dintre aceste limbi şi fără a aduce atingere limbii oficiale a statului«.

Obiecţia de neconstituţionalitate este neīntemeiată şi pentru considerentul că, o dată cu ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, potrivit prevederilor Convenţiei de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor, precum şi prevederilor art. 21 paragraful 1 din Cartă, pot fi făcute rezerve la paragrafele 2-5 ale art. 7 din Cartă.

Īn final se arată că prevederile Cartei nu intră īn conflict cu dispoziţiile art. 1 din Constituţie, deoarece, potrivit art. 5 din Cartă, nici o prevedere a sa »nu va putea fi interpretată ca implicīnd dreptul de a angaja a activitate sau de a realiza o acţiune ce contravine scopurilor Cartei Naţiunilor Unite sau altor obligaţii de drept internaţional, inclusiv principiului suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor«.”

Īn punctul de vedere al Guvernului se arată următoarele:

„Potrivit dispoziţiilor art. 114 din Constituţia Romāniei, Guvernul nu este abilitat să emită ordonanţe īn domenii care fac obiectul de reglementare al legilor organice. Pentru a fi considerată drept uri act normativ cu caracter organic, Ordonanţa ar fi trebuit să cuprindă norme prin care este reglementat unul dintre domeniile care, conform dispoziţiilor art. 72 alin. (3) din Constituţie, intră sub incidenţa legii calificate drept organică. Or, Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare nu prevede dispoziţii de natură a duce la modificarea, īn mod direct a sistemului instituţional existent. Ea consacră o serie de principii de natură a garanta şi ocroti limbile regionale sau minoritare, nici măcar īn totalitate obligatorii faţă de statul semnatar.« Totodată se semnalează faptul că »din totalitatea reglementărilor cu caracter de principiu din Cartă, fiecare parte se angajează să aplice un minimum de 35 de paragrafe sau alineate selecţionate dintre prevederile Părţii III, dintre care cel puţin trei selecţionate din fiecare din art. 8 şi 12 şi unul din fiecare din art. 9, 10, 11 şi 13«. Se arată īn continuare că unele prevederi ale Cartei se regăsesc īn sistemul de drept romānesc şi că, de aceea, acest act juridic internaţional »nu poate aduce modificări legislaţiei actuale şi aceasta cu atīt mai mult cu cīt nu se cunosc prevederile ce vor fi selecţionate de Guvern īn momentul ratificării«.

Īn opinia Guvernului, statul romān, o dată cu ratificarea Cartei, īşi asumă doar obligaţia să respecte principiile la care a aderat, īn activitatea ulterioară de reglementare. Nu poate avea caracter de normă organică actul de ratificare a unor acorduri internaţionale care au ca obiect de reglementare, la nivel de principiu, anumite drepturi ale omului. Se conchide că »doar o eventuală ordonanţă prin care s-ar pune efectiv īn practică principiile consacrate īn Cartă poate avea caracterul unei dispoziţii organice«.”

Analizīnd aceste susţineri, Curtea a constatat:

„Potrivit Constituţiei, legilor īn vigoare şi practicii parlamentare, tratatele internaţionale semnate īn numele Romāniei sīnt supuse Parlamentului, pentru ratificare prin lege, ceea ce este deci compatibil cu instituţia delegării legislative, reglementată de art. 114 din Constituţie, text care nu exclude legile de ratificare.

De. asemenea, Curtea observă că dispoziţiile art. 72 alin. .(3), precum şi celelalte texte ale Constituţiei care prevăd obligativitatea adoptării de legi organice nu includ īn această categorie şi legile de ratificare. De aceea Curtea Constituţională, sesizată şi īn trecut, īn mai multe rīnduri, cu obiecţii de neconstituţionalitate prin care se criticau legi de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe cu privire la ratificarea unor acorduri, convenţii, convenţii-cadru, protocoale etc.; a statuat că »legile de īncuviinţare a ratificării nu intră īn categoria celor ce fac parte din domeniul legilor organice«, stabilind că, īn principiu, ratificarea, poate forma obiect al delegării legislative prin lege specială de abilitare, adoptată de Parlament« (decizia nr. 105 din 13 iulie 1998, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 263 din 15 iulie 1998). Īn acelaşi sens sīnt şi deciziile nr. 43 din 8 iulie 1993 şi nr. 718 din 29 decembrie 1997, publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 175 din 23 iulie 1993 şi, respectiv, nr. 396 din 31 decembrie 1997.

Referitor la afirmaţia că prevederile Cartei Europene vizează, īn mod direct, valori consacrate prin texte ale Constituţiei şi că, prin urmare, ratificarea Cartei nu s-ar putea realiza pe calea ordonanţei, īntrucīt ar presupune, in prealabil, revizuirea Constituţiei, susţinere care. reprezintă esenţa motivării obiecţiei de neconstituţionalitate formulate de grupul de deputaţi; Curtea Constituţională observă că īn această argumentare nu sīnt avute īn vedere unele prevederi exprese ale Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare şi care sīnt esenţiale pentru clarificarea implicaţiilor ratificării Cartei asupra legislaţiei interne. Astfel īn legătură cu susţinerea autorilor sesizării că ratificarea Cartei ar aduce atingere conceptului de »stat naţional, independent, unitar şi indivizibil«, consacrat de art. 1 din Constituţie, este de remarcat că īn preambulul convenţiei (alin. 7) se precizează că »protecţia şi promovarea limbilor regionale sau minoritare īn diferite ţări şi regiuni ale Europei reprezintă o contribuţie importantă la construirea unei Europe bazate pe principiile democraţiei şi ale diversităţii culturale, īn cadrul suveranităţii naţionale şi al integrităţii teritoriale«. Īn acelaşi timp Carta prevede expres īn art. 5, intitulat Obligaţii existente, că »Nici o prevedere a prezentei Carte nu va putea fi interpretată ca implicīnd dreptul de a angaja o activitate sau de a realiza o acţiune ce contravine scopurilor Cartei Naţiunilor Unite sau altor obligaţii de drept internaţional, inclusiv principiului suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor«.

Īn legătură cu afirmaţia cuprinsă īn sesizarea grupului de deputaţi, conform căreia ratificarea Cartei ar impune revizuirea Constituţiei īn ceea ce priveşte limba oficială (art. 13), Curtea remarcă prevederile alin. 6 din preambulul convenţiei, text conform căruia »protecţia şi īncurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă īn detrimentul limbilor oficiale şi al necesităţii de a le īnsuşi«. Totodată, art. 8 alin. 1 consacră īn mod expres, īn materie de īnvăţămīnt, posibilitatea luării unor măsuri īn zonele īn care sīnt folosite limbi regionale sau minoritare, »fără a aduce atingere limbii oficiale a statului«.

Referitor la argumentul invocat īn obiecţia de neconstituţionalitate īn sensul că prin ratificarea Cartei s-ar īnfrīnge principiile de egalitate şi de nediscriminare īn raport cu ceilalţi cetăţeni romāni, consacrate de art. 6 alin. (2) din Constituţie, Curtea observă că īn art. 7 al Cartei, la paragraful 2 teza a doua, se face precizarea că »Adoptarea de măsuri speciale īn favoarea limbilor regionale sau minoritare, destinate să promoveze egalitatea īntre vorbitorii acestor limbi şi restul populaţiei sau urmărind să ţină seama de situaţiile lor specifice, nu este considerată ca un act de discriminare faţă de vorbitorii limbilor mai răspīndite«. Această prevedere trebuie Corelată şi cu posibilitatea largă, oferită prin mai multe dispoziţii ale Cartei, de a se opta de către fiecare stat-parte pentru măsurile cele mai potrivite dintr-o gamă diversă şi graduală de măsuri.

De altfel, Curtea reţine, din analiza conţinutului Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, că o mare parte din măsurile prevăzute se regăsesc īn legislaţia ţării noastre, iar, conform prevederilor art. 2 al Cartei, părţile nu sīnt obligate să aplice toate textele acesteia; ci numai »un minimum de treizeci şi cinci de paragrafe şi cinci de alineate selecţionate din prevederile Părţii III, dintre care cel puţin trei selecţionate din fiecare din art. 8 şi 12 şi unul din fiecare din art. 9, 10, 11 şi 13«. Īn plus, măsurile prevăzute īn Cartă au, īn mare parte, un caracter gradual şi alternativ, existīnd o largă posibilitate de opţiune. Īn celaşi timp, art. 21 din Cartă, prevede că părţile pot să formuleze una sau mai multe rezerve la paragrafele 2-5 ale art. 7 din Cartă, intitulat »Obiective şi principii«.

Considerentele expuse mai sus determină concluzia că ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare nu implică revizuirea Constituţiei. Īntr-adevăr, prin utilizarea posibilităţii de a alege, din cele 98 de măsuri īn favoarea folosirii limbilor regionale sau minoritare, prevăzuta īn artea a III-a a Cartei, un număr de minim treizeci şi cinci de paragrafe sau alineate, precum şi prin utilizarea posibilităţii de a formula una sau mai multe rezerve la paragrafele 2-5 ale art. 7 din Cartă, aceasta poate fi ratificată cu respectarea deplină a cadrului constituţional existent.

Īn consecinţă, Curtea constată că nu se pune problema incidenţei īn cauză a prevederilor art. 148 din Constituţie, privind limitele revizuirii Constituţiei, text invocat de autorii obiecţiei de neconstituţionalitate. Aceasta presupune, desigur, obligaţia Guvernului ca la elaborarea şi doptarea ordonanţei de ratificare a Cartei să asigure, prin posibilităţile pe care aceasta le lasă statelor părţi, alegerea, dintre măsurile alternative prevăzute, a acelora care sīnt compatibile cu Constituţia şi de a face rezervele necesare īn cadrul permis de Cartă, asigurīnd, īn acelaşi timp, şi respectarea limitelor abilitării prevăzute de art. 114 alin. (1) din Constituţie. De altminteri, ordonanţa de ratificare va fi supusă controlului parlamentar, ea, trebuind, conform art. 2 din Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, să fie depusă la Camera Deputaţilor şi la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, pīnă la reluarea lucrărilor Parlamentului. Totodată, ea va putea fi supusă şi controlului concret, posterior, de constituţionalitate, pe calea excepţiei prevăzute la art. 144 lit. c) din Constituţie, cīt şi indirect, controlului abstract, a priori, exercitat asupra legii de aprobare a ordonanţei īn ipoteza formulării unei obiecţii de neconstituţionalitate, potrivit art. 144 lit. a) din Constituţie.

Īn cadrul prezentului control de constituţionalitate asupra prevederilor legii de abilitare, Curtea Constituţională nu īşi poate īntemeia soluţia pe aprecieri asupra unui conţinut ipotetic al ordonanţelor ce vor fi emise de Guvern īn baza legii de abilitare. [...]

Curtea reţine că invocarea de către autorii sesizării a unei recente decizii prin care Consiliul Constituţional al Franţei a stabilit că īn conţinutul Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare există clauze contrare Constituţiei Franţei nu are relevanţă īn cauză, dată fiind reglementarea cu totul diferită — la nivel constituţional — existentă īn ţara noastră cu privire la minorităţile naţionale. Constituţia Romāniei consacră īn art. 4 egalitatea īntre cetăţeni, fără deosebire de »[...] naţionalitate, de origine etnică, de limbă [...]«, īn art. 6 recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale »dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice; culturale, lingvistice şi religioase«, īn art. 32 alin. (3) este garantat »dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnvăţa īn limba lor maternă şi dreptul de a fi instruite īn această limbă«; iar prin art. 127 se acordă, dreptul cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale do a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului judiciar, de a vorbi īn instanţă şi de a pune concluzii prin interpret. Acest cadru constituţional fac posibilă receptarea corespunzătoare a măsurilor prevăzute īn Cartă.

Īn fine, susţinerea autorilor obiecţiei de neconstituţionalitate că, īn cazul ratificării Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, s-ar īncălca unele prevederi ale Tratatului de īnţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre Romānia si Republica Ungară, prin care cele două părţi au precizat »īn mod expres acordul lor asupra faptului că Recomandarea 1201 a Consiliului Europei nu obligă părţile să acorde persoanelor care fac parte din minorităţi dreptul la un statut special de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice«, nu poate fi primită de Curte, īntrucīt Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare nu cuprinde referiri la autonomia teritorială, iar, pe de altă parte, eventuala neconcordanţă dintre cele două documente nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate.

Avīnd īn vedere considerentele expuse, īn temeiul prevederilor art. 144 lit. a) şi ale art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi ale art. 13 alin. (1 ) lit. A. a) şi ale art. 17 din Legea nr. 47/1992, republicată, [...] cu majoritate de voturi cīt priveşte dispoziţiile art. 1 lit. C pct. 16 şi lit. F pct. 8, CURTEA, īn numele legii DECIDE:

Constată că dispoziţiile art. 1 lit. C pct. 16 şi lit. F pct. 2 şi 8 din Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, adoptată īn şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 1 iulie 1999 sīnt constituţionale.”

S-a formulat şi o opinie separată:

„Considerăm că dispoziţiile art. 1 lit. c) pct. 16 privind »Ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare« din Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe contravine dispoziţiilor constituţionale, motiv pentru care nu putem subscrie la opinia majorităţii judecătorilor. Ca atare, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de către cei 61 de deputaţi este īntemeiată.

Opinia separată pe care o formulăm se fundamentează, īn principal pe următoarele argumente:

1. Potrivit Constituţiei Romāniei, tratatele internaţionale care angajează statul romān, spre deosebire de alte convenţii sau acorduri internaţionale trebuie ratificate de Parlamentul Romāniei. Această regulă constituţională rezultă din art. 91 alin. (1) din Constituţie potrivit căruia »Preşedintele īncheie tratate internaţionale īn numele Romāniei, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, īn termen de 60 de zile«, din art. 11 alin. (2) din Constituţie potrivit căruia »Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern«, din art. 20 alin. (2) din Constituţie potrivit căruia »Dacă există neconcordanţe īntre pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romānia este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale«. lată de ce, īntr-o interpretare riguroasă a dispoziţiilor constituţionale, ratificarea unor asemenea tratate revine īn exclusivitate Parlamentului, iar o asemenea atribuţie nu poate fi delegată nimănui.

2. Dacă este adevărat că ratificarea acestor tratate se face prin lege, prilej cu care se pot formula rezerve sau se pot face declaraţii, nu este mai puţin adevărat că aici legea apare ca mijlocul, procedeul tehnic prin care se exercită această atribuţie. Trebuie să se facă o clară distincţie īntre atribuţia de ratificare şi atribuţia de legiferare. Dacă legiferarea poate fi delegată īn condiţiile expres prevăzute de art. 114 din Constituţie, delegarea altor atribuţii este contrară dispoziţiilor constituţionale. Īn afara ratificării, şi alte atribuţii care se finalizează tot prin adoptarea de legi, precum aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat sau declararea stării de război [vezi art. 62 alin. (2) lit. b) şi lit. d) din Constituţie], rămīn atribuţii exclusive ale Parlamentului. De aceea nici nu se poate pune problema delegării lor. Aceasta, deoarece Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al poporului romān, conform art. 58 alin. (1) din Constituţie, este īnvestit cu unele īmputerniciri, pe care trebuie să le xercite numai el, asumīndu-şi astfel īntreaga responsabilitate constituţională.

3. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare este un tratat supus rigorilor stabilite prin dispoziţiile constituţionale mai īnainte identificate. Acest lucru rezultă din chiar formulările din conţinutul său precum cele de »Statele membre ale Consiliului Europei«, »stat contractant« etc.

Este īn afara oricărei īndoieli că exigenţele integrării īn instituţiile şi structurile europene răspund unor cerinţe imperioase, salutare şi că unor asemenea scopuri şi eforturi Carta oferă soluţii valoroase. Dar introducerea īn dreptul intern a unor asemenea norme trebuie făcută prin procedeele si tehnicile prevăzute de Constituţia Romāniei.

4. Īn jurisprudenţa Curţii Constituţionale este prima confruntare directă şi concretă cu o asemenea obiecţie de neconstituţionalitate. Curtea a soluţionat mai multe obiecţii privind legi de abilitare, iar uneori s-au ridicat şi probleme de ratificare, dar nu privitoare la tratatele din categoria celor nominalizate īn art. 91 alin. (1) din Constituţie. Manifestīnd exigenţă profesională, dar şi prudenţă, Curtea Constituţională, īn cazurile concrete, a stabilit că: »...delegarea ratificării unor tratate internaţionale, invocīndu-se art. 91 alin. (1 ) din Constituţie...« se referă numai la »situaţia īn ceea ce priveşte tratatele īncheiate de şeful statului, dar īn enumerarea cuprinsă īn legea de abilitare nu sīnt menţionate acorduri de această natură, reglementarea criticată privind, īn marea lor majoritate, ratificarea unor documente internaţionale cu caracter financiar, iar celelalte referindu-se la aspecte de ordin tehnic, cum ar fi controlul autovehiculelor, transportul de mărfuri perisabile, ...īntre care chiar un acord semnat de Guvernul Romāniei« (vezi Decizia nr. 105/1998 precum şi deciziile nr. 43/1993, nr. 718/1998 acolo invocate).

Recunoscīnd subtilitatea exprimării Curţii, este evidentă poziţia sa privind delegarea ratificării unor asemenea tratate.

5. Examinarea conţinutului normativ al Cartei īnvedrează existenţa unor măsuri de domeniul legilor constituţionale sau care pun īn discuţie valori garantate de Constituţie. De aceea īn aprecierea acestui conţinut normativ trebuie avute īn vedere categoriile de legi stabilite c art. 72 alin. (1) din Constituţie, şi anume legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare. Tot Constituţia stabileşte clar deosebirile de conţinut de formă (procedură) īntre aceste trei categorii de legi. Domeniile rezervate acestor categorii de legi obligă ca normele privind trăsăturile statului romān, justiţia, administraţi, limba oficială să fie cuprinse, desigur, la nivelul marilor principii, numai īn Constituţie sau īn legi constituţionale, īn sensul art. 72.

Datorită acestui fapt, ratificarea Cartei, care va īnsemna fără īndoială un cīştig īn eforturile de realizare a unui stat de drept şi democratic, revine numai īn sarcina Parlamentului, care va trebui să facă şi un examen riguros al concordanţei dispoziţiilor sale cu cele ale Constituţiei astfel să poată iniţia o eventuală revizuire a acesteia. Iar unele dispoziţii din Cartă trebuie supuse acestui regim juridic.

6. Dacă art. 114 din Constituţie interzice o lege special de abilitare a Guvernului pentru domenii care fac obiectul legii organice, cu atīt mai mult este contrară Constituţiei abilitarea pentru domenii care fac obiectul legilor constituţionale. Art. 72 din Constituţie realizează de fapt o ierarhi a legilor, art. 114 respectă această ierarhie, Parlamentului fiindu-i interzis să o răstoarne.

7. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritar este o problemă comună a statelor membre ale Consiliului Europei. De aceea, poate mai puţin ca un argument pur juridic pentru Curtea noastră Constituţională, este pertinent menţionarea unor documente din alte ţări. Īn acest sens considerăm că poate fi invocată Decizia Consiliului Constituţional din Franţa (nr. 99-412 D.C. din 15 iunie 1999). Consiliul Constituţional a fost sesizat de Preşedintele Republicii Franceze cu privire la problema de a şti dacă ratificarea Cartei trebuie precedată de o revizuire Constituţiei. Consiliul Constituţional a decis că aceasta cuprinde clauze contrare Constituţiei.”

Decizie referitoare la constituţionalitatea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernulul nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, nr. 114 din 20 iulie 1999

Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 370 din 3 august 1999

Un grup de 86 de deputaţi au sesizat Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea Legii īnvăţămīntului, prin Adresa nr. XIV/552 din 6 iulie 1999 a secretarului general al Senatului, formīnd obiectul Dosarului nr. 140A/1999.

Prin sesizare s-a solicitat să se constate că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 este neconstituţională īn ansambul ei şi, īn subsidiar, să se constate neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 123 din aceeaşi lege.

Solicitarea s-a īntemeiază pe următoarele considerente:

„I. Prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 au fost īncălcate prevederile art. 114 alin. din Constituţie, care impun ca un astfel de act normativ să fie emis numai īn cazuri excepţionale.

Īn argumentarea acestei susţineri se evocă practica jurisdicţională īn materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995, potrivit căreia cazul excepţional de care depinde legitimitatea constituţională a Ordonanţei de urgenţă se justifică »pe necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate īn vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public«. Īn acest context se arată că din Nota de fundamentare care a īnsoţit proiectul, nu pot fi reţinute »nici xistenţa unei situaţii excepţionale, nici necesitatea instituirii de urgenţă a măsurilor prevăzute īn ordonanţă, astfel īncīt să se pună īn discuţie evitarea unei grave atingeri aduse interesului public«. Guvernul are obligaţia constituţională ca, īn scopul realizării programului său de guvernare, să asigure reglementarea normativă de către Parlament, prin lege. Se afirmă că scopul Guvernului a fost acela de a institui o reglementare direct aplicabilă, īncălcīnd astfel competenţa Parlamentului, de unică autoritate legiuitoare a ţării, prevăzută la art. 58 din Constituţie.

Obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 a fost, aşa cum rezultă din Nota de fundamentare, »īmbunătăţirea şi armonizarea Legii nr. 84/1995 cu prevederile Programului Guvernului Romāniei īn vederea introducerii şi accelerării reformei īnvăţămīntului şi educaţiei«. Īnsă, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, s-a statuat că »modificarea sau unificarea legislaţiei īntr-un domeniu sau altul nu justifică, prin ea īnsăşi, emiterea unei ordonanţe de urgenţă«. De altfel, urgenţa reglementării prevăzute īn Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 este infirmată de īntīrzierea discutării īn Parlament a legii de aprobare, din anul 1997 pīnă īn luna iunie a anului 1999.

II. Dispoziţiile art. 123, cuprinse la pct. 48 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, sīnt neconstituţionale, īntrucīt ele īncalcă prevederile art. 6 şi 13 din Constituţie.

II. 1. Dispoziţiile art. 6 din Constituţia Romāniei reglementează, la alin. (1), recunoaşterea şi garantarea dreptului persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol »reglementează obligativitatea ca măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale să fie conforme cu principiile egalităţii şi nediscriminării īn raport cu ceilalţi cetăţeni romāni«.

II. 2. Dispoziţiile art. 13 din Constituţie consacră limba romānă ca limbă oficială īn Romānia.

Raportīnd la aceste texte constituţionale dispoziţiile cuprinse īn art. 123 din Legea nr. 84/1995, īn redactarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997, rezultă că aceste prevederi sīnt neconstituţionale pentru următoarele considerente:

a) Se oferă posibilitatea să se īnfiinţeze, la cerere şi prin lege, instituţii de īnvăţămīnt superior multiculturale, īn care limbile de predare vor fi stabilite īn cadrul legii de īnfiinţare, ceea ce poate exclude şi folosirea limbii romāne. Avīnd īn vedere că orice universitate este, prin menirea sa, multiculturală, sintagma »universitate multiculturală« nu este de natură să asigure prezenţa limbii romāne ca limbă de predare.

b) Prevederile legale criticate sīnt īn contradicţie şi cu recomandările Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare şi ale Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, care recomandă să se asigure posibilitatea de instruire şi de educaţie īn limba maternă, fără a se aduce atingere īnvăţării sau predării īn limba oficială. De aceea art. 123 »excede atīt prevederilor constituţionale, cīt şi recomandărilor pe plan european īn materie«."

Faţă de această solicitare, Preşedintele Camerei Deputaţilor a arătat următoarele:

„I. Cu referire la constituţionalitatea invocată la pct. I al sesizării, privind īncălcarea prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia Romāniei, īn sensul că nu sīnt īntrunite cele două caracteristici ale unei ordonanţe de urgenţă (caracterul de urgenţă şi situaţia excepţională), se apreciază că sesizarea este neīntemeiată.

Motivele care au condus la emiterea de către Guvernul Romāniei a Ordonanţei de urgenţă nr. 36/1997 au fost de natură a impune adoptarea unei astfel de soluţii legislative. Voinţa Guvernului, atunci cīnd a ales calea delegării legislative, prevăzută la art. 114 alin. (4) din Constituţia Romāniei, şi, ulterior, voinţa legiuitorului, prin aprobarea procedurii de urgenţă, au avut īn vedere accelerarea reformei īnvăţămīntului şi educaţiei, cu aplicare din anul şcolar imediat următor, respectiv anul şcolar 1997/1998. Necesitatea implementării, cīt mai urgent, a măsurilor de reformă, legiferarea acestora īn timp util pentru a fi aplicate īn anul şcolar 1997/1998, cunoscut fiind că fiecare an şcolar debutează īn luna septembrie, dată la care planurile, programele, manualele şcolare trebuie să fie deja cunoscute de cei vizaţi, conduc la determinarea caracterului excepţional şi de urgenţă al acestui act normativ. Legiferarea măsurilor de reformă preconizate pentru īnvăţămīntul romānesc nu poate fi asemuită cu »unificarea legislaţiei« īn domeniu sau cu »o modificare«, pur şi simplu, a acesteia. Īn momentul legiferării s-a avut īn vedere īmbunătăţirea prevederilor Legii nr. 84/1995, a introducerii şi accelerării reformei īnvăţămīntului şi educaţiei cīt mai repede posibil, īncepīnd cu anul şcolar şi anul universitar imediat următor.

II. De asemenea, se mai arată că este neīntemeiată şi critica potrivit căreia »dispoziţiile art. 123 din Legea īnvăţămīntului nr. 84/1995, cuprinse la pct. 48 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995«, contravin prevederilor art. 6 şi 13 din Constituţia Romāniei, pentru următoarele motive: Īn cadrul cap. XII, destinat īnvăţămīntului pentru minorităţile naţionale, prin dispoziţiile art. 123, īn noua reglementare s-au eliminat restricţiile referitoare la dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale la diferite forme şi niveluri de īnvăţămīnt, acces care este permis, ca regulă generală, potrivit prevederilor art. 118 din Legea nr. 84/1995, republicată, dar restricţionat, mai ales cel universitar, prin art. 123, īn redactarea iniţială, la »grupe, secţii cu predare īn limba maternă, pentru pregătirea personalului necesar īn activitatea didactică şi cultural-artistică«. Cu referire la limba romānă, textele art. 123 nu exclud folosirea acesteia īn instituţiile de īnvăţămīnt superior multiculturale. Dimpotrivă, art. 122 şi alin. (1) al art. 123, īn noua redactare, subliniază obligativitatea īnsuşirii terminologiei de specialitate īn limba romānă, iar cu privire la limbile de predare īn astfel de instituţii, acestea se vor stabili prin legile de īnfiinţare, care se vor adopta avīnd īn vedere şi oportunitatea unor astfel de cereri.”

Īn punctul său de vedere, preşedintele Senatului a arătat că sesizarea de neconstituţionalitate este neīntemeiată pentru următoarele motive:

„1. Īn conformitate cu art. 114 alin. (4) din Constituţie, ordonanţa de urgenţă poate fi emisă īn cazuri excepţionale. Aprecierea necesităţii şi urgenţei reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate īn vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, aparţine, īn exclusivitate, iniţiatorului ordonanţei de urgenţă, deoarece este singurul īn măsură să cunoască situaţia de fapt din domeniul īn care se propune noua reglementare.

2. Argumentul potrivit căruia art. 123 din Legea nr. 84/1995, īn redactarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997, este neconstituţional, pentru că dă posibilitatea īnfiinţării de instituţii de īnvăţămīnt superior multiculturale, nu este īntemeiat, deoarece legea nu precizează expres, nicăieri īn conţinutul său, că acest lucru ar exclude folosirea şi a limbii romāne ca limbă de predare īntr-o astfel de instituţie de īnvăţămīnt superior.

3. Īntr-o asemenea interpretare, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 este īn concordanţă cu prevederile Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, ratificată de Romānia prin lege, şi ale Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, cu recomandările pe plan european īn materie, precum şi cu prevederile legislaţiei noastre interne.

Īn concluzie, se apreciază că art. 123, īn redactarea de la pct. 48 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, precum şi legea īn ansamblul ei sīnt īn acord cu prevederile Constituţiei Romāniei şi se solicită respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate, ca nefiind īntemeiată.”

Guvernul, īn punctul său de vedere, a susţinut, următoarele:

„Dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Constituţie nu au nici o incidenţă īn cauza ce formează obiectul acestei sesizări, īn care Curtea Constituţională urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii unei legi — cea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă, a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, īn temeiul art. 144 lit. a) din Constituţie. Invocarea neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997, īn raport cu dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Constituţie, nu poate constitui motiv de neconstituţionalitate a legii prin care această ordonanţă a fost aprobată, obiectul controlului de neconstituţionalitate fiind reprezentat de dispoziţiile legii.

Īn privinţa neconstituţionalităţii art. 123, īnscris la pct. 48 din lege, īn raport cu dispoziţiile art. 6 şi 13 din Constituţie, se arată următoarele:

a) Aceste dispoziţii legale nu numai că sīnt īn deplină concordanţă cu cele ale art. 6 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora »statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase«, dar ele oferă şi garanţia că dispoziţiile constituţionale sus-menţionate īşi găsesc aplicabilitatea īn mod concret şi eficient. Posibilitatea organizării unor unităţi de īnvăţămīnt superior īn limba minorităţilor naţionale, precum şi a īnfiinţării unor instituţii de īnvăţămīnt superior multiculturale nu creează nici o discriminare īn raport cu ceilalţi cetăţeni romāni, ci, dimpotrivă, este menită să asigure egalitatea cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale cu cei de etnie romānă pentru care există un cadru instituţional de īnvăţămīnt corespunzător.

b) De asemenea, se mai arată că, īn raport cu dispoziţiile art. 13 din Constituţie, potrivit cărora »Īn Romānia, limba oficială este limba romānă«, prevederile art. 123 din legea criticată sīnt constituţionale. Este de observat că la alin. (1) al acestui articol se prevede că īn cadrul instituţiilor de īnvăţămīnt universitar de stat, la grupele, secţiile, colegiile şi facultăţile cu predare īn limba minorităţilor naţionale »se va asigura īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă«. De asemenea, īn ceea ce priveşte instituţiile de īnvăţămīnt superior multiculturale, se prevede că prin legea de īnfiinţare se stabilesc şi limbile de predare, ceea ce nu exclude posibilitatea ca una din acestea să fie limba romānă. Totodată se apreciază că art. 23 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 nu este īn contradicţie cu recomandările Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, care recomandă să se asigure posibilitatea de instruire şi educaţie īn limba maternă, fără a se aduce atingere īnvăţării sau predării īn limba oficială, īntrucīt, prin organizarea de grupe, secţii, colegii şi facultăţi īn cadrul instituţiilor de īnvăţămīnt universitar de stat, nu se aduce atingere īnvăţării şi predării īn limba oficială īn celelalte facultăţi din instituţia respectivă.”

Curtea constituţională a solicitat o informare din partea Ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la poziţia sa faţă de obiecţia de neconstituţionalitate formulată de grupul de deputaţi. Īn consideraţiile Ministerului Educaţiei Naţionale, cuprinse īn Adresa nr. 36.271 din 16 iulie 1999, se apreciază că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 este īn concordanţă cu prevederile Constituţiei Romāniei şi cu normele juridice internaţionale, arătīndu-se următoarele:

„1. Există o neconcordanţă īntre obiectul sesizării formulate şi argumentele de econstituţionalitate: sesizarea are ca obiect Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, īn timp ce argumentul de neconstituţionalitate adus la pct. 1 din sesizare are ca obiect Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997. Ordonanţa de urgenţă a fost discutată īn Parlamentul Romāniei, parcurgīnd fazele prevăzute de lege şi obţinīnd votul majorităţii. A fost, astfel, promovată Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995.

Afirmaţia de la pct. 1, conform căreia s-a īncălcat competenţa constituţională a Parlamentului, nu poate avea īn vedere legea menţionată.

2. Constituţia Romāniei permite ca o lege organică să fie modificată printr-o ordonanţă de urgenţă īn circumstanţe excepţionale, care vizează interesul public. Ministerul Educaţiei Naţionale a apreciat, īn nota de fundamentare şi īn intervenţiile reprezentanţilor săi, cu ocazia discutării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 īn comisiile de specialitate şi īn plenul celor două Camere ale Parlamentului, că asemenea situaţii sīnt reprezentate de reformele de structură angajate, care cuprind: »a) necesitatea introducerii unui nou curriculum naţional pentru īnvăţămīntul preuniversitar; b) necesitatea trecerii la un nou tip de finanţare — cea globală — īn īnvăţămīntul superior; c) necesitatea introducerii unui management performant īn unităţile şcolare şi de īnvăţămīnt superior; d) descentralizarea sistemului de īnvăţămīnt, creşterea autonomiei instituţiilor; e) inserţia sistemului de īnvăţămīnt īn viaţa comunităţilor locale şi construirea parteneriatului social; f) prelungirea duratei īnvăţămīntului obligatoriu, īn acord cu tendinţele pe plan internaţional şi cu necesitatea ridicării gradului de educaţie a populaţiei.«

3. Īn legătură cu susţinerea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 123 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, īn raport cu prevederile art. 6 şi 13 din Constituţie, se constată că au fost formulate două categorii de argumente:

a) Primul argument este acela că se pot īnfiinţa instituţii de īnvăţămīnt multiculturale īn care folosirea limbii romāne poate fi exclusă, ceea ce īncalcă dispoziţiile art. 6 şi 13 din Constituţie.

Potrivit opiniei Ministerului Educaţiei Naţionale, acest argument este neīntemeiat, deoarece:

- nu este īn contradicţie cu art. 6 alin. (1) din Constituţie, care prevede garantarea dreptului persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale la pregătirea, dezvoltarea identităţii lor specifice, ci, dimpotrivă, contribuie la exprimarea acestui drept;

- nu este īn contradicţie cu art. 6 alin. (2), īntrucīt nu instituie discriminări īn raport cu alţi cetăţeni romāni;

- īn art. 123 alin. (3) din lege se prevede că universităţile sīnt īncurajate să dezvolte structuri şi mecanisme multiculturale, īn conformitate cu ideea, īnsuşită de autorii sesizării, că orice universitate este prin misiunea ei multiculturală. O universitate multiculturală, īn sensul dat īn gīndirea politică acestui termen, este o instituţie īn care cei care participă la ea sīnt persoane cu identităţi culturale diferite, constituite pe temeiul apartenenţei lor la grupuri naţionale, etnice, rasiale sau religioase diferite, şi īn care: 1) cei care participă la ea beneficiază de faptul de a fi īmpreună; 2) sīnt create mecanisme pentru promovarea instituţiilor culturale diferite;

- dispoziţiile art. 123 nu vin īn contradicţie cu art. 13 din Constituţie, care consacră limba romānă ca limbă oficială īn Romānia. Argumentul adus īn discuţie, īn acest sens, de autorii, sesizării este că prin aplicarea alin. (1) este posibil ca limba romānă să nu fie o limbă de predare īntr-o universitate multiculturală. Or, alin. (1) menţionează explicit că īn fiecare universitate de acest fel limbile de predare sīnt stabilite prin legea de īnfiinţare a universităţii.

Ca urmare, obiecţia de neconstituţionalitate poate viza nu art. 123 alin. (1) din ordonanţă, ci o eventuală lege viitoare de īnfiinţare a unei universităţi multiculturale īn care folosirea limbii romāne ar fi exclusă.

b) A doua categorie de argumente avansate de autorii sesizării privind neconstituţionalitatea art. 123 arată că acest text legal este īn contradicţie cu recomandările Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, fiind excedate recomandărilor pe plan european. Īn opinia Ministerului Educaţiei Naţionale, faptul că o reglementare excede unei prevederi sau unei recomandări nu atrage concluzia că aceasta este īn contradicţie cu respectarea prevederii sau recomandării.

Īn consecinţă, se consideră că cele două categorii de argumente nu susţin sesizarea de neconstituţionalitate.”

Curtea Constituţională a constatat:

„I. Īn privinţa criticii referitoare la īncălcarea dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Constituţie prin adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995:

Īn conformitate cu art. 114 alin. (4) din Constituţie, »Īn cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. Acestea intră īn vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află īn sesiune, el se convoacă īn mod obligatoriu«.

Din acest text constituţional rezultă că ordonanţa de urgenţă trebuie să īndeplinească două condiţii: să fie emisă īn »cazuri excepţionale«, iar măsurile adoptate să prezinte caracter de urgenţă. Constituţia nu precizează expres conţinutul noţiunii de »cazuri excepţionale«, astfel că este necesară interpretarea sistematică a ansamblului textelor relevante. Īn acest sens, prin Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995, Curtea Constituţională a statuat că »prin cazuri excepţionale, īn sensul art. 114 alin. (4) din Constituţie, se īnţelege acele situaţii care nu se pot īncadra īn cele avute īn vedere expres de lege. Īn consecinţă, dacă legiuitorul nu a instituit o normă specifică unei circumstanţe excepţionale, ar fi contrar īnseşi voinţei acestuia, ca regulile existente să fie aplicate cazurilor excepţionale la care se referă art. 114 alin. (4) din Constituţie«. Prin aceeaşi decizie s-a mai arătat că, īn considerarea unor asemenea situaţii extreme, intervenţia Guvernului pe calea ordonanţei de urgenţă, īn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie, este justificată de interesul public legat de caracterul anormal şi excesiv al cazurilor excepţionale; de aceea o astfel de măsură se poate fundamenta numai pe necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate īn vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. Tot astfel, īn Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998, Curtea Constituţională a subliniat caracterul obiectiv al cazului excepţional, »īn sensul că existenţa sa nu depinde de voinţa Guvernului, care, īn asemenea īmprejurări, este constrīns să reacţioneze prompt pentru apărarea unui interes public, pe calea ordonanţei de urgenţă«, ci depinde de necesitatea sau de existenţa unor īmprejurări care să justifice cazul excepţional iar urgenţa reglementării să rezulte din Nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă ori din justificările prezentate de Guvern la dezbaterile parlamentare privind proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă. Īn consecinţă, ordonanţa de urgenţă a Guvernului nu este condiţionată de posibilitatea utilizării altor mijloace constituţionale, cum ar fi adoptarea iniţiativei legislative īn procedura legislativă obişnuită.

Īn lumina acestor considerente, Curtea, examinīnd Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 10 iulie 1997, constată că Guvernul a avut īn vedere, la emiterea acestei ordonanţe, īmbunătăţirea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 şi armonizarea acesteia cu prevederile Programului Guvernului Romāniei şi cu tratatele şi convenţiile la care Romānia este parte, īn vederea introducerii şi accelerării reformei īnvăţămīntului. Īn cadrul normelor generale ale legii, īn capitolul destinat īnvăţămīntului pentru minorităţile naţionale au fost propuse prevederi menite să extindă accesul minorităţilor naţionale la diferite forme şi niveluri de īnvăţămīnt. S-au avut īn vedere şi flexibilizarea admiterii īn īnvăţămīntul preuniversitar şi superior, creşterea exigenţei īn etapele terminale ale acestor studii, precum şi crearea cadrului legislativ pentru parteneriatul social şi motivarea unor investiţii īn formarea profesională — toate acestea cu aplicare din anul şcolar universitar 1997/1998. Tot astfel, Programul Guvernului a inclus şi direcţii privind reforma īnvăţămīntului, ceea ce a determinat luarea, īn termen cīt mai scurt, de măsuri pentru īmbunătăţirea prevederilor Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, motiv pentru care īn Nota de fundamentare a Ordonanţei a Guvernului nr. 36/1997 s-a utilizat sintagma »introducerea şi accelerarea reformei īnvăţămīntului şi educaţiei«. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin reprezentanţii săi, a arătat, cu ocazia dezbaterilor īn Plenul celor două Camere ale Parlamentului a proiectului de lege privind Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, că circumstanţele excepţionale ce vizează interesul public sīnt reprezentate de reformele de structură angajate, care cuprind: a) necesitatea introducerii unui nou curriculum naţional pentru īnvăţămīntul preuniversitar; b) necesitatea trecerii la un nou tip de finanţare — cea globală — īn īnvăţămīntul superior; c) necesitatea introducerii unui management performant īn unităţile şcolare şi de īnvăţămīnt superior; d) descentralizarea sistemului de īnvăţămīnt, creşterea autonomiei instituţiilor; e) inserţia sistemului de īnvăţămīnt īn viaţa comunităţilor locale şi construirea parteneriatului social; f) prelungirea duratei īnvăţămīntului obligatoriu īn acord cu tendinţele pe plan internaţional şi cu necesitatea ridicării gradului de educaţie a populaţiei.

Acest ansamblu de motive este suficient spre a reţine că īmprejurările concrete avute īn vedere de iniţiatorul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 reprezentau un caz excepţional şi impuneau măsuri cu caracter de urgenţă, īn scopul adoptării cīt mai rapide a reformei īnvăţămīntului, pentru a fi aplicată īncă din luna septembrie a anului 1997. Curtea Constituţională observă că aprecierea interesului public trebuie făcută īn raport cu data emiterii ordonanţei de urgenţă, iar nu cu data dezbaterii īn Parlament a proiectului legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă ori cu data finalizării acestei dezbateri. Īn cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997, a fost important ca măsurile privind introducerea şi accelerarea reformei īnvăţămīntului să intre īn vigoare de īndată; or, acest rezultat nu s-ar fi putut obţine, practic, īn sesiune ordinară, după īnceperea anului şcolar.

Curtea constată, de asemenea, că, prin adoptarea acestui act normativ, nu s-a īncălcat competenţa constituţională a Parlamentului, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 nu reglementează organizarea generală a īnvăţămīntului, domeniu rezervat legii organice, conform dispoziţiilor art. 72 alin. (3) lit. m) din Constituţie, ci reglementează alte aspecte, relative la aplicarea programului de reformă īn domeniul educaţiei naţionale, cuprinzīnd, īn esenţă, modalităţile īn care se va efectua ameliorarea procesului educaţional naţional. Īn acest sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 718 din 29 decembrie 1997, referitoare la constituţionalitatea unor prevederi ale Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, decizie publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 396 din 31 decembrie 1997, a statuat că delegarea legislativă relativă la aplicarea programului de reformă īn domeniul educaţiei naţionale, care priveşte alte aspecte decīt cele referitoare la organizarea generală a īnvăţămīntului — cum ar fi modalităţile īn care se va efectua ameliorarea procesului educaţional naţional, īn cadrul regimului general al īnvăţămīntului şi īn conformitate cu prevederile cuprinse īn legislaţia īn vigoare — nu este de domeniul legii organice şi, de aceea, poate face obiectul unei ordonanţe emise īn baza legii de abilitare. Īn consecinţă, dacă o asemenea reglementare este posibilă pe calea ordonanţei emise īn baza unei legi de abilitare, cu atīt mai mult ea va fi posibilă pe calea ordonanţei de urgenţă. De asemenea, prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, Curtea Constituţională a statuat că interdicţia de a emite ordonanţe īn domeniul legilor organice priveşte exclusiv ordonanţele adoptate īn temeiul unei legi de abilitare, nu şi ordonanţele de urgenţă, deoarece »cazul excepţional«, ce mpune adoptarea unei măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public, ar putea reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut īn vedere ar fi sacrificat, ceea ce este īmpotriva finalităţii constituţionale a instituţiei. S-a precizat că ordonanţa de urgenţă nu este o varietate a ordonanţei, pe baza unei legi de abilitare, ci o măsură de ordin constituţional ce permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului, să facă faţă unui caz excepţional şi care se justifică prin necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate īn vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.

Īn prezenta cauză este de observat, īn plus, că Parlamentul a modificat īn 79 de poziţii (puncte) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, īncorporīnd īn lege şi unele prevederi cu caracter de lege organică, motiv pentru care aceasta a fost votată cu respectarea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţie, deci cu majoritatea constituţională prevăzută pentru adoptarea legilor organice.

Īn ceea ce priveşte argumentul din punctul de vedere al Guvernului şi din consideraţiile Ministerului Educaţiei Naţionale, īn sensul că dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Constituţie nu sīnt incidente īn cauza ce formează obiectul acestei sesizări, īntrucīt sesizarea priveşte neconstituţionalitatea legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă, iar nu neconstituţionalitatea acesteia din urmă, Curtea Constituţională constată că, īn temeiul atribuţiei prevăzute la art. 144 lit a) din Constituţie, are competenţa de a se pronunţa şi asupra constituţionalităţii ordonanţei de urgenţă a Guvernului, aprobată prin art. I din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995. Īntr-adevăr, dispoziţiile art. 51 referitoare la supremaţia Constituţiei şi cele ale art. 114 alin. (5) din Constituţie īmpiedică Parlamentul să aprobe o ordonanţă emisă īn baza delegării legislative, dacă acea ordonanţă fusese adoptată cu īncălcarea dispoziţiilor constituţionale relevante. Prin aprobarea ordonanţei de către Parlament, īntregul său conţinut devine lege, care apare astfel ca un act juridic distinct de fosta ordonanţă, ale cărei dispoziţii menţinute prin legea de aprobare operează ca prevederi legale de la data intrării īn vigoare a legii. Curtea Constituţională s-a pronunţat īn acest sens prin Decizia nr. 46 din 24 aprilie 1996, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 108 din 28 mai 1996.

Īn consecinţă, sīnt neīntemeiate criticile formulate prin obiecţia de neconstituţionalitate cu privire la īncălcarea dispoziţiilor art. 114 alin. (4) şi, implicit, a dispoziţiilor art. 114 alin. (5) din Constituţie.

II. Īn privinţa criticii conform căreia art. 123, īn redactarea dată prin Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, īncalcă dispoziţiile art. 6 şi 13 din Constituţie şi excede »reglementărilor īn materie pe plan european«: Curtea Constituţională s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii art. 123 din Legea īnvăţămīntului nr. 84/1995, īn redactarea īn care acest text legal a fost adoptat iniţial, şi anume: »Īn īnvăţămīntul universitar de stat se pot organiza, la cerere şi īn condiţiile prezentei legi, grupe şi secţii cu predarea īn limba maternă pentru pregătirea personalului necesar īn activitatea didactică şi cultural-artistică«. Prin Decizia nr. 72 din 18 iulie 1995, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 167 din 31 iulie 1995, Curtea Constituţională a constatat că aceste prevederi legale erau constituţionale. Ulterior, pct. 37 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 a modificat art. 123 din Legea īnvăţămīntului nr. 84/1995, care, astfel, a primit următoarea redactare: »(1) Īn īnvăţămīntul universitar de stat se pot organiza, īn condiţiile legii, la cerere, grupe, secţii, colegii, facultăţi şi instituţii de īnvăţămīnt cu predarea īn limba maternă. Īn acest caz, se va asigura īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă. (2) Se īncurajează instituţiile de īnvăţămīnt superior cu structuri şi activităţi multiculturale pentru promovarea convieţuirii interetnice armonioase şi integrării la nivel naţional şi european. (3) Se īncurajează, la cerere, pregătirea de specialişti romāni īn limbile minorităţilor naţionale". Cu ocazia dezbaterii īn Parlament a proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997, redactarea art. 123 a fost din nou modificată, dobīndind conţinutul reprodus anterior īn cuprinsul prezentei decizii şi care constituie obiectul sesizării de neconstituţionalitate a grupului de 86 de deputaţi.

Examinīnd art. 123 din Legea īnvăţămīntului, īn această din urmă redactare, Curtea Constituţională constată că textul de lege este īn concordanţă cu dispoziţiile art. 6 şi art. 13 din Constituţie, a căror īncălcare se susţine prin obiecţia de neconstituţionalitate. Art. 123, īn noua redactare, se află, de asemenea, īn concordanţă şi cu pactele internaţionale la care Romānia este parte.

II.1. Potrivit art. 6 din Constituţie, »(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. (2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate i de nediscriminare īn raport cu ceilalţi cetăţeni romāni«. Curtea observă că, īn raport cu reglementările legale anterioare — deopotrivă constituţionale —, textul legal ce face obiectul prezentei sesizări de neconstituţionalitate extinde accesul minorităţilor naţionale la diferite forme şi niveluri de īnvăţămīnt. Posibilitatea organizării unor unităţi de īnvăţămīnt superior īn limbile minorităţilor naţionale, precum şi a īnfiinţării unor instituţii de īnvăţămīnt superior multiculturale nu creează discriminări īn raport cu ceilalţi cetăţeni romāni, ci, dimpotrivă, este menită să asigure egalitatea cetăţenilor aparţinīnd minorităţilor naţionale cu cei de etnie romānă, īn privinţa existenţei unui cadru instituţional de īnvăţămīnt corespunzător. Īn acest sens, alin. (4) al art. 123 prevede că »La toate formele de īnvăţămīnt īn limba romānă sau īn limbile minorităţilor naţionale se poate īnscrie şi pregăti orice cetăţean romān, indiferent de limba sa maternă şi de limba īn care a urmat studiile anterioare«. Aceste prevederi sīnt »conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare īn raport cu ceilalţi cetăţeni romāni« [art. 6 alin. (2) din Constituţie].

De asemenea, Curtea constată că textul art. 123 este īn concordanţă şi cu dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora: »Dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnvăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite īn această limbă sīnt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege«. Or, prin art. 123, astfel cum a fost modificat prin Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997, se instituie tocmai aceste modalităţi de exercitare a dreptului persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnvăţa limba lor maternă şi a dreptului de a fi instruite īn această limbă.

Nu este īntemeiată nici susţinerea conform căreia prin legea de īnfiinţare s-ar putea exclude folosirea limbii romāne ca limbă de predare, īntrucīt, potrivit părţii finale a alin. (1) al art. 123, »Limbile de predare īn aceste instituţii de īnvăţămīnt superior se stabilesc īn cadrul legii de īnfiinţare«. Din ansamblul dispoziţiilor art. 123 nu rezultă existenţa vreunei norme care să impună excluderea limbii romāne, iar anticiparea unui ipotetic conţinut al viitoarelor legi de īnfiinţare a instituţiilor de īnvăţămīnt superior multiculturale, pe care, de fapt, se īntemeiază motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate, reprezintă un procedeu care, īn mod evident, nu poate fi utilizat īn cadrul controlului de constituţionalitate. De altminteri, există prezumţia că orice lege viitoare se adoptă īn concordanţă cu Constituţia, iar nu īn vederea īncălcării acesteia. Indiferent de aceste consideraţii, trebuie, īnsă remarcat că, potrivit alin. (1) al art. 123, īn ipoteza organizării, la cerere, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămīnt universitar de stat, a unor grupe, secţii, colegii şi facultăţi cu predare īn limbile minorităţilor naţionale, »(...) se va asigura īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă.« Pentru identitate de raţiune şi datorită necesităţii unei interpretări sistematice īn cadrul aceluiaşi text legal, aceste prevederi sīnt, desigur, aplicabile şi īn ipoteza prevăzută īn finalul aceluiaşi alineat, referitoare la instituţiile de īnvăţămīnt multiculturale, unde, de asemenea, se va asigura īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă.

II.2. Prin obiecţia de neconstituţionalitate se mai afirmă că dispoziţiile art. 123 din lege ar fi īn contradicţie cu prevederile art. 13 din Constituţie, potrivit cărora: »Īn Romānia, limba oficială este limba romānă«, precum şi cu »reglementările īn materie pe plan european«, cărora le-ar excede. Curtea Constituţională constată că şi această obiecţie este neīntemeiată.

II.2.a. Īn acest sens, Curtea reţine că art. 123 alin. (1) utilizează conceptul de »limbi de predare«, concept diferit faţă de acela de »limbă oficială« la care se referă art. 13 din Constituţie. Nici īn art. 123 şi nici īn vreun alt text din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 nu se prevede că universităţile multiculturale ar fi autorizate să folosească o altă »limbă oficială« decīt limba romānă. De aceea utilizarea »limbii de predare« se limitează la activităţile didactice, »de predare« (īn cadrul cursurilor, seminariilor, al activităţilor ştiinţifice aferente etc.), iar celelalte activităţi ale instituţiei de īnvăţămīnt superior multiculturale (de exemplu: īntocmirea documentelor instituţiei de īnvăţămīnt, inclusiv a actelor de atestare a studiilor, corespondenţa oficială etc.) rămīn a se desfăşura īn »limba oficială«, care, potrivit Constituţiei, este limba romānă — şi anume, aceste alte activităţi se vor desfăşura īn aceleaşi condiţii ca şi la orice altă instituţie de īnvăţămīnt superior din Romānia.

II.2.b. Īn ceea ce priveşte concordanţa art. 123 cu »reglementările īn materie pe plan european«, Curtea observă că aceasta este o problemă care intră īn domeniul controlului de constituţionalitate numai īn măsura īn care sīnt incidente prevederile art. 20 din Constituţie, potrivit cărora: »(1). Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate īn concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care Romānia este parte. (2) Dacă există neconcordanţă īntre pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romānia este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale«. Īn acest context Curtea Constituţională nu constată īncălcarea, prin conţinutul art. 123, a vreunei dispoziţii cuprinse īn actele internaţionale la care Romānia este parte. Aceste acte internaţionale reprezintă un cadru larg, pe baza căruia legiuitorul are posibilitatea de a reglementa dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnvăţa limba lor maternă şi de a fi instruite īn această limbă, īn condiţiile respectării interesului general şi fără ca prin aceasta să se īncalce dispoziţiile constituţionale. Curtea constată īn continuare că, īntrucīt Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare (adoptată la Strasbourg la 22 iunie 1992 de Consiliul Europei) şi Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (adoptată la Strasbourg la 1 februarie 1995 de Consiliul Europei), invocate īn mod expres īn obiecţia de neconstituţionalitate, nu sīnt ratificate de Romānia* , rezultă că aceste două acte internaţionale exced controlului de constituţionalitate, īn lumina dispoziţiilor art. 21 din Constituţie. Curtea Constituţională reţine totuşi că textul art. 123 (care, astfel cum s-a arătat anterior, prevede »īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă« şi nici nu īnlătură utilizarea limbii oficiale) se află īn concordanţă şi cu aceste două acte internaţionale, potrivit cărora măsurile referitoare la limbile minorităţilor naţionale nu trebuie să fie instituite īn detrimentul īnsuşirii şi al utilizării limbii oficiale (alin. 6 al preambulului Cartei şi, respectiv, art. 14 din Convenţia-cadru).

Īn concluzie, prevederile art. 123 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 sīnt constituţionale.

Avīnd īn vedere considerentele expuse īn prezenta decizie, īn temeiul dispoziţiilor art. 144 lit. a) şi ale art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi ale art. 17-20 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, īn numele legii, DECIDE:

1. Constată că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995 a fost doptată cu respectarea dispoziţiilor art. 114 alin. (4) şi (5) din Constituţie.

2. Constată că dispoziţiile art. 123, cuprinse īn art. I pct. 48 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii īnvăţămīntului nr. 84/1995, sīnt constituţionale.”


8. Acte ale organelor de specialitate ale Administraţiei Publice Centrale
 
Ordinul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale privind īnfiinţarea Biroului Teritorial Turnu Severin īn cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, nr. 9 din 6 aprilie 1999
Publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 165 din 20 aprilie 1999

Prin acest ordin s-a creat un nou Birou Teritorial al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, birou care „īşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţelor Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vīlcea şi Olt” (art. 3) avīnd sarcina de a „menţine legături permanente” şi de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale „īn vederea identificării problemelor specifice şi urmăririi soluţionării acestora” (art. 4).


9. Regulamente de organizare
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatului Poporului
Publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 393 din 19 august 1999

Art. 14 din regulament stabileşte:

„Departamentele de specialitate ale insituţiei sīnt:

III. Departamentul pentru probleme privind protecţia copilului, a femeii şi a familiei, educaţia, cultura şi sportul şi instituţiile de reeducare pentru minori.

IV. Departamentul pentru probleme privind ordinea publică, serviciile militare şi speciale, penitenciare, protecţia minorităţilor, cultelor şi străinilor, a consumatorului şi contribuabilului.”

Conform structurii organizatorice, prezentate īn Anexa 1, departamentele III şi IV se află īn subordinea aceluiaşi adjunct al avocatului poporului.


10. Alte norme

 
Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului privind traducerea īn limba romānă a unor programe difuzate īn alte limbi, nr. 14 din 18 februarie 1999
Publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 88 din 2 martie 1999

Conform deciziei, „īn scopul asigurării dreptului neīngrădit al persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public” (Preambul), „programele difuzate pe teritoriul Romāniei īn altă limbă decīt limba romānă, transmise pe cale radioelectrică sau prin satelit, īn baza unei licenţe de emisie eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului, precum şi programele difuzate īn alte limbi decīt limba romānă īn cadrul serviciilor menţionate la art. 21 lit. b) şi c) din Legea nr. 48/1992 vor fi īn mod obligatoriu subtitrate sau traduse īn limba romānă” (art. 1).

De la respectarea unei alte prevederi, conform căreia „īn cazul interviurilor, talk-showurilor şi al altor programe transmise īn direct īntr-o altă limbă, traducerea acestora īn limba romānă va fi rostită integral, după caz, īntre fraze, grupuri de fraze sau īntre luări de cuvīnt” (art.4), sīnt exceptate numai „buletinele de ştiri difuzate īn cadrul emisiunilor adresate minorităţilor naţionale, īnscrise īn grila de program din caietul de sarcini, parte integrantă a licenţei de emisie”.

Prin urmare, programele emisiunilor radio īn limbile minorităţilor naţionale trebuie să suporte a traducere īntre fraze, ceea ce īnseamnă practic dublarea timpului afectat de aceste programe, necesitīnd şi costuri dublate.Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului privind traducerea īn limba romānă a unor programe de televiziune difuzate īn alte limbi, nr. 23 din 11 martie 1999
Publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 118 din 23 martie 1999

Consiliul Naţional al Audiovizualului, „īn scopul asigurării dreptului neīngrădit al persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public” (Preambul), a decis:

„Art. 1. Programele de televiziune emise autorizat, pe cale radioelectrică sau prin satelit, de pe teritoriul Romāniei şi recepţionate pe teritoriul Romāniei, īn altă limbă decīt limba romānă, vor fi traduse īn mod obligatoriu īn limba romānă. Traducerea īn limba romānă se va face prin subtitrare, prin dublare sau prin procedeul de traducere simultană.

Această prevedere se aplică şi serviciilor de comunicaţie audiovizuală distribuită prin cablu, precizate la art. 21 lit. b) ş c) din Legea nr. 48/1992 (retransmisia de programe audiovizuale īnregistrate prin diverse mijloace şi difuzarea de programe de concepţie proprie).

Art. 2. Emisiunile transmise direct īntr-o altă limbă, īn conformitate cu grila de program īnscrisă īn caietul de sarcini, a căror traducere īn limba romānă le poate afecta cursivitatea, vor fi transmise cu subtitrare īn limba romānă, īn cazul īn care vor fi reluate."

Atīt Decizia 14/1999, cīt şi Decizia 23/1999 afectează īn mod semnificativ atīt bugetele posturilor care emit īn limbile minorităţilor, cīt şi rapiditatea cu care un material poate fi prezentat, fiind necesare subtitrări a căror realizare necesită timp şi costuri suplimentare. Chiar dacă posturile sīnt multilingve şi transmit aceleaşi informaţii, la ore diferite, şi īn limba romānă, prin această decizie ele sīnt obligate să garanteze traduceri emisiunilor īn alte limbi.Concluzii

Īn anul 1999 au fost publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei un număr semnificativ de norme juridice care se referă la minorităţile naţionale din Romānia. Multe dintre ele cu efecte deosebit de pozitive, cum este Legea īnvăţămīntului, Legea privind statutul funcţionarilor publici, hotărīri şi ordonanţe cu privire la īmproprietarea sau sprijinul financiar al unor culte sau comunităţi minoritare, hotărīri guvernamentale privind īmbunătăţirea relaţiilor transfrontaliere. Deciziile Curţii Constituţionale arată o mentalitate pozitivă a judecătorilor acestei instituţii faţă de măsurile legislative luate de parlament īn domeniul minorităţilor naţionale.

Există īnsă şi o serie de deficienţe. Īn primul rīnd trebuie remarcat faptul că nici īn anul 1999 nu au fost adoptate măsuri legislative pentru modificarea Legii administraţiei publice locale, pentru a-l ridica la nivelul standardelor prevăzute de Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale; deşi semnată, Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare a rămas neratificată; Legea privind eliminarea discriminării există doar īn stadiu de proiect, chiar dacă prin ratificarea (īncă īn 1970, prin Decretul nr. 345!) Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială Romānia trebuia să ia măsuri īn această direcţie; īncă nu există o Lege a minorităţilor (există 7 proiecte, unele depuse la Parlament de peste 5 ani).

Normele juridice īn domeniul cultelor acordă o prioritate Bisericii Ortodoxe Romāne, considerīndu-l unicul reprezentant al statului şi culturii romāne dintre culte, oferind sprijin īn activitatea pe plan extern a Bisericii īn mod similar cu misiunile diplomatice, oficii consulare şi alte reprezentanţe ale Romāniei īn străinătate.

Folosirea limbilor minoritare, prin deciziile Consiliului Naţional al Audiovizualului, este mult īngreunată īn mass-media electronică (şi asta īn numele dreptului de acces la informaţie!). CNA nu recunoaşte statutul special al al acestor limbi, doar īn cazul buletinelor de ştiri.

Se poate observa şi lipsa interesului Ministerului Educaţiei Naţionale de a oferi „liniilor” de studii īn limbile minorităţilor un statut juridic, prin care sigurnaţa acestor linii să fie garantată.

* Este o apreciere greşită a Curţii constituţionale. Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a fost ratificată de Romānia prin Legea nr. 33 din 29 aprilie 1995, lege promulgată de Decretul prezidenţial nr. 62 din 29 aprilie 1995, semnat de Preşedintele Romāniei, Ion Iliescu. Mai mult, din februarie 1999 a intrat īn vigoare şi īn cadrul Consiliului Europei, după ce a fost ratificat de 12 state membre, respectarea ei fiind monitorizată.