::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::Z i u a    I n t e r n a ţ i o n a l ă    a    O b i e c t o r i l o r    d e    C o n ş t i i n ţ ă


La 7 martie 1998, la Deva, cu ocazia unui seminariu internaţional la care au participat 50 de organizaţii neguvernamentale din īntreaga ţară, s-a fondat Coaliţia pentru Serviciul Civil Alternativ pentru a oferi cetăţenilor romāni posibilitatea de a-şi apăra ţara īn conformitate cu propria conştiinţă. Scopurile majore ale Coaliţiei sīnt: modificarea legislaţiei privind serviciul civil alternativ; dezvoltarea serviciilor comunitare alternative care să ofere asistenţă categoriilor defavorizate, protejarea mediului īnconjurător etc; stabilirea unui procedeu deschis şi transparent de plasare a persoanelor care optează pentru serviciul civil alternativ potrivit capacităţii şi pregătirii profesionale.
Deşi īn Romānia legislaţia actuală (Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi Hotărīrea Guvernamentală nr. 637 privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ) prevede serviciul civil, organizaţiile membre ale Coaliţiei consideră necesară īmbunătăţirea legislaţiei prin următoarele:

   * potrivit legii, acest tip de serviciu poate fi ales numai de persoane aparţinīnd unui număr limitat de culte — conform principiului libertăţii de conştiinţă şi a practicii internaţionale, serviciul utilitar alternativ trebuie să fie accesibil pe motive de conştiinţă, şi nu pe bază de apartenenţă religioasă;
    * printre angajatorii persoanelor care optează pentru serviciu utilitar, definiţi de Hotărīrea Guvernamentală, nu figurează organizaţiile neguvernamentale, deşi acestea au un rol important īn domeniul social, ecologic etc;
    * persoanele care optează pentru serviciul civil rămīn sub supravegherea Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce contravine practicii internaţionale;
    * durata serviciului civil este dublă faţă de durata serviciului militar — membrii Coaliţiei consideră mai rezonabilă o durată de 1,5 ori mai mare.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Obiectorilor de Conştiinţă (a persoanelor care refuză serviciul sub arme), 15 mai, cele trei organizaţii membre din Tīrgu-Mureş, Iniţiativa Culturală Studenţească, Liga PRO EUROPA şi Outward Bound lansează o campanie de strīngere a semnăturilor īn favoarea schimbării legislaţiei Romāniei.
Iniţiativa Culturală Studenţească

Liga PRO EUROPA
Outward Bound


11 mai 1998, Tīrgu-Mureş