::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
Cererea unor informaţii cu caracter privat

Sesizare din oficiu


Poliţia Municipiului Tīrgu-Mureş, Biroul Poliţiei Criminale a adresat către Liga PRO EUROPA o scrisoare la data de 03.04.1997, cu nr. 101134, avīnd următorul conţinut:

Avīnd īn vedere scopul comun al instituţiilor noastre, de a ocroti şi ajuta la integrarea socială a unor categorii de minori şi tineri defavorizaţi, precum şi pentru a demasca activităţile ilicite ale unor organizaţii, vă rugăm să ne trimiteţi următoarele:

1. Copie după Statutul de funcţionare al organizaţiei.
2. Copie după sentinţa judecătorească de īnfiinţare a organizaţiei.
3. Notă care să cuprindă:
- tabel nominal cu consiliul de conducere īn care să fie cuprinse: adresa, numărul de telefon şi profesia;
- care sīnt sponsorii organizaţiei dvs.;
- īn ce constă dotarea organizaţiei (aparatură electronică, birotică, autovehicule);
- descrierea spaţiului de desfăşurare a activităţilor specifice;
- să ne specificaţi dacă sīnteţi īn relaţii cu comisia de ocrotire a minorilor de līngă Consiliul Judeţean. şi dacă aţi efectuat adopţii;
- care sīnt organizaţiile neguvernamentale cu care aveţi legătură (din ţară şi din străinătate);
- care sīnt principalele activităţi desfăşurate de dvs.
4. Tabel nominal cu minorii internaţi sau ajutaţi de organizaţie.

La 16 aprilie 1997, APADOR-CH şi Liga PRO EUROPA au emis un comunicat, īn care au arătat:

APADOR-Comitetul Helsinki şi Liga Pro Europa protestează īmpotriva comportamentului Poliţiei din Tīrgu-Mureş, materializat īn această iniţiativă, cu īntrebări care seamănă foarte mult cu acelea pe care numai poliţia unui stat totalitar şi-ar permite să le adreseze.
Dreptul la asociere este un drept fundamental, prevăzut īn art. 37 din Constituţia Romāniei, iar organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice de drept privat este reglementată de Legea nr. 21/1924. Această lege nu prevede vreun drept de control al poliţiei asupra structurilor asociative.
Iniţiativa Poliţiei din Tīrgu-Mureş este īn totală contradicţie cu Constituţia care guvernează societatea romānească, dovedind o periculoasă incapacitate de adaptare a unor poliţişti la spiritul epocii īn care trăim.
Cele două asociaţii cer īncetarea imediată a unor asemenea practici care contravin principiilor democraţiei şi ale statului de drept.
 
Inspectoratul General al Poliţiei, Comitetul pentru Drepturile Omului şi Dreptul Umanitar din cadrul Ministerului de Interne, prin scrisoarea nr. 52.571 din 05.05.1997, a informat Liga PRO EUROPA asupra următoarelor:

Deşi a acţionat de bună credinţă � ceea ce rezultă şi din preambulul adresei īn discuţie, ofiţerul respectiv, datorită experienţei sale reduse şi unei vădite lipse de tact, a conceput īntr-o manieră necorespunzătoare textul solicitării, creīnd impresia unei acţiuni de verificare a Ligii, ceea ce ar fi reprezentat, īntr-adevăr, o imixtiune nejustificată a organelor de poliţie īn activitatea acesteia. [...]
Vă informăm că, apreciiind ca necorespunzător modul īn care ofiţerul de la Poliţia municipiului Tīrgu-Mureş s-a adresat Ligii Pro Europa, acesta a fost sancţionat cu �mustrare scrisă�. Aceeaşi sancţiune a fost aplicată şi comandanţilor direcţi ai acestuia, respectiv şeful Biroului Criminale şi şeful Serviciului Poliţiei Judiciare � care au exercitat superficial controlul asupra activităţii ofiţerului, semnīnd cu uşurinţă, fără o verificare temeinică, documentul īn discuţie.
Vă mai informăm că, pentru a preīntīmpina asemenea neajunsuri pe viitor, cazul semnalat de dvs. a fost prelucrat cu īntregul efectiv al Poliţiei municipiului Tīrgu-Mureş, precum şi cu şefii celorlalte formaţiuni municipale, orăşeneşti şi comunale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş.
De asemenea, acest caz va face obiectul unei dezbateri speciale īn cadrul programului anual de pregătire pe linia drepturilor omului, coordonat de Comitetul nostru.

La data de 20 mai 1997, Liga PRO EUROPA a emis un nou comunicat, īn care s-au arătat următorele:

Liga PRO EUROPA [...] consideră că măsurile luate, ca şi promptitudinea aplicării acestora sīnt semne de bun augur īn procesul de consolidare a statului de drept īn Romānia, acţiune pe care o apreciază la valoarea sa.
Sperăm totodată că buna colaborare dintre Liga PRO EUROPA � Biroul pentru Drepturile Omului � şi Poliţia Municipiului Tīrgu-Mureş va continua īn beneficiul respectării legalităţii şi ordinii de drept, a linişti şi siguranţei contribuabilului tīrgumureşan.