::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
Filiala  Satu Mare


Coordonatori: Kónya László şi Laura Iancu
Director: Gizela Aman Preloucec

judetul Satu MareÎn anul 2001 Filiala Satu Mare a Ligii PRO EUROPA  a cunoscut o creştere a numărului membrilor şi mai ales a celor tineri, precum şi a membrilor activi. În prezent sînt 77 membri din care o treime tineri.
Filiala Satu Mare a Ligii PRO EUROPA şi-a propus să militeze pentru realizarea societăţii civile in România, pentru realizarea unei Europe unite, considerînd specificul naţional şi regional ca raţiune şi nu obstacol al integrării europene.
Pentru a implementa aceste idei şi deziderate Liga PRO EUROPA Filiala Satu Mare şi-a propus să conlucreze cu organizaţiile nonguvernamentale şi instituţiile statului din Euroregiunea Carpatică şi Transilvania. Un accent deosebit s-a pus pe rezolvarea conflictelor prin dialog social.

Astfel, în cadrul activităţilor pentru întărirea organizatorică a Ligii PRO EUROPA filiala Satu Mare şi perfecţionarea managerială a membrilor s-au derulat următoarele activităţi:
- curs de management al ONG-urilor;
- curs de redactare a propunerilor şi a proiectelor de finanţare;
- training pentru întocmirea proiectelor de finanţare.
În cadrul activităţilor pentru întărirea gîndirii şi acţiunii europene a Ligii PRO EUROPA Filiala Satu Mare a decis să organizeze activităţi de club, cu titlul „Convorbiri europene”, urmate de elaborarea unui proiect „Paşi în informare — Drum spre Europa”, înaintat la Fondul Europa, program de microproiecte în cadrul Autorităţii Contractante — Delegaţia Comisiei Europene în România.
Cu ocazia Zilelor Europene s-a organizat la 9 Mai activitatea cu tema: „Locul şi rolul parteneriatului între instituţiile de stat şi ONG-uri în sprijinirea integrării europene a României” în sala mică a Prefecturii .La 18 decembrie 2001, cu ocazia Zilei Minorităţilor, s-a organizat acţiunea: „Rolul minorităţilor în acceptarea României în Uniunea Europeană”.
    În cadrul activităţii de proiectare a programelor pentru sprijinirea integrării euroatlantice a României s-au organizat următoarele activităţi:
- Întărirea egalităţii în drepturi a etniilor conlocuitoare din România prin:
a) evaluarea, luarea în evidenţă si revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul proiectului „Promovarea multiculturalitaţii — mod de ameliorare a conflictelor”, proiect-program la FONDUL DE DEZVOL­TAREA A EURO­REGIUNII CARPATICE, program în parteneriat cu Fundaţia Identitas;
b) promovarea şi sprijinirea egalităţii în drepturi a femeilor din România, prin Programul de iniţiere a femeilor pentru ocuparea posturilor de decizie în societate;
c) protejarea comunităţilor multiculturale din România prin programe care să promoveze protecţia naturii, a mediului înconjurător, Proiect Program lansat de Comisia Europeană;
d) ridicarea învăţămîntului din România la standardele europene prin: Programul de colaborare şi schimb de experienţă în parteneriatul cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi Centrul de Perfecţionare pedagogică din Nyíregyháza şi Şcoala generală Avram Iancu Satu Mare;
e) promovarea gîndirii şi comportării europene a tineretului de diferite etnii din judeţ prin elaborarea şi desfăşurarea proiectului „Tinerii Romi — Şansă de afirmare”, în parteneriat cu CREST,  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi 15 Primării comunale din judeţ, proiectul finanţat de Programul PHARE al Uniunii Europene, aprobat de Mede European Consultancy, administrat de CRCR Cluj Napoca,  în cadrul  Fondul de Parteneriat pentru Romi;
f) sprijinirea pregătirii tinerilor de diferite etnii din judeţul Satu Mare prin proiectul: „Şanse egale prin educaţie-dezvoltare-cunoaştere”;
g) promovarea multicultualităţii prin formarea unei atitudini deschise pentru cunoaşterea istoriei şi culturii locale ale etniilor prin programul materiilor opţionale destinate elevilor şcolilor din sistemul de învăţănîmt în cadrul programului „Cunoaşterea, recunoaşterea reciprocă”;
h) „Crosul prieteniei” organizat  cu ocazia zilei de 9 mai – Ziua Europei cu participarea în masă, a celor din Satu Mare şi Csenger, cu întîlnire la graniţa româno-maghiară Petea-Csengersima;
Cu ocazia „Ziulei Mondiale a Mediului” în colaborare cu Protecţia mediului Satu Mare am organizat un simpozion cu participarea elevilor de diferite etnii din şcolile municipiului Satu Mare, organizaţia EKE, Asociaţia Femeilor, Asociaţia Chinologică, Protecţia Apelor.
În colaborare cu Asociaţia Neguvernamentală Pro Democraţia am participat la acţiunea „Acum cetăţenii” — acţiune de strîngere de semnături de la populaţie pentru „Prezentarea propunerii legislative privind Codul Electoral”.
    În această perioadă s-au derulat proiectele: „Obiceiurile de nuntă, expresii ale multiculturalităţii ardelene” finanţat de Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice în cadrul programului „Conservarea patrimoniului cultural în euroregiunea carpatică”; „Tinerii romi – Şansă de afirmare” finanţat de Programul PHARE al Uniunii Europene în cadrul Programului „Fondul de parteneriat pentru Romi”