::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
CONFERINŢA DE PRESĂ
din 2 aprilie 2008

1. Programele Ligii Pro Europa

Liga Pro Europa desfăşoară în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună proiectul “Educaţie pentru implicarea civică a comunităţilor de romi”.

Proiectul are drept scop limitarea şi, în perspectivă, eliminarea absenteismului şcolar în comunităţile de romi, prin implicarea părinţilor, cadrelor didactice, autorităţilor locale şi a liderilor comunitari în procesul de capacitare a familiilor să sprijine participarea copiiilor la învăţămîntul obligatoriu, luînd măsurile necesare pentru prevenirea segregării elevilor romi şi crearea condiţiilor sociale de frecventare a şcolii.

Facilitarea din cadrul proiectului se va desfăşura pe parcursul a trei luni în comunităţile de romi din Apalina, Sîncraiu de Mureş şi Glodeni (Jud. Mureş), Plăieşii de Sus (Jud. Harghita), Őrkő, Vâlcele şi Belin Vale (Jud. Covasna), Racoş (Jud. Braşov), Bratei, Târnava şi Copşa Mică (Jud. Sibiu), Cartier Lumea Nouă, Unirea, Blaj, Scărişoara, Cergău şi Săliştea Deal (Jud. Alba).

Activităţile de facilitare se concentrează pe implicarea părinţilor în educaţie, întărirea relaţiilor de colaborare între şcoală, părinţi, alte instituţii locale, crearea de parteneriate, dezvoltarea de planuri educaţionale bazate pe nevoile identificate în teren. Facilitatorii au misiunea de a organiza discuţii în comunităţile de romi, întîlniri comune cu autorităţile, crearea de grupuri de iniţiativă şi grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor educaţionale.

Proiectul este susţinut financiar de Roma Education Fund.

La 8 aprilie 2008 Liga Pro Europa va organiza, împreună cu Asociaţia Aven Amentza Romale, cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş şi al Primăriei municipiului Târgu-Mureş, o masă rotundă dedicată aniversării Zilei Internaţionale a Romilor.

2. Antisemitism şi discriminare

a) Liga Pro Europa a luat cunoştinţă cu indignare despre inscripţiile cu caracter antisemit şi şovin de pe sediul comunităţii evreieşti din Cluj şi salută promptitudinea cu care autorităţile l-au identificat pe făptuitor.
Liga Pro Europa este îngrijorată de cultivarea, în rîndul galeriilor sportive, a unui limbaj ofensator la adresa minorităţilor şi solicită autorităţilor de resort să aplice în fiecare caz măsurile legale.

b) Liga Pro Europa îşi exprimă profunda indignare faţă de repetatele afirmaţii discriminatorii şi sexiste ale primarului Dr. Dorin Florea exprimate cu ocazia conferinţei de presă organizate la sediul Primăriei din Tîrgu-Mureş în data de 25 martie 2008.
Nu este pentru prima dată cînd primarul Dorin Florea face afirmaţii discriminatorii la adresa diferitelor categorii de cetăţeni, fie în calitatea de preşedinte al filialei jud. Mureş a PD-L, fie în cea de primar al municipiului Tg-Mureş.
Considerăm inacceptabile comentariile făcute de primarul Tîrgu-Mureşului conform cărora femeile nu pot candida le şefia Consiliului Judeţean, funcţia trebuind să fie ocupată de către un bărbat care să fie capabil de luarea unor decizii importante în folosul cetăţeanului, deoarece femeia este prea fină şi rafinată pentru cloaca formată în instituţiile politice din România.
Prin această declaraţie, primarul Dorin Florea a jignit femeile din propriul său partid, PD-L, care fac politică, dar şi toate femeile implicate în politică în România. Sub pretextul unei griji speciale pentru femei, politicianul Dorin Florea a jignit şi întregul spectru politic, calificîndu-l drept o «cloacă », cu atît mai inexplicabilă fiind apetenţa domniei sale pentru funcţii politice.
În opinia noastră prin afirmaţiile sale domnul Dorin Florea a încălcat următoarele texte de lege :
• art. 16 alin. 3 - Egalitatea în drepturi – Constituţia României
• art. 37 alin. 1- Dreptul de a fi ales – Constituţia României
• art. 53 alin. 1 - Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi – Constituţia României
• art. 1. lin. 2. punctul c – Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000
• art. 15 - Dreptul la demnitate personală - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000.

În consecinţă, Liga Pro Europa a sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu privire la aceste afirmaţii grave.

3. Summit-ul NATO

Liga Pro Europa salută planul de extindere NATO la summit-ul din 2-4 aprilie 2008 de la Bucureşti. Ca şi în cazul României, includerea noilor democraţii din Balcanii de Vest, Croaţia, Albania şi Macedonia în Alianţa Nord-Atlantică va contribui la stabilitatea şi securitatea regiunii noastre. Liga Pro Europa salută şi iniţiativa de a include Ucraina şi Georgia în „membership action plan”.
În acest context, Liga Pro Europa consideră că summit-ul NATO de la Bucureşti trebuie să fie prilejul pentru ca autorităţile române să afirme decizia recunoaşterii independenţei Kosovo, renunţînd astfel să se plaseze pe poziţii care nu servesc interesul naţional şi afectează credibilitatea României.

Totodată, Liga Pro Europa se alătură organizaţiilor civice din România care şi-au exprimat îngrijorarea faţă de limitarea dreptului la expresie şi a libertăţii de mişcare cu prilejul summit-ului NATO. Prin aplicarea prezumpţiei de vinovăţie, cetăţeni ai Uniunii Europene au fost hărţuiţi de autorităţile de frontieră şi cele poliţieneşti din România. Liga Pro Europa dezaprobă manifestările violente ale unor grupuri anti-Nato sau anti-globalizare, dar consideră că drepturile şi libertăţile fundamentale sînt inalienabile şi că datoria primordială a autorităţilor române este apărarea acestor drepturi.

4. Încălcări grave ale drepturilor omului

Liga Pro Europa îşi manifestă preocuparea pentru gravele încălcări ale drepturilor omului în Tibet. Sub pretextul apărării stabilităţii şi legalităţii, autorităţile Republicii Populare Chineze au reprimat recent, cu deosebită duritate, în capitala Lhasa, manifestările cetăţenilor tibetani care aspiră la respectarea drepturilor lor fundamentale, inclusiv cele religioase. Republica Populară Chineză va găzdui în acest an Jocurile Olimpice, cea mai înaltă expresie a solidarităţii umane. Este regretabil că, tocmai în acest an, autorităţile chineze reprimă din nou, cu violenţă, manifestările comunităţilor religioase din Tibet. Liga Pro Europa solicită autorităţilor chineze, membru permanent al Consiliul de Securitate ONU, să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului înscrise în Carta ONU şi să se abţină de la folosirea forţei împotriva cetăţenilor săi.