::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
Centrul Intercultural 2003


Director: Szokoly Elek, coordonator program: Laura Ardelean

Central Intercultural un program complex cu profil de educaţie interculturală, dialog intercultural şi interreligios şi de publicaţii demarat în 1993, în parteneriat cu Fundaţia Heinrich Böll din Germania.
Finanţatori: În anul 2003, Centrul Intercultural s-a bucurat de susţinerea financiară a Fundaţiei Heinrich Böll din Germania şi a beneficiat de suportul unor sponsori ca Primăria Târgu-Mureş, Selgross, Fundaţia Tinerilor Orfani.
Parteneri: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Academia Evanghelică Transilvania, Forumul Democrat German, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de romi, EFA, Outward Bound Romania şi alţii

În anul 2003, Centrul Intercultural a desfăşurat activităţi la nivel comunitar (grass-roots), activităţi la nivel regional, naţional şi internaţional: ateliere, seminarii, conferinţe, sesiuni de formare, universităţi de vară precum şi activitate editorială.
Numărul beneficiarilor direcţi ai acestor manifestări a fost de 3085 după cum se observă şi în graficul de mai jos:

grafic1. La nivel comunitar, Centrul Intercultural a continuat organizarea activităţilor devenite tradiţionale:
• Săptămâna Toleranţei (17 –23 martie) concepută ca un memento al conflictului interetnic din martie ’90, sub forma unei pledoarii eficiente pentru toleranţă, respect reciproc, cooperare, ediţia a VIII a Săptămînii Toleranţei a inclus manifestări artistice,  culturale şi comunitare: prezentare de film (Trenul vieţii de Radu Mihăileanu), expoziţie de artă plastică (Oglindă a culturii romilor), concert de muzică Klezmer la Sinagoga din Târgu-Mureş, concert de orgă la Biserica Evanghelică din Sighişoara precum şi spectacolul de teatru Lebensraum, spectacol susţinut de studenţii Academiei de Artă Teatrală Bucureşti.
• Zilele Europei (9 – 16 mai) dedicate integrării europene, au inclus campanii de publicitate, dezbateri publice (2007 o dată reală pentru integrarea României în Uniunea Europeană? Uniunea Europeană şi integrarea României la Târgu-Mureş şi Conferinţa Tinerilor în Europa  la Satu Mare ), spectacole de teatru precum şi Crosul PRO EUROPA ajuns la ediţia a X-a.
• Comemorarea Kristallnacht-ului la Târgu-Mureş realizată anual în colaborare cu Comunitatea Evreilor este manifestarea Centrului Intercultural inclusă în reţeaua UNITED împotriva rasismului şi antisemitismului. Comemorarea se bucură în fiecare an de participarea liceenilor târgumureşeni. În premieră, comemorarea din acest an a inclus şi experimentul teatral Seară fără aplauze.
• Ziua Minorităţilor Naţionale. Desemnată în 1998 la propunerea Ligii PRO EUROPA, Ziua de 18 decembrie constituie un prilej de reliefare a importanţei comunităţilor minoritare în dezvoltarea societăţii. Broşura diseminată cu această ocazie a inclus date privind comunităţile minoritare din România.

2. În cadrul activităţilor comunitare, prin realizarea de parteneriate cu alţi actori ai sferei civice s-au mai organizat:• Memorialul revoluţiei din decembrie, manifestare în parteneriat cu Asociaţia Memorialul Revoluţiei din Decembrie din Timişoara ce a constituit o rememorare a principiilor revoluţionarilor timişoreni precum şi a situaţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale în 2004.
• Tabăra de Vară Scena realizată de Fundaţia Scena a propus la cea de-a doua ediţie piesa F.451 după Ray Bradbury.

3. În ceea ce priveşte activităţile  la nivel regional şi internaţional (ateliere, seminarii, conferinţe, sesiuni de formare, universităţi de vară), în 2003 acestea s-au bucurat de participarea unui număr de 250 de experţi, universitari, personalităţi ale vieţii publice:

graficÎn 2003 Central Intercultural a organizat:
• Dezbaterea: Dezvoltarea regională şi descentralizarea administrativă (Cluj, ianuarie) care a urmărit găsirea soluţiilor oportune de diseminare a acestor idei în rîndul factorilor de decizie. Dezbaterea a fost urmată, a doua zi, de o conferinţă de presă la care au participat peste 20 de jurnalişti.
• Masa rotundă: Metamorphosis Transsylvaniae – Intelectualii maghiari din Transilvania şi destinul comunităţii (Târgu-Mureş, martie) o dezbatere despre viitorul comunităţii maghiare şi rolul intelectualilor în formarea acestui viitor.
• Colocviul: Extremismul în România de azi (Târgu-Mureş, martie) organizat la nivel naţional pentru a analiza şi dezbate tendinţele extremiste din România. Prezentările au fost realizate de Gabriel Andreescu, Péter Bányai, Adrian Moraru, Andrei Roth, Bíró Béla şi Haller István.

• Masa rotundă: Libertatea religioasă şi integrarea europeană, (Cluj, iunie) organizată în Cluj la Facultatea de Studii Europene. Luînd în discuţie situaţia respectării libertăţii religioase în România, manifestarea a reunit reprezentanţi ai bisericilor din Cluj: ortodocşi, greco-catolici, catolici, reformaţi, evanghelici, baptişti, adventişti precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. Aceştia au luat în discuţie relaţiile dintre biserică şi stat, valorile promovate de biserici precum şi situaţia Bisericii Române Unite.
• Seminar internaţional: Forumul Central European de Integrare şi Regionalizare, (Cluj, septembrie) realizat în parteneriat cu EFA, Asociaţia Provincia şi Liga Transilvania Banat la Cluj cu participarea experţilor în regionalizare din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi România. Seminarul s-a axat pe promovarea valorilor regionale şi pe dezvoltarea procesului de descentralizare în special în ceea ce priveşte competenţele decizionale.
• Forumul Intercultural, ediţia a XI-a: Utilizarea limbilor minoritare în emisiunile de radio şi televiziune (Sinaia, decembrie) Participanţii, reprezentanţi ai uniunilor minorităţilor naţionale, realizatori de emisiuni de radio şi televiziune, reprezentanţi ai unor instituţii publice precum şi ai Guvernului României, au discutat nevoia dezvoltării şi profesionalizării emisiunilor în limba maternă. Participanţii au propus o serie de recomandări ce urmează să fie expediate factorilor de decizie.

4. Componenta educaţională a Centrului Intercultural a inclus în 2003 două programe anuale:
• Academia Interculturală Transsylvania
În primul semestru al anului 2003. Central Intercultural a finalizat cea de-a V-a ediţie a Academiei Interculturale Transsylvania, cel mai important program de educaţie interculturală a Ligii PRO EUROPA iar în cel de al doilea semestru a demarat ediţia a VI-a acestui program.
Sesiunea maghiară s-a desfăşurat la Cluj şi Şumuleu Ciuc în februarie şi s-a concentrat pe locul şi rolul comunităţii maghiare în istoria şi cultura transilvană, ca şi pe problemele economice, sociale şi politice. Au conferenţiat, printre alţii: Szabó Ödön, Veres Valér, Pozsony Ferenc, Kémenes Lóránd, Hegyi István, Simény Domokos, Horváth István,  Tánczos Vilmos, Ungváry Zrínyi Imre, Ráduly Róbert, Horváth Andor, Szilágyi N. Sándor. În fiecare seară au fost susţinute – de către „academicieni“ cursuri de iniţiere în limba maghiară. La sfîrşitul programului o excursie de studiu de o zi a fost organizată pe traseul: Miercurea Ciuc – Odorheiul Secuiesc – Corund unde participanţii au avut ocazia să viziteze muzee, biserici, cetăţi şi alte artefacte ale comunităţii maghiare în Ardeal.
Sesiunea românească  s-a desfăşurat la Blaj şi Târgu-Mureş în luna mai. Sesiunea a fost dedicată statutului şi rolului comunităţii româneşti, istoriei şi culturii românilor ardeleni. De asemenea programul a oferit posibilitatea participanţilor de a cunoaşte şi alte două comunităţi transivane: romii şi armenii. Programul a inclus cursuri şi ateliere de lucu susţinute sau facilitate de Ovidiu Pecican, Laura Stanciu, Adrian Basarabă, Rus Anton, Aurel Pantea, Gheorghe Gorun, Lucian Kovács Năstasă, Anca Ghinea, Dan Doghi, Spielmann Mihály. Studenţii au avut posibilitatea de a participa la două dezbateri publice: la Alba Iulia, au participat la Forumul Regional iar în Târgu-Mureş la dezbaterea „Criteriile politice ale integrării şi importanţa lor în procesul de integrare“, dezbatere organizată în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală. La sfîrşitul acestei sesiuni studenţii au organizat o masă rotundă pe tema interculturalismului şi multicultura­lismului. La cea de-a V-a ediţie a AIT, aşa cum s-a arătat în formularele de evaluare, studenţii au apreciat programul bine închegat, bine organizat precum şi cunoştinţele şi informaţiile primite aici.
Sesiunea germană: în luna octombrie s-a realizat selecţia participanţilor la cea de-a VI-a ediţie a Academiei Interculturale Transsylvania. 20 de tineri politicieni, istorici, sociologi, studenţi, profesori au constituit noul grup. Prima sesiune a fost găzduită de Academia Evanghelică Sibiu în luna noiembrie. Sesiunea s-a axat pe statutul şi rolul comunităţii germane în cadrul unor cursuri şi ateliere susţinute de Smaranda Enache, Szokoly Elek, Zeno Pinter, Hannelore Baier, Paul Philippi, Dietrich Galter, Mircea Suhăreanu, Benjamin Józsa, Hermann Fabini, Nicolae Teşculă, Winfried Ziegler, Annelise Thudt, Martin Bottesch şi Beatrice Ungar. Atelierul de dansuri populare germane şi excursia de studiu la Mediaş, Biertan, Sighişoara şi Slimnic au completat această săptămînă.
• Universitatea de vară Transsylvania
 Cea de-a  doua ediţie a UAT s-a desfăşurat între 28 iulie şi 2 august la Centrul Ecumenic de Tineret din Ilieni cu participarea a 40 de tineri politicieni, jurnalişti şi studenţi, români, maghiari şi romi. Temele dezbătute, de maximă actualitate („Integrarea europeană între retorică şi deficit democratic“, „Prelucrarea critică a trecutului comunist — o condiţie a viitorului“, „Transilvania identităţi multiple — complemen­taritate sau concurenţă“ şi „Regionalizarea României în context european“) s-au bucurat de participarea experţilor în domeniu  Zoe Petre, Szilágyi Zsolt, Cristian Preda, Anton Niculescu, Smaranda Enache, Adrian Niculescu, Hannelore Baier, Marius Oprea, Ionuţ Ştefan Traian, Adrian Cioroianu, Szokoly Elek, Horváth Andor, Ovidiu Pecican, Paul Philippi, Bíró Béla, Zeno Fodor, Mircea Suhăreanu, Bakk Miklós, Molnár Gusztáv, Kolumbán Gábor, Sabin Gherman, Caius Dobrescu. Programul universităţii a fost completat de excursie de studiu, seară de poezie, concert de muzică renascentistă, curs de dans medieval şi concert de jazz.

În 2003 numărul beneficiarilor direcţi ai Centrului Intercultural a continuat linia ascendentă a anilor precedenţi:

grafic