::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::G u v e r n u l    r e s t r i c ţ i o n e a z ă    l i b e r t a t e a    d e    a s o c i e r e


    La 30 ianuarie 2003 Guvernul Romāniei a adoptat Ordonanţa nr.37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Organizatiile neguvernamentale semnatare ale prezentului comunicat protestează īmpotriva unora din prevederile acestui nou act normativ care, ignorānd eforturile anterioare pentru o legislaţie modernă şi care să īncurajeze dinamismul societăţii civile, aduce inadmisibile restricţii dreptului la libertatea de asociere. 

    1. Ordonanţa impune asociatiilor si fundatiilor ca, in procedura de dobandire a personalitatii juridice, sa obtina avizul ministerului sau al organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. Aceasta cerinţă este lipsita de orice temei constitutional si reprezinta o revenire inadmisibila la regimul juridic restrictiv al constituirii asociatiilor si fundatiilor care a funcţionat īn perioada interbelică şi īn perioada 1990 - 2000.
    Impunerea avizului administrativ poate determina abuzuri si discriminari, dincolo de prelungirea nejustificata a procedurii de dobandire a personalitatii juridice, ingaduind autoritatilor publice sa se pronunte asupra oportunitatii de infiintare a asociatiilor si fundatiilor, aspect care, in orice stat democratic şi de drept, este lasat la libera apreciere a persoanelor ce doresc sa se asocieze, fara ingerinte din partea statului.
    Mai mult, reintroducerea acestui tip de controlul executiv reprezintă o dovadă de dispreţ faţă de puterea judecătorească, considerată probabil incapabilă de a decide singură cu privire la acordarea personalităţii juridice unei organizaţii neguvernamentale.

    2. Ordonanţa 37/2003 conţine o prevedere periculoasă prin ambiguitatea formulării sale, privind interzicerea utilizării īn denumirea asociţiilor şi fundaţiilor “a unor sintagme sau cuvinte specifice autorităţilor şi instituţiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activităţi cu reglementări proprii”. O astfel de dispoziţie va putea fi foarte uşor interpretată abuziv, interzicāndu-se constitutirea unor asociaţii profesionale sau de altă natură pe criterii strict subiective.

Solicitam Parlamentului Romāniei să īnlăture aceste prevederi din cuprinsul Ordonanţei, permiţānd vieţii associative din Romānia să se desfăşoare liber, īn conformitate cu dispoziţiile constituţionale.

Centrul de Resurse Juridice, Fundaţia pentru O Societate Deschisă, Asociaţia Pro-Democraţia, Asociaţia Romānă pentru Transparenţă, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale , Liga Pro Europa