::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
Cazul B. A. (expropriere abuzivă)

īnregistrat sub nr. 169/1995

B. A. s-a prezentat la data de 2 noiembrie 1995 la Biroul pentru Drepturile Omului cu documente din care a reieşit cumpărarea unei locuinţe, a cărui contract de vīnzare-cumpărare a fost atacat pe baza unei legi ulterioare īncheierii lui.

Contractul de vīnzare-cumpărare nr. 1045/1992 din 19 februarie 1992, semnat din partea contractantului (Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă) de cinci persoane � īntre care directorul, contabilul şef, şeful Oficiului juridic � stabileşte ca bază a contractului �Decretul lege nr. 61 din 1990, ca urmare a aprobării cererii nr. 7122 din 1991�. Valoarea locuinţei a fost  fixat la 121.510 lei.

Prin Adresa nr. 9640 din 29.09.1995, RAGCL a formulat o cerere de judecată a lui B. A., cu următoarea motivaţie:

Prin Decretul-lege nr. 61/1990 privind vīnzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, se dă dreptul intreprinderilor pentru vīnzarea locuinţelor şi oficiilor specializate să vīndă către populaţie locuinţele construite din fondurile statului, respectiv către acele persoane care au cetăţenie romānă, domiciliul īn ţară şi deţin calitate de chiriaşi locuinţa pe care doresc să o cumpere.
Deci, acele locuinţe care nu au fost construite din fondurile statului nu pot face obiectul unui contract de vīnzare-cumpărare, cu toate că ele se află īn proprietatea statului ca urmare a aplicării unor dispoziţii legale apărute anterior anului 1990. Aceste locuinţe au fost scoase, temporar, din circuitul civil (din comerţ), conform art. 1310 Cod civil, şi dacă totuşi s-a īncheiat un contract de vīnzare-cumpărare avīnd ca obiect o asemenea locuinţă, care nu a fost construită din fondurile statului, acel contract este lovit de nulitate absolută. Acest fapt nu a fost prevăzut expres īn Decretul-lege nr. 61/1990, ci numai īn Legea nr. 85/1992 (art. 19, care a completat acest decret-lege), dar aceasta nu īnseamnă că acele contracte de vīnzare-cumpărare care au fost īncheiate īnainte de apariţia Legii nr. 85/1992 nu sīnt lovite de nulitate absolută, deoarece acest lucru se subīnţelege din prevederile art. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990.
Rugăm deci a se vedea că apartamentul vīndut pīrīţilor nu a fost construit din fondurile statului, ci el a trecut īn proprietatea statului ca urmare a aplicării Decretului nr. 223/1974, fiind preluat de la foşti proprietari [...].
Faţă de cele arătate mai sus, vă rugăm să binevoiţi a constata nulitatea absolută a contractului de vīnzare-cumpărare nr. 1045 din 19.02.1992 prin care am vīndut pīrīţilor, prin eroare, apartamentul [...], restabilind situaţia existentă anterior intervenirii acestui contract de vīnzare-cumpărare, regia urmīnd să restituie pīrīţilor suma achitată pentru apartament, fără dobīnzi şi neactualizată, după reţinerea chiriei aferente datorate, aşa cum prevede art. 19 din Legea nr. 85/1992.

La data de 8 noiembrie 1995, Liga Pro Europa a trimis o scrisoare către RAGCL, arătīnd următoarele:

Legea nr. 85/1992 a apărut la 22 iulie 1992 şi a fost publicată īn Monitorul Oficial nr. 180 din 29 iulie 1992. Conform Constituţiei Romāniei, art. 15 al. 2, �Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile�. Astfel prevederile unei legi nu pot fi aplicate retroactiv, nici īn cazul īn care legea prevede acest lucru, practica fiind anticonstituţională. Locuinţa cumpărată īnainte de apariţia unei legi care să interzică acest lucru nu poate fi ulterior revendicată.
Dacă s-a comis o eroare la vīnzarea locuinţei, ea aparţine īn totalitate RAGCL-ului, şi nu cumpărătorilor. Astfel paguba nu poate fi suportată de familiile afectate. Preţul la care a fost cumpărată locuinţa azi este echivalentul unei perechi de pantofi, astfel restituirea unei sume fără actualizare este o gravă atingere a dreptului la proprietate. Conform art. 41 al. 3 al Constituţiei Romāniei, �Nimeni nu poate fi expropriat decīt pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire�.
Vă reamintim totodată, legat de cererea Dvs. către Judecătoria Tīrgu-Mureş, că o lege nu se �subīnţelege�, iar ceea ce �nu a fost prevăzut expres� īntr-o lege, nu poate fi folosit ca motivaţie.
Romānia a semnat Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care permite accesul cetăţenilor romāni la Comisia de Drepturile Omului din Strasbourg. Această convenţie, ca şi Constituţia Romāniei, interzice aplicarea retroactivă a legilor (art. 7), şi garantează dreptul la proprietate (art. 1, Primul protocol adiţional).
Considerīnd că aplicarea Legii nr. 85/1992 este o gravă īncălcare atīt a Constituţiei Romāniei, cīt şi a tratatelor internaţionale semnate de Romānia, Vă cerem să reveniţi asupra hotărīrii de restabilire a situaţiei existente anterior intervenirii contractului.

Scrisoarea nr. 11.304 din 21 noiembrie 1995 al RAGCL susţine următoarele:

Prin art. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990 se permite vīnzarea către populaţie a locuinţelor construite din fondurile statului, īn condiţiile acestui decret-lege.
Deci, acele locuinţe care nu au fost construite din fondurile statului, deşi īn prezent ele formează proprietatea statului, nu pot fi vīndute, fiind scoase, temporar, din circuitul civil, din comerţ, aşa cum prevede art. 1310 din Codul civil. [...]
Or, un bun care este scos din circuitul civil nu poate fi vīndut, iar dacă a fost vīndut, contractul de vīnzare-cumpărare este lovit de nulitate absolută. Această nulitate absolută poate fi invocată īn faţa instanţelor de judecată oricīnd, ea fiind imprescriptibilă, deoarece este vorba de apărarea unor interese de ordine publică, iar invocarea ei poate fi făcută de orice persoană, fizică sau juridică, interesată, inclusiv de persoana, parte īn contract, care ar fi vinovată de faptele ce constituie cauza nulităţii.
Īn ce priveşte faptul invocat de dvs. că Legea nr. 85/29 iulie 1992 a apărut ulterior īncheierii contractului de vīnzare-cumpărare nr. 1045 din 19.02.1992, iar art. 15 alin. 2 din Constituţia Romāniei dispune că �Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile� şi deci ea nu poate retroactiva, nu este aplicabil īn speţă. Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 85/1992, prin care au fost declarate ca lovite de nulitate absolută contractele de vīnzare-cumpărare īncheiate cu īncălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale acestei legi, nu a făcut altceva decīt a preluat o nulitate anterioară, cea din art. 1 al Decretului-lege nr. 61/1990. Deci nu este vorba de nici o aplicare retroactivă a legii nr. 85/1992.
Īn acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin deciziile nr. 41/4 mai 1994 şi 23 din 1 martie 1995, precum şi Plenul Curţii Constituţionale prin Decizia nr. III din 31 octombrie 1995.
 
 La această scrisoare, la 4 decembrie 1995, Liga PRO EUROPA a trimis următorul răspuns:

Īn legătură cu scrisoarea Dvs. cu nr. 11.304 din 21 noiembrie 1995, remarcăm următoarele:
- Decretul-lege nr. 61/1990 permite vīnzarea locuinţelor construite din fondurile statului, fără să interzică vīnzarea locuinţelor construite din fondul privat.
- Art. 1310 din Codul civil nu interzice vīnzarea locuinţelor construite din fondul privat.
- Decretul nr. 223/1974 nu interzice vīnzarea locuinţelor construite din fondul privat.
Orice argumentaţie bazată pe aceste legi este inutilă, cīt şi argumentaţiile bazate pe legi ulterioare datei de 19.02.1992. Īn cazul īn care nu există o lege anterioară cumpărării locuinţei care să interzică īn mod explicit vīnzarea locuinţelor construite din fondul privat, aparţinīnd persoanelor care �au plecat īn mod fraudulos din ţară� (expresia Decretului 223 din 1974), contractul de vīnzare-cumpărare nu poate fi anulat.
Īn cazul īn care există o astfel de lege, Vă rugăm să ne specificaţi numărul legii şi anul īn care a apărut.
Partea a doua a scrisorii noastre din data de 8 noiembrie 1995, īn care am scos īn evidenţă neconstituţionalitatea legii nr. 85/1992 cu privire la modul īn care sīnt restituite sumele plătite (fără dobīnzi şi actualizare), nu a primit răspuns, deşi - īn cazul īn care vīnzarea a fost ilegală, şi s-a comis o greşeală īn cadrul RAGCL-ului - devine problema cheie a acestui caz.
Conform art. 144 lit. c din Constituţia Romāniei, Curtea Constituţională �hotăreşte asupra excepţiilor ridicate īn faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea legilor şi ordonanţelor�. Īn cazul de faţă nefiind vorba de o acţiune a RAGCL-ului care ar fi īn afara legii, ci doar de o aplicare a unei legi, care după consideraţia noastră este contrară atīt Constituţiei Romāniei, cīt şi tratatelor internaţionale semnate de Romānia, īi vom sugera celor īn cauză să procedeze la ridicarea excepţiei īn faţa Judecătoriei, făcīnd apel la Curtea Constituţională. Eventual şi instituţia Dvs. poate să adopte această măsură, fiind de interes comun elucidarea acestei probleme şi rezolvarea lui īn cadrul constituţionalităţii.

Sentinţa civilă nr. 6769 din 24 iunie 1996, īn dosarul 11970/1995, prin hotărīre,

Constată nulitatea absolută a contractului de vīnzare-cumpărare nr. 1045/1992 intervenit īntre părţi [...]
Dispune restabilirea situaţiei anterioare īncheierii contractului.
Admite īn parte acţiunea reconvenţională formulată de pīrīţi-reclamanţi reconvenţionali şi obligă reclamanta-pīrīt reconvenţional la plata sumei de 121.510 lei cu titlu de preţ.

Familia B. a renunţat la continuarea acţiunii civile. Īn această situaţie, īn ianuarie 1997, Liga PRO EUROPA a trimis Ministerului Justiţiei următoarea scrisoare, cu titlul Cīteva consideraţii asupra constituţionalităţii Legii nr. 85 din 22 iulie 1992:

Decretul-Lege privin vīnzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie (īn anexă), decretat de Consiliul Frontului Naţional şi semnat de preşedintele CFSN, Ion Iliescu la data de 7 februarie 1990, prevede:
�Art. 1. � Īntreprinderile pentru vīnzarea locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către populaţie locuinţele construite din fondurile statului, īn condiţiile prezentului decret-lege.�
�Art. 5. � Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor organiza pe principii economice unităţile specializate prevăzute la art. 1 şi vor pune la dispoziţia acestora lista locuinţelor destinate vīnzării către populaţie.�
�Art. 16. � Contractul de vīnzare-cumpărare, procesul verbal de predare-primire a locuinţei şi, după caz, contractul de īmprumut dovedesc dreptul la proprietate asupra locuinţei cumpărate īn condiţiile prezentului decret-lege şi constituie titlu de proprietate.�
�Art. 19. � Contractul de vīnzare-cumpărare, procesul verbal de predare-primire a locuinţei, contractul de īmprumut, īncheiate īn condiţiile prezentului decret-lege, au valoare de īnscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.�
Pe baza acestui decret-lege, Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă (RAGCL) Tīrgu-Mureş a vīndut locuinţele care figurau pe listele īntocmite de primăria judeţeană.
B.A. a cumpărat locuinţa din [adresa] īncheind Contractul de vīnzare-cumpărare nr. 1045/1992 din 19 februarie 1992 [...] īn care se specifică �īn baza Decretului-Lege nr. 61 din 1990�. Documentul a fost semnat de directorul ing. Daraban Otto, contabilul şef ec. Kakasi Maria, a primit viza oficiului juridic prin Iosib Petru, a şefului SFL ing. Fazakas Iosif, şi a fost verificat de ing. Orban Béla din cadrul RAGCL.
Preţul locuinţei, suma de 121.510 lei, a fost achitată integral īncă īn data de 19 februarie (īn anexă chitanţa nr. 168760).
După ce locuinţa a devenit proprietatea familiei B., la data de 22 iulie 1992 a apărut Legea nr. 85 privind vīnzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat (īn anexă), care prevede:
�Art. 19. � Contractele de vīnzare-cumpărre ale locuinţelor care au fost construite din fondurile statului, ci au fost trecute īn această proprietate, cele de vīnzare-cumpărare ale locuinţelor de serviciu aparţinīnd societăţilor comerciale şi regiilor autonome, care contravin prevederilor prezentei legi, precum şi orice alt contract īncheiat cu īncălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 sīnt lovite de nulitate absolută.
Nulitatea poate fi invocată de orice persoană şi pe orice cale.
Prefecţii vor organiza depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumpărătorilor se va reţine chiria aferentă perioadei de la contractare şi pīnă la restituire. Sumele restituite nu sīnt purtătoare de dobīnzi şi nici nu se actualizează.�
Pe baza acestei legi, RAGCL a chemat īn judecată (cererea nr. 9640 din 29.09.1995, īn anexă) familia B. īn data de 06.11.1995 (citaţia īn anexă) pentru a anula contractul de vīnzare-cumpărare. Judecătoria Tīrgu-Mureş a deschis dosarul nr. 11.970/1995.
B.A. a aflat īn noiembrie 1995 că locuinţa lui nu a fost construită din fondurile statului, astfel se anulează contractul de vīnzare-cumpărare, şi toate consecinţele negative ce recurg din această anulare vor fi suportate de el.
Liga Pro Europa a cerut lămuriri din partea RAGCL īn legătură cu modul īn care se aplică Legea 85/92 (scrisoare din 8 noiembrie 1995, īn anexă). Deoarece răspunsul primit de la RAGCL nu a fost satisfăcător (scrisoarea nr. 11.304 din 21 noiembrie 1995, īn anexă), s-au cerut noi lămuriri (prin scrisoarea din 4 decembrie 1995, īn anexă), la care nu s-a mai răspuns.
Sentinţa civilă nr. 6769 din 24 iunie 1996 (īn anexă) a dispus conform prevederilor Legii 85/92.
Considerăm că prin aplicarea Legii 85/92 toate consecinţele negative ale unor erori comise de diferite autorităţi sīnt transmise către persoane nevinovate (numai īn Tīrgu-mureş există 50 de cazuri similare cu cele ale familiei B.), deoarece:
1. Listele locuinţelor ce puteau fi puse īn vīnzare au fost īntocmite de primăriile judeţene (conform Decretului-lege din 1990).
2. Solicitările de cumpărare a locuinţelor au fost verificate şi aprobate de RAGCL.
3. Sarcina de a organiza depistarea contractelor nule revenea prefectului (conform Legii 85/92). Īn cazul familiei B. acest proces a durat pīnă īn noiembrie 1995 (mai mult de trei ani).
Īntre timp, suma � care la vremea respectivă reprezenta valoarea unei locuinţe �, acordată ca �restituire� a devenit, datorită inflaţiei, ridicolă. Practic familia a acordat un �īmprumut� statului, fără dobīndă, pe un termen de 4 ani.
Īn momentul actual familia a īnaintat o cerere de cumpărare a locuinţei, conform Legii nr. 112/1995. Valoarea actuală a locuinţei a fost estimată de RAGCL la 15 milioane lei.
Vă rugăm să analizaţi posibilitatea de a reevalua responsabilităţile care revin părţilor īn cazul īncheierii unor contracte de vīnzare-cumpărare neconforme cu legile Romāniei.

La această scrisoare nu s-a primit răspuns.
Acţiunea Ligii PRO EUROPA a īncetat ca urmare a renunţării familiei B.