::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::C o m u n i c a t     d e    p r e s ă    ī m p o t r i v a    e x p u l z ă r i l o r    c o l e c t i v e

 

APADOR-CH şi LIGA PRO EUROPA protestează īmpotriva măsurilor luate de Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti şi Primăria din Tīrgu-Mureş cu privire la expulzarea din cele două municipii a unor grupuri de persoane.

Protestul celor două organizaţii se bazează pe următoarele motive:
    1. Acţiunile īntreprinse sau planificate de cele două instituţii īncalcă dreptul la libera circulaţie garantat de Constituţia Romāniei (art. 25) precum şi documentele internaţionale privind drepturile omului, ratificate de Romānia (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului � art. 13; Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice � art. 12; Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale � Protocolul adiţional nr. 4 � art. 2).
    2. Exerciţiul unui drept � inclusiv dreptul la libera circulaţie � poate fi restrīns numai prin lege. Nici una din legile īn vigoare īn Romānia nu autorizează poliţia sau primăriile să expulzeze din localităţi persoane sau grupuri de persoane. Dreptul la libera circulaţie poate fi restrīns numai cu titlu individual şi numai prin hotărīre judecătorească rămasă definitivă sau ca măsură preventivă īn cazul unui proces penal. Cerşetoria şi vagabondajul sīnt, īntr-adevăr, infrancţiuni sancţionate de Codul penal. Dar aceasta implică răspunderea individuală cu respectarea dreptului persoanei la un proces echitabil şi, īn nici un caz expulzări īn grup, fără nici o procedură judiciară.
    APADOR-CH şi LIGA PRO EUROPA cer Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti şi Primăriei din Tīrgu-Mureş să renunţe imediat la aceste acţiuni.

Consiliul de conducere al APADOR-CH
Consiliul de coordonare al LIGII PRO EUROPA

9 mai 2001