::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::


Statutul comunităţii romānilor/valahilor din R. F. Iugoslavia
 
DECLARAŢIE


1. Solicităm recunoaşterea minorităţii romāne din Republica Federală Iugoslavia/Republica Serbia, īn īntregul ei, la nivelul īntregii
ţări, dar īn special a celei din Sudul Dunării (Morava, Timoc şi Dunăre).

2. Solicităm deschiderea de consulate şi centre culturale ale Romāniei, īn zonele populate de minoritatea romānă, īn special īn
Sudul Dunării (Bor).

3. Solicităm adoptarea unei noi legi electorale care să permită reprezentarea minorităţii romāne īn organele alese şi instituţiile de
stat, la toate nivelele.

4. Solicităm utilizarea limbii romāne īn şcoli, instituţii publice, mijloace de informare, biserică īn toate zonele locuite de minoritatea
romānă şi ratificarea de către Republica Federală Iugoslavia/Republica Serbia, cīt mai curīnd, a Cartei Europene a Limbilor
Regionale sau Minoritare.
Solicităm ca la recensămīntul din anul 2002 din Republica Federală Iugoslavia/Republica Serbia să se permită prezenţa
observatorilor reprezentīnd organizaţii interne şi internaţionale de drepturile omului īn regiunile unde trăieşte minoritatea romānă.
Solicităm, de asemenea, participarea reprezentanţilor minorităţii romāne īn comisiile şi echipele de recensămīnt, īndeosebi īn zonele
din Sudul Dunării.

5. Solicităm asigurarea, de la bugetul Republicii Federale Iugoslavia/Republica Serbia, a mijloacelor financiare necesare
funcţionării instituţiilor şi asociaţiilor culturale şi de păstrare şi dezvoltare a identităţii naţionale a minorităţii romāne.

6. Solicităm recunoaşterea Episcopiei Ortodoxe Romāne din Vărşeţ de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Sīrbe.

7. Solicităm aplicarea principiului reciprocităţii īn sprijinirea şi promovarea drepturilor minorităţilor romānă din Republica
Federală Iugoslavia/Republica Serbia şi, respectiv, sīrbă din Romānia.

8. Solicităm introducerea īn programele şi manualele şcolare ale minorităţii romāne din Republica Federală Iugoslavia/Republica
Serbia a cunoştinţelor privind istoria şi tradiţiile culturale ale romānilor.

9. Solicităm dreptul de a obţine din Romānia şi utiliza liber literatură de specialitate, informaţii, publicaţii şi manuale şcolare.

10. Solicităm retrocedarea bunurilor mobile şi imobile ale comunităţii romāne din Republica Federală Iugoslavia/Republica
Serbia, inclusiv a bunurilor aparţinīnd bisericilor.

11. Solicităm sprijinul moral, financiar şi material al instituţiilor statului romān pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale
a romānilor din Republica Federală Iugoslavia/Republica Serbia, īn cadrul unei politici sistemice şi coerente. Solicităm, totodată,
includerea īn tratatul bilateral dintre Romānia şi Republica Federală Iugoslavia a garanţiilor de protecţie a minorităţilor naţionale.
                                                            
Comunitatea Romānilor din Iugoslavia
Mişcarea Democratică a Romānilor din Serbia
Parlamentul Civic (Vărşeţ)
Uniunea Democratică a Romānilor
Coaliţia Romānilor din Iugoslavia
Forumul pentru Relaţii Interetnice (Belgrad)
ASTRA Romānă - Timişoara
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului īn Serbia (Belgrad)
Comitetul Helsinki Romān (Bucureşti)
Liga Pro Europa (Tīrgu-Mureş)