::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::N o u a    L e g e    a    p a r t i d e l o r    p o l i t i c e   
continu ă  să  īncalce   CoNstituţia

Īn ciuda campaniei organizaţiilor neguvernamentale de drepturilor omului, care au semnalat că legea partidelor politice conţine prevederi neconstituţionale, situaţia este următoarea:
Legea nr. 14 din 2003, prin art. 19 alin. 3, condiţionează īnregistrarea partidelor politice de un număr minim de 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi īn cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti.
Īn conformitate cu Constituţia Romāniei, art. 37, Dreptul de asociere, „cetăţenii se pot asocia liberi īn partide politice, īn sindicate şi īn alte forme de asociere”, iar art. 49, Restrāngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, prevede: „exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrāns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav”.
Considerăm că prin condiţionarea numărului membrilor fondatori la cel puţin 25.000 nu se īndeplineşte nici una din condiţiile prevăzute īn Constituţia Romāniei pentru limitarea dreptului la asociere, aşa cum prevede Art.49 (1): „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrīns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav”.

Prin urmare, limitarea dreptului de asociere prevăzută de Legea nr. 14/2003 art. 19, alin. 3 nu este constituţională.
Īntrucīt cetăţenii Romāniei, care ar dori să formeze partide politice cu un număr mai mic de membri fondatori s-ar putea adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce ar avea drept consecinţă condamnarea Romāniei (īntrucāt prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului īn acest domeniu sunt similare cu cele ale Constituţiei Romāniei), LPE a adresat un apel Curţii Constituţionale a Romāniei cerīnd ca īn interesul general al societăţii să-şi folosească autoritatea īn favoarea modificării Legii partidelor politice.